anunturi-martie-2019

Anunturi concursuri, 21 martie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probelor scrise la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de sef birou din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Alocatii Bugetare si Contabilitate de Gestiune, Biroul Venituri Extrabugetare si Fonduri Speciale, Biroul Bugete si Activitate Economica si Biroul Cercetare. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului

DETAIL

Anunturi concursuri, 20 martie

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 10 posturi vacante de ingrijitor din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I(M) din cadrul Facultatii Stiinte Aplicate, Dep. Fizica. PROCES-VERBAL incheiat

DETAIL

Anunturi concursuri, 19 martie

REZULTATELE FINALE ale examenelor organizate pentru promovarea personalului din cadrul Bibliotecii Centrale.

DETAIL

Anunturi concursuri, 18 martie

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.E.N. nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, Facultatea Transporturi, sala JH 002, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Dep. Material Rulant de Cale Ferata.

DETAIL

Anunturi concursuri, 15 martie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de sef birou in cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Alocatii Bugetare si Contabilitate de Gestiune,

DETAIL

Anunturi concursuri, 14 martie

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I(M) din cadrul facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. de Fizica. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (tamplar) I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii

DETAIL

Anunturi concursuri, 13 martie

REZULTATUL FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Decanat, Biroul Secretariat.

DETAIL

Anunturi concursuri, 8 martie

ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.04.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata

DETAIL
X