• Câstigatorii ERC
 • Orizont 2020
 • Proiecte Internationale
 • Premii Internationale
 • Hirsch > 20

Câstigatorii de proiecte European Research Council

Costin Raiciu

costin_raiciu
2017: PROVABLY CORRECT NETWORKS (CORNET) – Costin Raiciu

Departamentul de Calculatoare, Facultatea de Automatica si Calculatoare, UPB

Coordonator proiect: Costin Raiciu

Detalii administrative proiect: ERC Starting Grant 2017

Contributia EU: 1.325 milioane EUR

Perioada desfasturare: 2018–2022

Retele de calculatoare au devenit o componenta fundamentala a societatii noastre: atunci cand retelele se comporta incorect, ele produc pagube majore. De exemplu, routere defecte au tinut la sol avioanele Delta si Southwest airlines in 2016 aproximativ o saptamana in fiecare caz, afectand mii de pasageri. Proiectul CORNET propune o abordare pragmatica pentru a asigura corectitudinea retelelor. Aceasta abordare se bazeaza pe folosirea executiei simbolice, o tehnica de verificare automata, pentru a valida ca modelul retelelei este corect. Dupa aceea, CORNET va produce metode care pot genera automat configuratii ale retelei care sunt echivalente cu modelul si care sunt demonstrabil corecte.

Alina-Mihaela Badescu

abadescu
2016: RADIO WAVE PROPAGATION IN HETEROGENEOUS MEDIA: implications on the electronics of Cosmic Neutrino Detectors (CosNeD) – Alina Bădescu

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, UPB

Coordonator proiect: Alina-Mihaela Bădescu

Detalii administrative proiect: ERC 2016 STG

Contributia EU: 185,925.00 EUR

Perioada desfasturare: 2016–2018

Proiectul își propune investigarea radiodetecţiei în sare a particulelor de energii înalte. Este o abordare complementară, aflată încă în stadiu conceptual, iar rezultatele ar putea duce la revigorarea acestei tehnici la nivel mondial. Alte obiective ale proiectului urmăresc validarea unor modele teoretice de propagare a undelor radio în medii heterogene și descrierea comportării antenelor în medii neconvenționale.In cadrul proiectului se vor investiga de asemenea principalele caracteristici ale detectorului de neutrini în sare și limitările acestuia. Cum radiaţia cosmică de energie foarte înaltă este de regulă produsă în acceleratoare naturale, detecția neutrinilor cosmici poate răspunde la întrebări importante legate de unele surse neînțelese încă în totalitate: stele compacte binare, găuri negre, supernovae, toate elemente esențiale în întelegerea evoluției Universului. Mai mult, aceste particule au energii mai mari decât cele produse de acceleratoarele de particule de pe Pământ, deci detecția lor poate valida teorii din fizica particulelor de energii înalte.

Coordonatorii de proiecte Orizont 2020

Mihaela Albu

mihaela_albu
Low voltage direct current (LVDC) microgrids for evolved energy communities (DCNextEve)

Facultatea de Inginerie Electrică

Coordonator proiect: Mihaela Albu

Tip proiect: H2020-MSCA-IF-2015

Perioada de desfasurare: 2016-2018

Website:

http://openenergyprojects.ro/index.php

Coordonator: Universitatea Politehnica din București

The objective is the design and analysis of innovative methods for management and control of multiple building scale DC microgrids operating on a specific territory (region) and willing to share the same objective (coordinated distributed management). Both modelling and control actions take into account possible power quality constraints due to increased number of electronic interfaces bridging generation, storage orload with the DC microgrid. The second main technical objective of this project will be the application of these methods to real, laboratory scale DC microgrids.

