anunturi-martie-2020

Anunturi concursuri, 10 martie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Biroul Centrul de Antreprenoriat. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. PROCES-VERBAL

DETAIL

Anunturi concursuei, 9 martie

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Energetica, Secretariat.

DETAIL

Anunturi Concursuri, 6 Martie

Proces Verbal, azi 06.03.2020, comisia de concurs stabilitt prin Decizia Rectorului nr. 3202 din data de 18.02.2020, In urma probei scrise a examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Industrials si Robotic& a stabilit urmatoarele. Proces Verbal, Universitatea Politehnica din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii, republicat,
DETAIL

Anunturi Concursuri, 4 Martie

Proces Verbal in urma verificării dosarelor candidaţilor inscrişi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I (S) din cadrul Direcţiei Generală Administrativ — Economică, Biroul Centrul de Antreprenoriat. NOTĂ: Originalul documentului semnat se regăseşte la sediul UPB, Direcţia Informatizare şi Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane, Biroul Evidentă Resurse Umane, clădire Rectorat,
DETAIL

Anunturi concursuri, 2 martie

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer II(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si Actionari Electrice.

DETAIL