anunturi-noiembrie-2020

Anunturi concursuri, 4 noiembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post de muncitor calificat I (operator dezinsectie, dezinfectie, deratizare) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

DETAIL

Anunturi concursuri, 3 noiembrie

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a examenelor pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. DCAE.

DETAIL