A-Succes – Programarea lunii decembrie 2019 a componentei practice a programului antreprenorial  – Formator program antreprenoriat 2 – Prof. Gheorghe Militaru

A-Succes – Programarea lunii decembrie 2019 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 2 – Prof. Gheorghe Militaru

Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (ASucces) Cod MySMIS: 125125
Dezvoltarea si implementarea componentei practice a programului antreprenorial

Formator program antreprenoriat 2 prof. Gheorghe Militaru

Programarea lunii decembrie 2019 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 2 – Profesor Gheorghe Militaru