UPB anunță finalizarea proiectului – Tehnici neconvenționale cu Ultrasunete/Microunde utilizate pentru activarea proceselor chimice şi nonchimice.

UPB anunță finalizarea proiectului – Tehnici neconvenționale cu Ultrasunete/Microunde utilizate pentru activarea proceselor chimice şi nonchimice.

 În data de 04 martie 2021, s-au încheiat activitățile proiectului cu titlul „Tehnici neconvenționale cu Ultrasunete/Microunde utilizate pentru activarea proceselor chimice şi nonchimice”, acronim ULTRA – MINT Technologies, ID P_37_471, MySMIS 2014+ : 105145, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”, Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD.

Obiectivul general al proiectului ULTRA – MINT Technologies a fost crearea unui nucleu de competenţă ştiinţifică şi tehnologică de înalt nivel care să permită studierea efectului ultrasunetelor şi/sau microundelor asupra unor procese nonchimice, chimice sau biologice.

ANUNT FINALIZARE PROIOECT