Conf.dr. DRAGU Vasile / Reţele de trafic – Analize structurale şi funcţionale

In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

cu titlul “Reţele de trafic – Analize structurale şi funcţionale”

Domnul Conf.dr. DRAGU Vasile

a)  rezumatul tezei de abilitare.pdf ;

b)  lista lucrari.pdf si  CV.pdf -ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor –  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
  • Prof. RAICU Şerban, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

  • Prof. MANOLEA Gheorghe, Universitatea din Craiova
  • Prof. NICOLAE Viorel, Universitatea din Piteşti