UPB anunță demararea proiectului cu titlul „Centrul Suport POLITEHNICA  Orizont ctivitați si cheltuieli Export XLSX Componenta 12020 – UPB4H”

UPB anunță demararea proiectului cu titlul „Centrul Suport POLITEHNICA Orizont ctivitați si cheltuieli Export XLSX Componenta 12020 – UPB4H”

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu 11.05.2020 proiectul cu titlul „Centrul Suport POLITEHNICA Orizont ctivitați si cheltuieli Export XLSX Componenta 12020”, acronim UPB4H, MySMIS 108792, în baza contractului de finanţare nr. 250 /11.05.2020 încheiat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM)  pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

Valoarea totală a proiectului este de 3.009.295,53 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 2.997.395,53 lei.
Durata contractului de finanţare este de 36 luni.

COMUNICAT DE PRESA

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Persoana de contact: dr. ing. Nicoleta IGNAT,
Funcție: Director de proiect
E-mail: nicoleta.ignat@upb.ro