CONTRIBUȚII LA OPTIMIZAREA UNOR CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE PRODUSELOR REALIZATE PRIN DEFORMARE PLASTICĂ LA RECE

CONTRIBUȚII LA OPTIMIZAREA UNOR CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE PRODUSELOR REALIZATE PRIN DEFORMARE PLASTICĂ LA RECE

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul

CONTRIBUȚII LA OPTIMIZAREA UNOR CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE PRODUSELOR REALIZATE PRIN DEFORMARE PLASTICĂ LA RECE –

Rezumatul tezei – RO – ENG   Rezumat RO  Rezumat ENG

Numele şi prenumele doctorandului: DRĂGHICI I. CONSTANTIN –   CV

Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. Florian DRĂGĂNESCU

Data susţinerii publice: 07.07.2017

Sala: CK 104 din cadrul facultatii de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice, ora 09.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. Marian GHEORGHE –   CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. Florian DRĂGĂNESCU –   CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. Octavian BOLOGA –    CV

Prof.dr.ing. Viorel PĂUNOIU –    CV

Prof.dr.ing. Mihail PURCĂREA-    CV