8.11.2019 – Proces Verbal – evaluare si selectie a dosarelor de concurs

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de doctorand si postdoctorand in cadrul proiectului cu titlul – Productia de BIOcombustibili prin metode iNOVatoare de PIROliză/gazeificare și TEHnologii avansate – Un program dedicat Recrutării și Formării Tinerilor Cercetători Români în Domeniul Energiei și Produselor de Biomasă – BIONov-PyroTECH – a procedat la evaluarea dosarelor de concurs.

PROCES VERBAL