Prof.dr.ing PÂRVULESCU OANA CRISTINA / Transfer phenomena in processes with/without (Bio)chemical reaction

În cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare in data de 19 iulie 2017- ora 11-sala D018 (Polizu)

cu titlul “Transfer phenomena in processes with/without (Bio)chemical reaction”

Doamna Prof.dr.ing PÂRVULESCU OANA CRISTINA

a) rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b) lista_de_lucrari.pdf si  CV.pdf – ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor – aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
  • Prof. Costin BÎLDEA, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

  • Prof. Petru ILEA, Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca
  • Prof. Ioan MĂMĂLIGĂ, Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi