MODELAREA ȘI ANALIZA ÎN DOMENIUL FRECVENŢEI A UNOR CIRCUITE CU COMPONENTE PASIVE NELINIARE