Comunicat de presa – In memoriam, Profesor dr. ing. Dorel RADU

Comunicat de presa – In memoriam, Profesor dr. ing. Dorel RADU

Vestea trecerii la cele veșnice ne-a luat prin surprindere și ne-a lovit ca un trăsnet.

Prof. dr. ing. Dorel RADU, absolvent al liceului „Mihai Viteazul” din Ploiești și al Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor din Universitatea POLITEHNICA din București, a fost, pe rând asistent, șef de lucrări, conferențiar și profesor universitar în Departamentul Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale.

A fost o personalitate dedicată științei, înțelegerii și cunoașterii aprofundate a structurii sistemelor vitroase , dar si a ingineriei materialelor oxidice.

A publicat peste 250 de articole științifice în reviste din ƫară și străinătate, precum și în volumele unor conferințe științifice naționale și internaționale.

A predat discipline stiintifice precum „Operații și Utilaje”, „Cuptoare și Uscătoare”, „Optimizări în Domeniul Materialelor Oxidice”, „Instalații termo-tehnice Neconvenționale”, „Sticle pentru Optoelectronică”, „Materiale Armate cu Fibre de Sticlă”, cursuri de un înalt nivel științific , apreciate de studenți.

A publicat 17 cărƫi în care a tratat și dezvoltat idei noi, foarte utile evoluției științei materialelor. A fost responsabil și a contribuit la realizarea a 150 de contracte de cercetare științifică și este autorul a trei brevete de invenție.

A fost șeful Departamentului de Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale timp de trei mandate în perioada 1996-2008. A condus departamentul cu competență, profesionalism, transparentă și onestitate și a fost permanent preocupat de creșterea performanțelor didactice și științifice.

Toate realizările i-au adus recunoaștere națională și internațională, respect și prețuire în Departament, Facultate și Universitate.

Prin plecarea către veșnicie lasă un gol imens în știința pe care a slujit-o, dar și în sufletele celor care l-au cunoscut! Îi vom păstra neșterse amintirile și-l vom aduce în faƫa celor care nu l-au cunoscut așa cum a fost – un profesor dedicat, un creator de știință, un OM între oameni!

Dumnezeu să îl odihnească între cei drepți și buni!

Condoleanțe familiei îndurerate!