UPB dezvoltă și implementează noi metode inovative de predare prin intermediul proiectului ”EduLab4Future”

UPB dezvoltă și implementează noi metode inovative de predare prin intermediul proiectului ”EduLab4Future”

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de coordonator, în parteneriat cu S.C. Eurotraining Solution srl (Romania),
InforElea (Italia), Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria), Universitatea din Lodz (Polonia)
şi Universitatea Tehnică din Brno (Republica Cehă) au demarat, începând cu luna octombrie 2019,
proiectul „EduLab4Future” care vizează dezvoltarea şi implementarea unor metode inovative de predare în vederea dezvoltării
competenţelor civice şi interculturale pentru studenţi, profesori şi practicieni.

COMUNICAT DE PRESA

Manager proiect,
Conf. dr. ing. Elena FLEACĂ
Universitatea Politehnica din București
elena.fleaca@upb.ro