PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți,
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare,
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
  COMUNICAT DE PRESĂ – POST LANSARE A PROIECTULUI CU TITLUL „CREŞTEREA OCUPĂRII PRIN SUSȚINEREA ŞI DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI INOVATIV ÎN REGIUNEA SUD – MUNTENIA” POCU/82/3/7/105944
În data de 30 ianuarie 2018, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Creșterea ocupării prin susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului inovativ în regiunea Sud – Muntenia – BIZZSMART”, implementat de către Universitatea POLITEHNICA din București, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, în valoare totală de 22.033.093,26 lei, iar finanțarea nerabursabilă în sumă maximă de 21.870.040,70 lei, echivalentă cu 99,26% din valoarea totală eligibilă aprobată.
Evenimentul a avut loc la Vila Royal – Strada Plopului nr. 26, Urziceni, județul Ialomița
Date de contact:
Catrinel-Andreea POPP
Expert informare publicitate

E-mail proiect: bizzsmart@upb.ro