Prof.dr.ing. SEVERIN Irina / Contribuţii privind fiabilitatea fibrelor optice

In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

cu titlul “Contribuţii privind fiabilitatea fibrelor optice”

Doamna Prof.dr.ing. SEVERIN Irina

a)  rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV -ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor –  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
  • Prof. SOLOMON Gheorghe, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

  • Prof. OPREAN Constantin, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
  • Prof. POPESCU Sorin Gabriel, Universitatea Tehnică Cluj Napoca