Mihaela Albu

mihaela_albu
New Cost Efficient Business Models for Flexible Smart Grids (NOBELGRID)

Facultatea de Inginerie Electrică

Responsabil de partener: Mihaela Albu

Tip proiect: H2020-LCE-2014-3

Perioada de desfasurate: 2015-2018

Website: http://ecro.ro/en/applied-research/european-projects-and-contributions/nobel-grid/

Coordonator: ETRA I+D, Spania

NOBEL GRID will develop, deploy and evaluate advanced tools and ICT services for energy DSOs cooperatives and medium-size retailers, enabling active consumers involvement – i.e. new demand response schemas – and flexibility of the market – i.e. new business models for aggregators and ESCOs. Through the dual-use of telecommunication networks, and validating the integration of renewable generation presence and demand response systems, NOBEL GRID will offer advanced services to all actors in the retail markets of the electricity system in order to ensure that all consumers will benefit from cheaper prices, more secure and stable grids and low carbon electricity supply.

Mihaela Albu

mihaela_albu
Flexible smart metering for multiple energy vectors with active prosumers (FLEXMETER)

Facultatea de Inginerie Electrică

Responsabil de partener: Mihaela Albu

Tip proiect: H2020-LCE-2014-3

Perioada de desfasurate: 2015-2018

Website: http://flexmeter.polito.it/

Coordonator: Politecnico di Torino, Italia

In the FLEXMETER project a flexible, multi-utility, multi-service metering architecture will be designed and deployed in two demonstrators. Simple off-the-shelf meters will be placed at the users for electric, thermal and gas metering; they will communicate with a building concentrator, where the “smartness ”of the metering system will reside. A central cloud system will collect data from the building concentrators and from MV/LV substation meters. Data collection, fusion and mining algorithms will be adopted. The proposed architecture will allow for innovative services for the prosumers (e.g. analysis of the energy consumption), for the Distribution System Operators (DSOs) (e.g. fault detection, network balancing and storage integration) and for the retail market. Also demand side management devices could be plugged into the system. In the FLEXMETER project two pilot applications in two different countries (Italy and Sweden), on real systems, with the involvement of the local DSOs and volunteer prosumers will be demonstrated. The results on the demonstrators will then be scaled up to the size of the cities in order to evaluate the advantages on a real scale.

Mihai Sănduleac

msanduleac
Energy Storage for Future Grids (Storage4Grid)

Facultatea de Energetica

Responsabil de partener: Mihai Sănduleac

Tip proiect: H2020-LCE-2016-SGS

Perioada de desfasurate: 2016-2019

Website: http://www.storage4grid.eu

Coordonator: Istituto Superiore Mario Boella, Italy

Proiectul se axează pe dezvoltarea de noi metodologii pentru modelarea, planificarea, integrarea, exploatarea și evaluarea surselor de energie distribuite, respectiv a sistemelor de stocare.

Mihai Sănduleac

eminciuc
Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities (IRIS)

Facultatea de Energetica

Responsabil de partener: Eduard Minciuc

Tip proiect: H2020-SCC-2017

Perioada de desfasurate: 2017-2022

Website: http://irissmartcities.eu/

Coordonator: Municipality of Utrecht (UTR), The Nederlands

Proiectul IRIS sprijină un număr de 7 orașe europene pentru a răspunde nevoii urgente de furnizare de servicii de energie și mobilitate mai ieftine, mai accesibile, mai fiabile și care sa contribuie la o calitate durabilă a vieții.

Lucian Toma

ltoma
Renewables in a Stable Electric Grid (RE-SERVE)

Facultatea de Energetica

Responsabil de partener: Lucian Toma

Tip proiect: H2020-LCE-2016-RES-CCS-RIA

Perioada de desfasurate: 2016-2019

Website: http://www.re-serve.eu/

Coordonator: Ericsson GmbH, Germany

Proiectul urmărește să dezvolte noi tehnici și soluții pentru reglajul frecvenței și al tensiunii ca servicii de sistem, în sistemele electroenergetice, respectiv să propună noi coduri de rețea în condițiile creșterii producției de energie electrică din surse regenerabile până la 100%.

Pavel Gabriel Lazaro

paul
Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula (ENENplus)

Facultatea de Energetica

Responsabil de partener: Pavel Gabriel Lazaro

Tip proiect: H2020- NFRP-2016-2017-1

Perioada de desfasurate: 2017-2020

Website: https://plus.enen.eu/

Coordonator: Reseau Europeen pout L’ Enseignemen des Sciences Nucleaires, Franța

The primary motivation of the ENEN+ project is to substantially contribute to the revival of the interest of young generations in the careers in nuclear sector.

