Comunicat de Presa – Lansarea proiectului A-Succes

Comunicat de Presa – Lansarea proiectului A-Succes

Vineri, 19 iulie 2019, Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), în calitate de Beneficiar, anunță începerea proiectul intitulat „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)” (ID 125125). Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea tranziției de la educație la muncă a unui număr de 70 de doctoranzi și 30 de postdoctoranzi în domeniile de cercetare inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electonică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației și ingineria sistemelor, prin participarea acestora la programe de formare antreprenorială, module de cursuri complementare, orientare și consiliere profesională, precum și activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, dezvoltate în parteneriat cu agenți economici și actori din domeniul CDI, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv idenificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul consolidării și creșterii calității sistemelor de educație și formare profesională.
Proiectul, implementat în perioada 10.07.2019 – 09.01.2021, este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman și se derulează pe o perioadă de 18 luni, având un buget total de 6.960.553,38 lei, din care 6.863.240,36 lei (echivalentă cu 98,21% din valoarea totală eligibilă aprobată) valoare nerambusabilă U.E.
Partener în cadrul proiectului A-Succes este Asociația Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME).
Grupul țintă este format din 70 de studenți doctoranzi cu frecvență, înmatriculați în ultimii doi ani ai programului de studii doctorale și 30 de cercetători postdoctorat care au obținut titlul științific de doctor cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. Astfel, vă invităm la conferința de lansare a proiectului „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)” (ID 125125). ce va avea loc în data de 19.07.2019 la Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), Sala Senatului-Clădirea Rectoratului, Spalaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, începând cu ora 10.00.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)” puteţi contacta echipa proiectului la: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Direcția Fonduri Europene Tel: +4(0)21 402.92.56; +4(0)21 402.97.34 E-mail: fondurieuropene@upb.ro