The Procurement Department of the University Politehnica of Bucharest is organized under the structure of the Economic Administration Department and has the following branches:

  • Product, Works and Services Procurement Department;
  • Contracts, Notice Assistance and Public Procurement Legislation Department;
  • Resources Department;
  • Politehnica Publishing House;
  • The Warehouse.

Anunțuri de achiziție publică pentru contractări directe sau proceduri organizate conform unor norme internaționale
ID AchizitieDată publicare anunțDenumire achizițieTip contractCod CPVValoare estimatăTermen limită depunere oferteDocumentație / clarificări la documentațieAnunț activ / inactiv
UPB A.2-128.09.2018Servicii de organizare a Adunării Generale a membrilor CESAERServicii79950000-8 Servicii de organizare de expozitii, de târguri si de congrese163.409,14 lei fără TVA05.10.2018, ora 14:001.Anunt de participare CESAER
2.Documentatie de atribuire CESAER
3.Caiet de sarcini CESAER
INACTIV
UPB A.2-202.11.2018Servicii de organizare a Conferintei nationale de promovare a mobilitatilor in invatamantul superior tehnicServicii79950000-8 Servicii de organizare de expozitii, de târguri si de congrese100458,00 lei fără TVA09.11.2018, ora 10:001.Anunt de participare Conferinta Mobilitati
2.Documentatie de atribuire Mobilitati
3.Caiet de sarcini
INACTIV
UPB A.2-304.03.2019Servicii organizare a Reuniunii Grupului de Monitorizare a Procesului Bologna si a Adunarii Generale a Registrului European pentru asigurarea calității în învățământul superiorServicii79952000-2 Servicii pentru evenimente157.589,08 lei fără TVA12.03.2019, ora 14:001. Anunt de participare BFUG
2. Documentatie de atribuire BFUG
3. Clarificari la documentatia de atribuire BFUG
4.Caiet de sarcini BFUG
5.Anexa la caietul de sarcini BFUG
ACTIV

Address: Splaiul Independentei nr. 313, clădirea Rectorat (R), etaj 1, birou 102 – 104, sector 6, București