Decan: Prof. dr. ing. Cristian DOICIN
Prodecan: Conf. dr. ing. Mihai PURCĂREA
Prodecan: Conf. dr. ing. Nicolae IONESCU
Prodecan: Prof. dr. ing. Irina SEVERIN
Prodecan: Conf. dr. ing. Dumitru Titi CICIC
Prodecan: Prof. dr. ing. Adrian NICOLESCU
Prodecan: Conf. dr. ing. Daniel VLĂSCEANU

Tehnologia constructiilor de masini
Director departament
Prof. dr. ing. Tom SAVU
Telefon: +4021-402 93 73
Telefon: +4021-402 46 34

Masini si sisteme de productie
Director departament
Prof. dr. ing. Tiberiu DOBRESCU
Telefon: +4021-402 94 20

Tehnologia materialelor si sudura
Director departament
Prof. dr. ing. Gabriel IACOBESCU
Telefon: +4021-402 93 37

Rezistenta materialelor
Director departament
Prof. dr. ing. Ioan PARAUSANU
Telefon: +4021-402 92 13

Teoria mecanismelor si a robotilor
Director departament
Prof. dr. ing. Constantin OCNARESCU
Telefon: +4021-402 96 32

Adresă
Splaiul Independentei 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, corp CD 003

Telefon / Fax
Tel Secretariat: + 40 21-402 93 02

Email 

secretariat@imst.pub.ro
decanat@imst.pub.ro

Website
www.imst.pub.ro

Specializări Licență

Informatica aplicata in inginerie industriala
Industrial Engineering (in limba engleza)
Robotică
Tehnologia construcțiilor de mașini
Sisteme de producție digitale
Inginerie economică în industrie
Ingineria și managementul calității
Ingineria sudării
Logistică industrială
Ingineria securității în industrie

Specializări Master
Conception intégrée des systèmes technologiques / Concepţia integrată a sistemelor tehnologice
Concepție si management în productică
Design industrial şi produse inovative
Echipamente pentru terapii de recuperare
Evaluarea calităţii materialelor şi produselor
Ingineria calităţii
Ingineria nanostructurilor și proceselor neconvenționale
Ingineria proiectării și fabricării produselor
Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă
Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control
Inginerie avansată asistată de calculator
Logistică industrială
Managementul întreprinderilor industriale virtuale
Mașini și sisteme de producție
Tehnologii şi sisteme poligrafice
Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice
Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
Siguranţa şi integritatea structurilor
Calitate în inginerie și managementul afacerilor
Ingineria şi managementul proiectelor complexe
Inginerie economică şi managementul afacerilor
Ingineria manageriala a sistemelor tehnice
Innovation and integrative technology/ Tehnologii integrate operative
Robotică
Mai multe informatii      
Info

Procesul de invatamant este sustinut prin materiale si echipamente didactice moderne, multe dintre dotari fiind realizate in urma acceptarii unor proiecte internationale prin programele TEMPUS, ERASMUS etc. sau prin finantare interna de la buget sau prin contracte cu ministere si unitati industriale. Pe de alta parte, unele dintre dotari sunt obtinute prin donatii din partea unor firme de prestigiu: Siemens (Germania), Mazak (Japonia), Autodesk (SUA), AT&T ISTEL (SUA), Digital (SUA), National Instruments (SUA).

In invatamantul superior din Romania, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice se plaseaza intre cele mai mari, ca numar de studenti, dispunand de camine in Complexul Studentesc Regie, care ofera conditii propice de studiu si odihna pentru absolut toti studentii din provincie care solicita cazare si masa. Potrivit situatiei scolare sau familiale, studentii primesc burse de merit, de studiu sau ajutoare sociale, care le asigura posibilitatea unui trai decent. Cei mai merituosi studenti pot aspira la obtinerea unor burse in strainatate.

Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice are acorduri de cooperare pe plan didactic si stiintific cu universitati de prestigiu: Ecole Centrale din Paris si Lyon, INSA Lyon (Franta), South Bank University din Londra (Marea Britanie), Universitatile Tehnice din Darmstadt (Germania), Torino (Italia), Patras (Grecia), Porto (Portugalia), Louvaine (Belgia) etc.