Conf.dr.ing. MINCIUC Eduard / Creşterea eficienţei energetice în industrie prin utilizarea cogenerării, trigenerării şi a măsurilor de reducere a consumului de energie primară

In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

cu titlul „Creşterea eficienţei energetice în industrie prin utilizarea cogenerării, trigenerării şi a măsurilor de reducere a consumului de energie primară”

Domnul Conf.dr.ing. MINCIUC Eduard

a)   rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf – ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor –  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
  • Prof. BULAC Constantin, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

  • Prof. ISTRATE Dumitru-Marcel, Universitatea Tehnică „Gheroghe Asachi” din Iaşi
  • Prof. GAVRILIUC Robert, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti