A-Succes – Perioada de înscriere se prelungește până la data de 31 august 2019

A-Succes – Perioada de înscriere se prelungește până la data de 31 august 2019

Perioada de înscriere la proiectul de burse doctorale și postdoctorale „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)” se prelungește până la data de 31 august 2019

 

23 august 2019

Ca urmare a ERATEI nr. 1/23.08.2019 la METODOLOGIE DE SELECŢIE a grupului ţintă al proiectului

„Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)”, MySMIS 125125 (nr. contract 51675/09.07.2019),  Universitatea POLITEHNICA din București, alături de Asociația Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), anunță prelungirea perioadei de înscriere a doctoranzilor și cercetătorilor posdoctorat.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea tranziției de la educație la muncă a unui număr de 70 de doctoranzi și 30 de postdoctoranzi în domeniile de cercetare inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electonică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației și ingineria sistemelor, prin participarea acestora la programe de formare antreprenorială, module de cursuri complementare, orientare și consiliere profesională, precum și activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, dezvoltate în parteneriat cu agenți economici și actori din domeniul CDI, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv idenificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul consolidării și creșterii calității sistemelor de educație și formare profesională.

Persoanele eligibile și interesate să facă parte din grupul țintă al proiectului se pot înscrie online, în intervalul 1-31 august 2019, la adresa placedo.pub.ro/inscriere.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)” puteţi contacta echipa proiectului la adresa de e-mail a_succes@upb.ro.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim mult succes!