IONICA IOANA – MODELE NUMERICE ȘI EXPERIMENTALE DE CÂMP ELECTROMAGNETIC ȘI TRANSFER DE CĂLDURĂ ÎN MAȘINI ELECTRICE SPECIALE