Liste finale – Doctoranzi si postdoctoranzi admisi/respinsi – SIMBA/A-succes/BeAntreprenor

Liste finale – Doctoranzi si postdoctoranzi admisi/respinsi – SIMBA/A-succes/BeAntreprenor

Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6 – Educație și competențe

PROIECT  SIMBA

Sisteme de învăţare bazate pe muncă prin burse antreprenor pentru doctoranzi şi postdoctoranzi 

MySmis 124705

Liste finale pentru doctoranzii si postdoctoranzii admisi/respinsi

PROIECT  BE ANTREPRENOR

Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat 

MySMIS: 124539

Liste finale pentru doctoranzii si postdoctoranzii admisi/respinsi

PROIECT  A-SUCCES 

Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în cariera

Cod MySMIS: 125125

Liste finale pentru doctoranzii si postdoctoranzii admisi/respinsi