Mariana Mocanu

mariana_mocanu
Data4Water – Excellence in Smart Data and Services for Supporting Water Management

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Coordonator proiect: Mariana Mocanu

Tip proiect: H2020-TWINN-2015

Perioada de desfasurate: 2016-2019

Website: http://data4water.eu/

Coordonator: Universitatea Politehnica din Bucuresti

Obiectivul proiectului este de a spori abilitățile tehnico-științifice ale UPB în domeniul serviciilor electronice de tip smart și data driven, în domeniul managementului apei, cu accent pe extinderea competențelor membrilor echipei (și) în acest domeniu. Complexitatea cercetărilor legate de managementul apei este extrem de mare și necesită o expertiză profundă în mai multe domenii de cercetare legate de TIC. Dinamica apei și rolul oamenilor în circuitul apei nu sunt bine înțelese în mare parte, deoarece analizele de mediu și socio-economice sunt încă efectuate separat. Astfel, pornind de la aceste considerente, obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Consolidarea capacității științei și tehnologiei instituțiilor participante;
 • Îmbunătățirea profilulului de cercetare a personalului din UPB implicat, precum și cea a instituțiilor implicate;
 • Contribuie la Strategia de specializare inteligentă;
 • Contribuie la dezvoltarea unui domeniu nou, de cercetare interdisciplinară.

Principalele activitățiîn cadrul proiectului sunt: organizarea de ateliere,școli de vară; schimbul și formarea cercetătorilor; dezvoltarea unui road map pentru UPB, aliniat cu agendele de cercetare ale partenerilor în domeniulIT pentru managementul apei; dezvoltarea unui transfer de cunoștințeși un sistem de formare la distanță, și includerea echipei UPB într-o rețea de cercetare Europeană operațională. Sistemul de calitate de căutare va fi creat, pe baza indicatorului compozit de Cercetare de Excelență. Proiectul contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea profilul de cercetare al personalului.

Alin Moldoveanu

alin_moldoveanu
Natural sense of vision through acoustics and haptics (Sound Of Vision)

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Responsabil de partener: Alin Moldoveanu

Tip proiect: H2020-PHC-2014

Perioada de desfasurate: 2015-2018

Website: https://soundofvision.net/

Coordonator: Háskóli Islands – University of Iceland, Iceland

Proiectul Sound of Vision (Natural sense of vision through acoustics andhaptics) va proiecta, pune în aplicareși va valida un sistem originalhardwareși software non-invaziv, care să poată ajuta persoanele cu deficiențe de vedere prin crearea și transmiterea unei reprezentări auditive amediului înconjurător. Această reprezentare va fi creată, actualizată și livrată utilizatorilor orb în modm continuu și în timp real. Pe lângă reprezentarea auditivă, hapticile vor fi folosite moderat ca un canal suplimentar pentru a transmite unele dintre cele mai relevante informații. Sistemul va ajuta persoanele cu deficiențe de vedere săperceapăși sănavigheze în orice fel de mediu (interior / exterior), fără a fi nevoie deetichete / senzori predefiniți situațiînîmprejurimi și indiferent de condițiile de iluminare.

Ștefan Trăușan-Matu

trausan_matu
Realising an Applied Gaming Eco-system (RAGE)

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Responsabil de partener: Ștefan Trăușan-Matu

Tip proiect: H2020-ICT-2014-1

Perioada de desfasurate: 2015-2018

Website: http://rageproject.eu

Coordonator: The Open University of Netherlands, Olanda

The RAGE project -Realising an Applied Gaming Ecosystem- is creating a technology and know-how transfer mechanism to accelerate innovation and growth of Applied (Serious) Games studios throught Europe. Exemplary RAGE pilot cases demonstrate new approaches, methods and tools to support social and educational stakeholders at reducing EU labour market mismatches, by using Applied Gaming solutions for speeding up the creation of a modernised skilled workforce.

