POC 2014-2020 – scoaterea la concurs a unui post vacant de cercetator postdoctoral

POC 2014-2020 – scoaterea la concurs a unui post vacant de cercetator postdoctoral

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR
Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti anunta scoaterea la concurs a unui post vacant de cercetator postdoctoral  in cadrul proiectului – Producţia de BIOcombustibili prin metode iNOVatoare de PIROliză /gazeificare şi TEHnologii avansate – Un Program Dedicat Recrutării și Formării Tinerilor Cercetători Români în Domeniul Energiei şi Produselor din Biomasă – BIONov-PyroTECH – ID: 37_768.

Termenul limita pentru depunerea actelor este – 10 februarie 2018

POSITION VACANCY ANNOUNCEMENT – Postdoctoral Researcher

PROCEDURA DE APLICARE: Aplicatiile vor fi trimise prin e-mail la bionov.pyrotech@gmail.com atașând un singur fișier PDF care să conțină o scrisoare de intenție, un CV, o copie a diplomelor de doctorat (sau dovada finalizării doctoratului) și o listă cu trei referințe cu informații de contact.
Aplicațiile trimise printat pe hârtie sau pe fax nu vor fi acceptate.

Obiectiv general: Crearea unui nucleu de cercetare competitiv internațional în cadrul Universitatii POLITEHNICA din București în domeniul producerii de biocombustibili și energie verde pe baza expertizei de cercetare dezvoltate în SUA, cu acces direct la instalații și tehnologii de ultimă generație, care va constitui baza viitoarelor cariere ale tinerilor cercetători.

Proiectul are durata de 4 ani, și este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr 39/02.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).

Manager Proiect:

Dorin BOLDOR,
PhDCharles P. Siess Jr. Professor
Biological and Agricultural Engineering Department
149 EB Doran Bldg.
LSU AgCenter and LSU A&M College
Baton Rouge, LA, 70803, USA
Persoana de contact:
Cosmin MARCULESCU,
Assoc.Prof.Dr.eng.
Head of Renewable Energy Sources Laboratory
Faculty of Power Engineering
University POLITEHNICA of Bucharest
Bucharest 060042, Romania

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro