noiembrie, 2021

19novToata Ziua20UPB GĂZDUEȘTE CEA DE-A XVII-A EDIȚIE A SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL - ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE

Citeste mai mult

Despre eveniment

Simpozionul internațional – ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE – este organizat de Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Inginerie Electrică – Departamentul de Maşini, Materiale, Acţionări Electrice în parteneriat cu SIMTECH INTERNATIONAL și Schrack Technik S.R.L. sub egida ACADEMIei de ŞTIINŢE TEHNICE din ROMÂNIA și a IEEE Romania Section.

Ediția a XVII-a va avea loc în sistem on-line, la Universitatea POLITEHNICA din București la Biblioteca Centrală a UPB în data de 19 noiembrie 2021.

Inregistrare pentru SME2021 – AICI

Instructiuni de redactare a lucrarilor – PDF

Tematica simpozionului se referă la maşini electrice de toate tipurile, transformatoare electrice, acţionări electrice, materiale pentru electrotehnică,
urmărindu-se îndeosebi următoarele aspecte:

• proiectare, dezvoltare de noi tipuri şi/sau familii de produse, metode noi de proiectare
• soluţii constructive şi tehnologii moderne pentru maşini performante
• maşini electrice cu eficienţă energetică ridicată, maşini electrice pentru conversia energiilor regenerabile etc.
• sisteme performante de acţionare a maşinilor electrice; managementul inteligent al funcţionării sistemelor de acţionare electrică şi din reţeaua energetică
• materiale utilizate în construcţia maşinilor electrice; sisteme de izolaţie performante
• metode noi de încercări experimentale şi atestare a calităţii produselor electrotehnice
• mentenanţă şi diagnoză, sisteme de monitorizare, gestionarea timpului de viaţă al produselor
• produse cu caracteristici energetice şi ergonomice superioare
• aspecte privind standardizarea în domeniu şi armonizarea europeană
• aspecte instituţionale privind certificarea în domeniu.

Scopul simpozionului este cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniu, întâlnirea într–un cadru organizat a specialiştilor dincercetare, educaţie,
producţie precum şi din partea utilizatorilor, pentru a se face un schimb util de informaţii şi de idei creative cu referire la dezvoltarea domeniului
şi analiza tendinţelor pe plan mondial.

Se va face o trecere în revistă a ofertei de cercetare a participanţilor în cadrul programelor naţionale şi un schimb util de idei în identificarea de teme
noi şi constituirea unor parteneriate de cercetare în domeniu.

Contact secretariat:
Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, Bucureşti, 060042
Telefon: (021) 4029125
Fax: (021) 3181018
web: http://www.sme.pub.ro
e-mail: sme@upb.ro

Data

noiembrie 19 (Vineri) - 20 (Sambata)

Locatie

Biblioteca Centrala

Biblioteca CentralaMisiunea BC/UPB este de a participa activ la procesul de instruire, formare şi educare, precum şi la activitatea de cercetare din UPB, prin dezvoltarea unei baze infodocumentare pertinente ştiinţific, destinată susţinerii programului de bibliotecapoliînvăţământ şi de cercetare al studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, facilitând accesul la aceste colecţii de informaţii, conştientă fiind de rolul strategic pe care îl are biblioteca în cadrul societăţii informaţionale.