Costin Raiciu

costin_raiciu
Scalable and Secure Infrastructures for Cloud Operations (SSICLOPS)

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Responsabil de partener: Costin Raiciu

Tip proiect: H2020-ICT-2014-1

Perioada de desfasurate: 2015-2018

Website: https://ssiclops.eu/

Coordonator: AALTO KORKEAKOULUSAATIO SR, Finlanda

The Scalable and Secure Infrastructures for Cloud Operations (SSICLOPS, pronounced “cyclops”) project focuses on techniques for the management of federated private cloud infrastructures, in particular cloud networking techniques within software-defined data centres and across wide-area networks. SSICLOPS is funded by the European Commission under the Horizon2020 programme. SSICLOPS will empower enterprises to create and operate high-performance private cloud infrastructure that allows flexible scaling through federation with other private clouds without compromising on their service level and security requirements. SSICLOPS federation will support the efficient integration of clouds, no matter if they are geographically collocated or spread out, belong to the same or different administrative entities or jurisdictions: in all cases, SSICLOPS will deliver maximum performance for inter-cloud communication, enforce legal and security constraints, and minimize the overall resource consumption. In such a federation, individual enterprises will be able to dynamically scale in/out their private cloud services: because they dynamically offer own spare resources (when available) and take in resources from others when needed. This allows maximizing own infrastructure utilization while minimizing excess capacity needs for each federation member.

Costin Raiciu

costin_raiciu
Superfluidity: a super-fluid, cloud-native, converged edge system (SUPERFLUIDITY)

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Responsabil de partener: Costin Raiciu

Tip proiect: H2020-ICT-2014-2

Perioada de desfasurate: 2015-2018

Website: http://superfluidity.eu/

Coordonator: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Italia

SUPERFLUIDITY offers a converged solution to counter the complexity emerging from three forms of heterogeneity: Heterogeneous data traffic and end-points; Heterogeneity in services and processing needs; Heterogeneity in access technologies and their scale. The main goal of SUPERFLUIDITY is to run network processing virtualized, on-demand, on third-party infrastructure located throughout the network, and to develop technologies allowing such services to be “superfluid” : Fast instantiation times (in milliseconds), Fast migration (in hundreds of milliseconds) , High consolidation (running thousands on a single server), High throughput (10Gb/s and higher). SUPERFLUIDITY tackles these challenges with a multi-pronged comprehensive strategy: i) Flexibility, via an architectural decomposition of network components and network services into elementary, reusable primitives. Ii) Simplicity, via a cloud-based architecture. Iii) Agility, via virtualization of radio and network processing tasks. Iv) Portability and viability, through platform-independent abstractions, permitting reuse of network functions across multiple heterogeneous hardware platforms. v) High performance, via soft ware acceleration, specialization and adaptation to hardware a ccelerators. As a result, the 5G superfluid network will benefit from: i) location-independence: network services deployable in heterogeneous networks; ii) time-independence: near instantaneous deployment and migration of services; iii) scale-independence: transparent service scalability; and iv) hardware-independence: development and deployment of services with high performance irrespective of the underlying hardware.

Ciprian Dobre

ciprian_dobre
Traffic and Data Offloading in Mobile Networks (TTOff)

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Coordonator proiect: Ciprian Dobre

Tip proiect: H2020-ICT-2014-1 Open Call

Perioada de desfasurate: 2017-2018

Website: https://www.monroe-project.eu/

Coordonator: Universitatea Politehnica din București, România

Consumul tot mai mare de date de către dispozitive mobile începe astăzi să afecteze rețelelele mobile. Scopul proiectului este de a propune mecanismepentru a determina cea mai bună utilizare posibilă a rețelelor disponibile, prin comutarea inteligentăa traficului între Mobile Broad Band și Wi-Fi (peste puncte de acces) sau oportunist prin comunicație D2D, folosind dispozitive din apropiere. Proiectul propune o serie de experimente, pe oplatformăde măsurare pe scarălargă, o oportunitate foarte atractivă pentruatenuarea riscurilor tehnologice asociate descărcării traficului. În cadrul experimentelor măsurămși evaluăm principalii indicatori de performanță(KPI) ce pot influența decizia de descărcare, pentru a înțelege impactul mobilității (derivat din informațiile de context colectate de la nodurile mobile, de la debit pânăla locație sau istoricul de contact) asupra decizieide descărcareși analiza impactului descărcării asupra situațiilor reale , prin observarea tiparelor de trafic, a comportamentului în bandă largă și a rețelei Wi-Fi (din punct de vedere al transferului, congestionării etc.).Rezultatele ne vor ajuta să propunem și să implementăm soluții pentru descărcare, care vor fi evaluate pe platforma de testare MONROE,rezultatele fiind valoroase pentru operatorii de rețeași dezvoltatorii de aplicații. În plus, integrarea MONROE și TTOff poate contribui la susținerea platformei MONROE prin angajarea de experimente viitoare.

Răzvan Gheorghiu
razvan_gheorghiu
High reach innovative mobility solutions to cope with transport poverty (HiReach)

Facultatea de Transporturi

Responsabil de partener: Răzvan Gheorghiu

Tip proiect: H2020-MG-2017-SingleStage-INEA

Perioada de desfasurate: 2017-2020

Website: http://www.hireach-project.eu/

Coordonator: TRT Trasporti e Territorio SRL, Italia

HiReach is a three-year EU-funded Horizon 2020 project that focuses on the development of new tools and business models to improve accessibility for areas and communities in need. By combining different attributes of available transport concepts and bottom-up initiatives with new operational schemes and IT applications, HiReach will explore viable business models for small scale, modular and easily replicable mobility services (e.g. community transport services, ridesharing, minibus pooling, etc.) that can be provided at affordable prices and/or with minimum subsidies.

Sorin Eugen Zaharia
razvan_sorin
Perspectives for the Aeronautical Research in Europe (PARE)

Facultatea de Inginerie Aerospațială

Responsabil de partener: Sorin Eugen Zaharia

Tip proiect: H2020-MG-2017-SingleStage-RTD-MOVE

Perioada de desfasurate: 2017-2021

Website: https://www.pareproject.eu/

Coordonator: Instituto Superior Tecnico, Portugalia

The overall objective of PARE (Perspectives for the Aeronautical Research in Europe) is to trigger collaboration between European stake holders to support the achievement of the Flightpath 2050 goals, by providing yearly reports (and respective methodology) that assess the progress, gaps and barriers and propose suitable measures to close the remaining gap. The main outputs of PARE are three yearly reports on the “Perspectives for Aerospace Research in Europe ”that use specific benchmarks to assess the progress towards each of the 23 Flightpath goals and the gap remaining. The assessment includes EU projects (Clean Sky, SESAR and others), national projects, academic and industrial research reports. Aspects like long-distance travelling and relevant emerging technologies from non-aeronautical sectors are focused, as well as greater participation from recent EU member states (e.g. in Eastern Europe) and associated countries (e.g Ukraine). The activities of Europe’s competitors (e.g. the U.S.) are also considered in PARE to assess: areas of EU leadership to be exploited; areas requiring specific effort in the EU to catch-up; areas of common interest for cooperation. PARE will contribute to fulfil the “Mobility for Growth ”workprogramme with an assessment of progress in aerospace research, gaps and bottlenecks. The comprehensive yearly report (RC), can originate a public version (RP) and specific versions for academy and research (RA), industry, airlines and airports (RB) and certification authorities, international and professional associations (RC). The wide dissemination of each report will allow to collect feedback to improve the next one thus establishing the final reporting procedure that could be extended beyond the end of the project. Also addressed is the attraction of young talent and the increase in the participation of woman in aerospace including the preparation of a newsletter on exciting and attractive developments in aeronautics.

Ioana Apostolescu
Ioana Apostolescu
Development of novel and cost effective corrosion resistant coatings for high temperature geothermal applications (Geo – Coat)

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Responsabil de partener: Ioana Apostolescu

Tip proiect: H2020-LCE-2017-RES-RIA

Perioada de desfasurate: 2018-2021

Website: https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/214626_en.html

Coordonator: TWI Limited, UK

The Geo-coat project has been specified as necessary by our geothermal power and equipment manufacturing members, who, in order to reliably provide energy, need to improve plant capability to withst and corrosion, erosion and scaling from geofluids, to maintain the equipment up-time and generation efficiency. Additionally they need to be able to produce better geothermal power plant equipment protection design concepts through virtual prototyping to meet the increasing requirements for life cycle costs, environmental impacts and end-of-life considerations. Current materials, transferred from oil and gas applications to these exceptionally harsh environments, (and the corresponding design models) are not capable of performing, leading to constant need to inspect and repair damage. The Geo-coat project will develop new resistant materials in the form of high performance coatings of novel targeted „High Entropy Alloys” and Cermets, thermally applied to the key specified vulnerable process stages (components in turbines, valves, pumps, heat exchangers and pipebends) in response to the specific corrosion and erosion forces we find at each point. We will also capture the underlying principles of the material resistance, to proactively design the equipment for performance while minimising overall capex costs from these expensive materials.

Rodica Stănescu

rodica_ionescu
Enhancing the Responsible and Sustainable Expansion of the Science Shops Ecosystem in Europe (SciShops)

Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Responsabil de partener: Rodica Stănescu

Tip proiect: H2020-SwafS-2016-1

Perioada de desfasurate: 2017-2020

Website: https://project.scishops.eu

Coordonator: SYNYO GmbH, Austria

Success of science shops is down to finding a topic that is of particular interest to a particular group of people because they need to engage throughout the science shops research process, participate in the brokering and challenge identification and take responsibility for the outcome of the process. SciShops aims at expanding and further building on the capacity of the science shops ecosystem in Europe and beyond. During the SciShops project timeframe, at least ten new university- and non-university-based science shops are being established in Europe by project partners. The non-university ones are affiliated to different types of organizations, such as SMEs, LEs, NGOs/NPOs and research institutes. The project partners have extensive networks of science shops which are included in the SciShops Expert and Advisory Board and thus they can uptake first the solutions developed within the project: the SciShops Knowledge Exchange Roadmap, the SciShops Strategy for Community-Based Participatory Research and Science Shops Further Development, SciShops Guide for Establishment and Running of a Science Shop or the SciShops Web platform with its novel twining, matchmaking and awareness features. Through the use of the platform, organizations willing to establish a science shop are able to find a research organization which can support them with research services or they can be twinned with an experienced similar science shop which will help with the establishment and development of the new one. The SciShops consortium has as a top priority to prove the benefits of starting a science shop for every type of organization, but also the advantages the civil society gains from collaborating with science shops in community-based participatory research. The participatory knowledge transfer and exchange events organized during the project timeline will raise awareness on this win-win concept.

Anca Cojocaru

anca_cojocaru

Advanced integrative solutions to Corrosion problems beyond micro–scale: towards long-termdurability of miniaturized Biomedical, Electronic and Energy systems (mCBEEs)


Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
logo upb teze doctorat

Responsabil de partener: Anca Cojocaru

Tip proiect: H2020-MSCA-ITN-2017

Perioada de desfasurate: 2017-2021

Website: https://cordis.europa.eu/project/rcn/211681_en.html

Coordonator: Universita degli Studi di Udine, Italia

mCBEEs Innovative Training Network is a joint venture between academy and industry with a primary goal to train young researchers in the field of corrosion and corrosion protection of micro- and nanodevices. The network focuses on the study of corrosion mechanisms beyond microscale of components in miniaturized systems in different environments using localized techniques, and the development of multifunctional protective coatings to increase the long-term durability of such components. Corrosion phenomena occurring in micro- and nanodimensional components can develop in a completely different path than in their bulk counterparts and corrosion might influence the functional properties of small components in a much more severe manner. Three main strategic fields where corrosion could seriously compromise the performance of micro- or nanodevices have been identified: biotechnology (micro/nano-robotic implants, micro/nano-electrodes for recording and stimulating neuronal activity, or micro-featured prosthesis implants); electronics (micro/nano-components in electronic boards, magnetooptical thin films, multiferroic micro/nano-devices); and energy technology (metallic foam-based micro- and nanostructured electrodes, self-standing nanoarchitectures). Several disciplines (physics, electrochemistry, engineering, biology and robotics) converge to provide ă multidisciplinary approach to accomplish mCBEEs goals. The ITN brings together 15 beneficiaries and 3 partners including 4 research institutes and 4 private companies belonging to 9 EU Member states, and to 2 associated states (Switzerland, Turkey). The Consortium complementarity will enable a high-level, multifaceted educational programme, where specials efforts will be done to bridge fundamental research with industrial applications. The educational programme is integrated with training in soft skills and aims at providing a network of highly qualified researchers able to tackle challenges both in Academia and Industry.

