UPB anunță lansarea Proiectului – Creșterea capacității de cercetare a UPB în tehnologii Cloud și prelucrarea masivelor de date – CloudPRECIS

UPB anunță lansarea Proiectului – Creșterea capacității de cercetare a UPB în tehnologii Cloud și prelucrarea masivelor de date – CloudPRECIS

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a demarat în luna septembrie 2021, proiectul intitulat ”Creșterea capacității de cercetare a UPB în tehnologii Cloud și prelucrarea masivelor de date CloudPRECIS, cod MySmis: 124812, proiect selectat în cadrul Apelului de proiecte de tip CLOUD și de Infrastructuri masive de date – REGIUNI MAI DEZVOLTATE (Bucuresti-Ilfov) prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

Director de proiect: Prof. dr. ing. Nicolae ȚĂPUȘ
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Splaiul Independenței, nr. 313, București, Sector 6,
cod poștal 060042; Telefon: 021.402.91.79/Fax: 021.318.10.14

COMUNICAT DE PRESA

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020