PROIECT ANTREPRENORDOC – ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ (ETAPA A II-A)

PROIECT ANTREPRENORDOC – ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ (ETAPA A II-A)

Proiectul – Excelența academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847)

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

 

Proiectul propune implementarea unor măsuri specifice, prin care să crească numărul absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care, ca urmare a accesului la activitățile de învățare propuse, își vor găsi un loc de muncă în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform Strategia Naţională de Competitivitate (SNC) și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI 2014-2020.

 

Universitatea POLITEHNICA din București (Partener 7) sprijină financiar, în a doua serie a grupului țintă, 5 STUDENȚI DOCTORANZI și 2 CERCETĂTORI POST-DOCTORAT, prin acordarea următoarelor sume forfetare lunare:

 

– bursa doctorand antreprenor – va avea valoarea de 1550 lei/lună și se va acorda pentru o perioadă de maxim 12 luni consecutive, inclusă în ultimii doi ani terminali ai studiilor de doctorat, pentru studenți sprijiniți în cadrul proiectelor prin programe antreprenoriale, în relație cu domeniul de specializare pe care îl frecventează.

 

– bursa cercetător post-doctorat antreprenor – va avea valoarea de 2700 lei/lună și se va acorda pentru o perioadă de maxim 12 luni consecutive, pentru cercetătorii sprijiniți în cadrul proiectelor, prin programe antreprenoriale, în relație cu specialitatea studiilor pe care le frecventează.

 

CALENDAR SELECȚIE GRUPULUI ȚINTĂ (seria a II -a)

 

6 – 10 iulie 2020 – depunerea dosarelor;

14 iulie 2020 – desfășurarea interviului

orele 9:00 -11:00 – doctoranzi;

orele 11:00-13:00 – cercetători post-doctorat;

15 iulie 2020 – afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor;

16 iulie 2020 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale.

 

Persoană de contact – Ș.l.dr.ing. Daniela Ioana TUDOSE

e-mail – daniela.tudor@upb.ro

 

Pentru informatii suplimentare – COMUNICAT DE PRESA

Anunt_selectie GT_UPB-Proiect 123847_iunie 2020