SALA GHEORGHE DUCA

SALA GHEORGHE DUCA

M4. (765 mp) SALA GHEORGHE DUCA este sala mare de expunere şi conţine:
Facultatea de Electronică şi Tc., Facultatea de Transporturi, Facultatea de Energetică, Facultatea de Inginerie Aerospaţială, Secţia Construcţii din SNPSB, Facultatea de Textile, Facultatea de Chimie Industrială, Facultatea de Silvicultură, Facultatea de Metalurgie, Departamentul de Matematică, Departamentul de Fizică, Facultatea de Mecanică, Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Automatică.

Tot în Sala Gheorghe DUCA s-au amenajat cinci nişe în care se prezintă istoria ŞCOLII:
4.1. Începuturile (1818-1864) Gheorghe Lazăr,
4.2. Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele (1864-1920) Gheorghe Duca,
4.3. Şcoala Politehnica din Bucureşti (1920-1948) Nicolae Vasilescu-Karpen,
4.4. Institutul Politehnic Bucureşti (1948-1992) Constantin Dinculescu,
4.5. Universitatea Politehnica din Bucureşti (1992 şi în prezent).

În Sala Gheorghe DUCA sunt trei standuri dedicate colaboratorilor de prestigiu ai MUZEULUI:

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM),
Muzeul Naţional Tehnic “Prof. ing. Dimitrie LEONIDA”,
Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR).
În Sala Gheorghe DUCA prezentăm următoarele cinci colecţii specifice:

Colecţia de instrumente de calcul si desen ale inginerului,
Colecţia de maşini de scris,
Colecţia de medalii şi insigne primite de SCOALA şi profesorii săi,
Colecţia de minerale,
Colecţia “Teze de doctorat emise de ŞCOALĂ” începând cu prima “Teza de Doctorat a profesorului Welton Joseph CROOK, profesor de mine si metalurgie la Universitatea Stanford din California – 1936”
HOLUL AFERENT CELOR PATRU SĂLI prezentate mai sus cuprinde :
Galeria de profesori de la SNPSB 1864-1920 – fototeca cuprinde 27 de tablouri,
Standul “Destine paralele” dedicat profesorilor Constantin BUŞILĂ şi Mihail MANOILESCU,
Standul “Istoria ŞCOLII prin promoţiile de absolvenţi” – ALUMNI,
Standul dedicat inginerului Ştefan GEORGESCU-GORJAN, absolvent remarcabil al Şcolii Politehnice “Regele Carol II”, promoţia 1928
M6 (36 mp) HOLUL MARE DE LA INTRAREA ÎN MUZEUeste în curs de amenajare ca hol de onoare de asemenea pentru evenimente şi expoziţii temporare.