Prof.dr.ing.Traian CICONE / Procese de lubricatie in conditii complexe: medii poroase, suprafete texturate, comportare termo-elastica

In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare in data de 2 nov. 2017 ora 15 :00  sala CG 022

cu titlul “Procese de lubricatie in conditii complexe: medii poroase, suprafete texturate, comportare termo-elastica”

Domnul Prof.dr.ing.Traian CICONE

a)  rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf – ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor –  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
  • Prof. Mircea Pascovici, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

  • Prof. Spiridon Creţu, Univ.Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
  • Prof. Ilie Muscă, Univ.Ştefan cel Mare din Suceava