noiembrie, 2020

19novToata Ziua21A XVI-a EDIȚIE A SIMPOZIONULUI DE ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE – SME’20 SE DESFĂȘOARĂ ONLINE - WEB-SYMPOSIUM

Citeste mai mult

Despre eveniment

ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE – SME’20 – Ediţia a XVI-a

Se va desfășura on-line – web-symposium si va avea loc în Universitatea POLITEHNICA din București la Biblioteca Centrală Universitară în data de 20 Noiembrie 2020.
Adresa UPB – Splaiul Independenței nr 313, sector 6, București.

Simpozionul este organizat de UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREŞTI, Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Maşini,
Materiale, Acţionări Electrice, alături de SIMTECH INTERNATIONAL și Schrack Technik S.R.L.

Manifestare organizată sub egida Secţiunea ROMANIA a INSTITUTULUI INGINERILOR ELECTRICIENI SI ELECTRONISTI și patronajul
ACADEMIEI de ŞTIINŢE TEHNICE din ROMÂNIA, Secţia de Electrotehnică, Energetică.

Tematica simpozionului se referă la maşini electrice de toate tipurile, transformatoare electrice, acţionări electrice, materiale pentru electrotehnică, urmărindu-se îndeosebi următoarele aspecte:

• proiectare, dezvoltare de noi tipuri şi/sau familii de produse, metode noi de proiectare
• soluţii constructive şi tehnologii moderne pentru maşini performante
• maşini electrice cu eficienţă energetică ridicată, maşini electrice pentru conversia energiilor regenerabile etc.
• sisteme performante de acţionare a maşinilor electrice; managementul inteligent al funcţionării sistemelor de acţionare electrică şi din reţeaua energetică
• materiale utilizate în construcţia maşinilor electrice; sisteme de izolaţie performante
• metode noi de încercări experimentale şi atestare a calităţii produselor electrotehnice
• mentenanţă şi diagnoză, sisteme de monitorizare, gestionarea timpului de viaţă al produselor
• produse cu caracteristici energetice şi ergonomice superioare
• aspecte privind standardizarea în domeniu şi armonizarea europeană
• aspecte instituţionale privind certificarea în domeniu.

Scopul simpozionului este cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniu, întâlnirea într-­un cadru organizat a specialiştilor dincercetare, educaţie, producţie precum şi din partea utilizatorilor, pentru a se face un schimb util de informaţii şi de idei creative cu referire la dezvoltarea domeniului şi analiza tendinţelor pe plan mondial.

Se va face o trecere în revistă a ofertei de cercetare a participanţilor în cadrul programelor naţionale şi un schimb util de idei în identificarea de teme noi şi constituirea unor parteneriate de cercetare în domeniu.

Detalii suplimentare – AICI
Al doilea anunt important – AICI

Pentru informatii suplimentare:
web: http://www.sme.pub.ro
e-mail: sme@upb.ro

Data

noiembrie 19 (Joi) - 21 (Sambata)