iunie, 2018

04iunToata Ziua06Seminar Internațional la UPB in cadrul Proiectului EXTEND

Citeste mai mult

Despre eveniment

Proiect Erasmus+ EXTEND seminar 03-09.06.2018 la Universitatea Politehnica din București

(Biblioteca Centrala, et. 2, Sala 2.3)

Proiectul Erasmus + EXTEND – Excellence in Engineering Education through Teacher Training and New Pedagogic Approaches in Russia and Tajikistan

Acțiunea cheie: Dezvoltarea capacităților în învățământul superior: cooperare pentru inovare și schimburi de bune practici

Număr proiect: 586060-EPP-1-2017-RO-EPPKA2-CBHE-JP

Durata proiectului: 15.10.2017 – 14.10.2020

Buget: 856,097.00 Euro

Coordonator proiect: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Partneri: Riga Technical University (LV), University of Minho (PT), Ogarev Mordovia State University (RU), Nosov Magnitogorsk State Technical University (RU), Moscow State University of Civil Engineering (RU), Bauman Moscow State Technical University (RU), Khujand State University (TJ), Kulob State University (TJ), Tajik National University (TJ), Technological University of Tajikistan (TJ), University of Warwick (UK)

Procesul de la Bologna și Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA) au produs reformele necesare pentru îmbunătățirea formării inginerești din Rusia și Tajikistan. Deși profesia de inginer este tot mai căutată de tineri, formarea inginerească trebuie să facă față unor provocări. Răspunsul la aceste provocări îl constituie dubla modernizare a instruirii pedagogice a doctoranzilor și dezvoltarea unui sistem sustenabil de formare pe parcursul întregii vieți pentru cadrele didactice universitare care predau discipline inginerești.  EXTEND promovează o schimbare a sistemului de instruire pedagogică a cadrelor didactice universitare din inginerie din Federația Rusă și Tajikistan, prin modernizarea curriculelor de la programele doctorale și dezvoltarea unui system sustenabil de recalificare/reinstruire și consiliere printr-o rețea de centre de excelență pentru inginerie.  Obiectivul prioritar al proiectului EXTEND îl constituie creșterea calității și eficienței procesului de predare. EXTEND propune soluționarea a trei probleme specifice:

  1. Dezvoltarea unui model detaliat și a unor descriptori ai competențelor pentru cadrele didactice universitare care predau discipline inginerești;

  2. Înființarea unor centre EXTEND: o rețea de centre de excelență pentru instruirea în inginerie, care să ofere cursuri, cercetare și consigliere privind predarea disciplinelor inginerești;

  3. Dezvoltarea unui program de training pentru doctoranzi și cadre didactice universitare care predau discipline inginerești, inclusiv MOOC.

Proiectul EXTEND pe youtube:

După kick-off-meeting-ul din Moscova (decembrie 2017) și seminarul introductiv din Saransk (25.02 – 03.03.2018) are loc al treilea seminar, în perioada 03. – 09.06.2018, la Universitatea Politehnica din București. Obiectivul acestui seminar îl constituie elaborarea unui prim model al unui Centru de Excelență pentru educație inginerească, în fiecare universitate parteneră din Rusia și Tajikistan.

Anexa conține Agenda seminarului.

Erasmus+ project EXTEND meeting from June 3th to June 9th, 2018 at the University Politehnica of Bucharest

Erasmus + project EXTEND – Excellence in Engineering Education through Teacher Training and New Pedagogic Approaches in Russia and Tajikistan

Key Action: Capacity Building in higher education: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Project number: 586060-EPP-1-2017-RO-EPPKA2-CBHE-JP

Project lifetime: October 15, 2017 – October 14, 2020

Budget: 856,097.00 Euro

Project Coordinator: Universitatea POLITEHNICA of Bucharest

Partners: Riga Technical University (LV), University of Minho (PT), Ogarev Mordovia State University (RU), Nosov Magnitogorsk State Technical University (RU), Moscow State University of Civil Engineering (RU), Bauman Moscow State Technical University (RU),  Khujand State University (TJ), Kulob State University (TJ), Tajik National University (TJ), Technological University of Tajikistan (TJ), University of Warwick (UK)

Short project description:

The Bologna process and EHEA brought necessary reforms to improve engineering education in Russia and Tajikistan. But despite obvious increase in attractiveness for young people engineering education is still facing many challenges. The answer to this challenges is two fold-modernization of pedagogic training of PhD students and development of sustainable system of lifelong education for university teachers in engineering disciplines. EXTEND seeks to promote a change in a system of pedagogic training of university teachers in engineering in Russian Federation and in Tajikistan through modernization of PhD programs curriculum and development of sustainable system of teacher re-training and consultation support by Network of Centres of Excellence in Engineering Education. The priority aim of the EXTEND project is to enhance the quality and the effectiveness of teaching. EXTEND is targeted at solving of three specific problems:

  1. The development of comprehensive model and descriptor of the competences of the university teacher of engineering disciplines;

  2. The establishment of EXTEND centres: Network of Centres of Excellence in Engineering Education offering training courses, research and consultations in teaching engineering disciplines;

  3. The development of training program for PhD students and university teachers in teaching engineering disciplines including MOOC.

After the Kick-off-meeting which took place in Moscow (December 2017) and the introductive Seminar from Saransk follows the 3rd Seminar during 03.-09.06.2018, at the University Politehnica of Bucharest. The aim of this seminar is the development of a primary model for the Centres of Excellence in Engineering Education in each partner university from Russia and Tajikistan.

The Agenda of the Seminar is annexed.

Data

iunie 4 (Luni) - 6 (Miercuri)

Locatie

Campus

Bulevardul Iuliu Maniu 6, București 061344

Organizator

UPBrelatii.publice@upb.ro Splaiul Independentei nr 313, sector 6, Bucuresti

CampusBulevardul Iuliu Maniu 6, București 061344Center for Advanced Research on New Materials, Products and Innovative Processes