Prof.dr.ing. Popescu Gheorghe Decebal / From Classical Control to Cognitive Control

In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

cu titlul „From Classical Control to Cognitive Control”

Domnul Prof.dr.ing. Popescu Gheorghe Decebal

a)   rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf – ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor –  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
  • Prof. Nicolae Țăpuș, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

  • Prof. Sergiu Nedevschi, Universitatea Tehnică din Cluj
  • Prof. Vasile Manta, Univ. Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi