Comunicat de presa – Anunț de demarare a Proiectului “Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi” ADEPT-UPB, an II, 2020-2021

Comunicat de presa – Anunț de demarare a Proiectului “Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi” ADEPT-UPB, an II, 2020-2021

Comunicat de presă

Anunț de demarare a Proiectului “Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi” ADEPT-UPB, an II, 2020-2021

Universitatea POLITEHNICA din București prin Facultatea de Transporturi, în calitate de beneficiar, demarează, începând cu data de 1.10.2020,  Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Necompetitive pentru Universităţi, proiect cu titlul „Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi” – ADEPT-UPB pentru anul II de implementare (2020-2021). 

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul este implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Perioada de implementare a ADEPT-UPB: 10.09.2019 – 10.09.2022

Beneficiar: Facultatea de Transporturi

Valoarea totală: 697.532,00 LEI

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea condițiilor favorabile de participare la învățământul tehnic de calitate în cadrul Facultății de Transporturi a 180 de studenți din anul întâi de studii universitare de licență, aflați cu precădere în situație de risc ridicat de abandon, în vederea creșterii dorinței și motivației pentru învățare, reducerii ratei de abandon, creșterii performanțelor curriculare și extracurriculare, respectiv creșterii procentului de promovabilitate la încheierea primului an de studii, de la valoarea actuală de 86% la valoarea de 88%.

Obiectivele specifice (OS) ale proiectului sunt definite astfel: 

OS1. Creșterea dorinței de continuare a studiilor și motivației pentru finalizare a studiilor a 180 de studenți (60 de studenţi/an) ai Facultății Transporturi din anul întâi aflați cu precădere în situație de risc ridicat de abandon prin desfășurarea a 3 acțiuni de conștientizare, 6 sesiuni de coaching și dezvoltare personală, 6 sesiuni de dezvoltare a competențelor socio – emoționale și a 6 acțiuni de îndrumare și sprijin – tutorat.

OS2. Dezvoltarea cunoștințelor celor 180 studenți din anul întâi la Facultatea Transporturi, aflați cu precădere în situație de risc de abandon, cu scopul de a le permite îmbunătățirea competențelor pentru disciplinele studiate în vederea promovării examenelor, prin desfășurarea a 12 seminarii de consolidare a cunoștințelor.

OS3. Dezvoltarea abilităților practice ale 180 studenți de anul întâi la Facultatea Transporturi aflați cu precădere în situație de risc de abandon și familiarizarea lor cu noțiunile tehnice specifice domeniului și în concordanță cu direcțiile de dezvoltare profesională, precum și cu oportunitățile pe care le oferă profesia de inginer în acest domeniu, prin organizarea a 12 ateliere de lucru pe toată durata proiectului, în domeniul transporturi, a 6 vizite de studiu la societăți de profil și desfășurarea unor activități de consiliere profesională și orientare în carieră.

Grupul țintă (GT) al proiectului Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi – ADEPT-UPB (numărul de beneficiari direcți) este reprezentat de 180 studenți aflați cu precădere în situație de risc ridicat de abandon, înmatriculați în anul întâi de studii universitare de licență la Facultatea Transporturi, după cum urmează: 60 studenți/an de implementare, pentru cei 3 ani universitari 2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022. Având în vedere distribuția pe sexe la admiterea în anul întâi pentru studii universitare de licență la Facultatea Transporturi, dintre cei 180 de studenți, câte 60 studenți/an de implementare, GT va fi alcătuit din 24 de femei și 156 de bărbați (8 femei și 52 bărbați/ an de implementare). Includerea studenților în GT se va realiza în corelație cu dosarele studenților înmatriculați la Facultatea Transporturi. Pentru toți studenții se va aplica un tratament egal, fără nicio discriminare ca urmare a grupului subreprezentat din care aceștia provin sau pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, dizabilități sau sex. GT va fi cu precădere format din studenți aflați într-una dintre situațiile de risc ridicat de abandon descrise în Manualul de Granturi pentru Universități – ROSE: au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat sau aparțin grupurilor socio-economice defavorizate (provin din familii cu venituri mici, provin din mediul rural, sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice, sunt orfani de unul sau de ambii părinți, provin din centre de plasament, orfelinate sau alte instituții similare sau sunt de etnie romă).

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi – ADEPT-UPB” puteţi contacta echipa proiectului la:

Anamaria ILIE, director de grant: anamaria.ilie@upb.ro

Cristina OPREA, responsabil monitorizare – raportare: cristina.oprea@upb.ro