Anunt angajare Cercetator postdoctoral proiect EcoNanoWires

Anunt angajare Cercetator postdoctoral proiect EcoNanoWires

ANUNȚ

Universitatea POLITEHNICA din București organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului “Eco-Nano-Tehnologii pentru dezvoltarea unui modul cu dublă funcționalitate pe bază de
nanofire – EcoNanoWires” Nr. contract finanțare: 49/05.09.2016, ID: P_37_649, MySMIS:
104141, Director proiect Dr. Ruxandra VIDU, pentru un post de Cercetator Postdoctoral.

Poziția este disponibilă începând cu 03.01.2018, pe o perioadă determinată (31 de luni), normă partială 1/2 (fracție de normă 4h/zi).

 1. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 10.11.2017, la sediul UPB-ECOMET, corp J, sala JF 002, Splaiul Independentei 313, 060042, București.
  • – CV-ul și Lista de lucrări se vor trimite și prin email, la adresa ecomet@ecomet.pub.ro.
 2. Conținutul dosarului de candidatură:
  • – Cererea de participare la selecție, însoţită de declaratia pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar
  • – Scrisoare de intenție
  • – Curriculum Vitae (format EUROPASS)
  • – Listă de lucrări
  • – Copie a diplomei de licența și copie a anexei de studiu atașată.
  • – Copie a diplomei de master/studii aprofundate și copie a anexei de studiu atașată.
  • – Copie a diplomei de doctor.
  • – Copie a buletinului/cărții de identitate.
 3.  Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:
  • – Candidatul trebuie să fie doctor în inginerie chimică, cu doctoratul obținut după 01.01.2010
  • – Candidatul trebuie să fie autor principal a cel puțin 10 articole indexate ISI în domeniul materialelor polimerice biodegradabile/nebiodegradabile.
  • – Candidatul să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul procesarii si caracterizarii materialelor polimerice biodegradabile si reciclabile, cu aplicaţii în protecția sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.
 4.  Probe de selecție:
  • – Analiza dosarului de concurs (proba 1)
  • – Interviu (proba 2)
 5. Alte condiții de selecție și condiții de desfășurare a selecției:
  • – Nota minimă la fiecare probă: 8
  • – Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele 1 si 2.
  • – Ierarhizarea candidaților: conform mediei probelor 1 si 2.

Data concursului este 15.11.2017, Ora 10.00, la sediul UPB-ECOMET, Sala JF004.

Director proiect,
Dr. Ruxandra VIDU

PDF