UPB, derulează în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020 proiectul „Creșterea ocupării prin susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului inovativ în regiunea Sud – Muntenia – BIZZSMART” – POCU/82/3/7/105944.

UPB, derulează în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020 proiectul „Creșterea ocupării prin susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului inovativ în regiunea Sud – Muntenia – BIZZSMART” – POCU/82/3/7/105944.

Universitatea POLITEHNICA din București, derulează în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020 proiectul „Creșterea ocupării prin susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului inovativ în regiunea Sud – Muntenia – BIZZSMART” – POCU/82/3/7/105944, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, în valoare totală de 22.033.093,26 lei, iar finanțarea nerambursabilă în sumă maximă de 21.870.040,70 lei, echivalentă cu 99,26% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea sustenabilității pe termen lung în zona de dezvoltare Sud-Muntenia prin susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului, crearea de locuri de munca și înființarea unor întreprinderi mici și mijlocii capabile atât să valorifice potențialul inovativ în industrie și servicii, cât și să răspundă unor nevoi concrete ale pieței de muncă din zonele vizate de proiect, prin sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate spre a fi finanțate din schema de ajutor de minimis, furnizând totodată și un program de formare antreprenorială și de servicii personalizate de consiliere/consultanță/mentorat.

În primul an de la implementarea proiectului au fost obținute următoarele rezultate:

    • 1000 de persoane informate;
    • 464 de persoane consiliate;
    • 459 de persoane care au participat la cursul de „Competențe antreprenoriale”;
  • 357 de absolvenți ai cursului „Competențe antreprenoriale”;
  • 187 de persoane premiate ca urmare a absolvirii cursului;
  • 101 de persoane care au participat la Concursul planuri de afacere

După cum puteți observa, competiția a fost una mare și dorim să îi FELICITĂM pe toți cei 82 câștigători ale căror idei de afacere sunt propuse spre finanțare. Așa cum am promis, BizzSmart îi va ajuta să facă trecerea de la Idee la Afacere.

Suntem bucuroși că, prin acest proiect, vom contribui la dezvoltarea regiunii Sud – Muntenia prin finanțarea și dezvoltarea celor peste 80 de afaceri și prin crearea a cel puțin 160 de locuri de muncă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Catrinel – Andreea POPP

Expert informare și publicitate

Telefon: +40 723 593 783

E-mail: catrinel.popp@upb.ro

bizzsmart@upb.ro

Website: http://bizzsmart.ro/