Coordonatori proiecte internationale

Ana-Maria Dumitrescu

ana_maria_dumitrescu
An ICT platform for sustainable energy ecosystem in smart Cities (ITCity)

Facultatea de Inginerie Electrică

Responsabil de partener: Ana-Maria Dumitrescu

Tip proiect: ERANet – LAC 2nd Joint Call

Perioada de desfasurate: 2017-2019

Website: http://fei-web.lv/en/itcity

Coordonator: Universitatea Politehnica din București

The objective is the design and analysis of innovative methods for management and control of multiple building scale DC microgrids operating on a specific territory (region) and willing to share the same objective (coordinated distributed management). Both modelling and control actions take into account possible power quality constraints due toincreased number of electronic interfaces bridging generation, storage orload with the DC microgrid. The second main technical objective of this project will be the application of these methods to real, laboratory scale DC microgrids.

Adina-Magda Florea

magda_florea

 

Ecosistem Artificial Inteligent pentru Asigurarea Calității Vieții și a Managementului Personal în Medii de Inteligență Ambientală (CAMI)

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Coordonator proiect: Adina-Magda Florea

Tip proiect: AAL Europe

Perioada de desfasurate: 2015-2018

Website: http://www.aal-europe.eu/projects/cami/

Coordonator: Universitatea Politehnica din București, România

CAMI is offering a fully integrated AAL solution by providing services for health management, home management and well-being (including socialization, and reduced mobility support). CAMI builds an artificial intelligence ecosystem, which allows seamless integration of any number of ambient and wearable sensors with ă mobile robotic platform endowed with multi-modal interaction (touch, voice), including a tele-presence robot. The services offered by CAMI ecosystem address both healthy individuals as well as those with age related impairments. CAMI solution will reconcile the increased demand for care in the current aging society with limited resources by supporting an efficient and sustainable care system. This will allow older adults to self-manage their daily life and prolong their involvement in the society while allowing their informal caregivers to continue working whilst caring for their loved ones. The end-users from Denmark, Romania and Poland will be involved throughout all the phases of the project.

Adina-Magda Florea

magda_florea
Indoor and Outdoor Solution for Dementia Challenges (IONIS)

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Responsabil de partener: Adina-Magda Florea

Tip proiect: AAL Europe

Perioada de desfasurate: 2017-2020

Website: http://ionis.eclexys.com/

Coordonator: Universitatea Politehnica din București, România

Persoanele cu demență demonstrează, încă din stadiul incipient al bolii, pierderea memoriei, episoade de confuzie și dezorientarea în spațiu și timp. Acestea din urmă se întâmplă adesea în mod imprevizibil, cu consecințe care uneori pot fi foarte grave. O datăcu evoluția bolii, pierderea și rătăcirea pot deveni evenimente simptomatice și recurente. În prezent, membrii familiilor care, fără alte soluții, ajung adesea la măsuri drastice, reducând libertatea pacientului. Dacă acest lucru nu este posibil, persoanele care are grijă de un pacient cu demență trăiesc într-o stare de stres continuu. Serviciile bazate pe localizare au potențialul de a oferi, cu un cost accesibil, un ajutor util pentru persoanele care îngrijesc persoanele cu demență. Motivat de acest context, propunem dezvoltarea proiectului IONIS prin exploatarea serviciilor bazate pe localizare, monitorizarea calității somnului, servicii de comunicare pentru a oferi o gamă largă de soluții specifice demenței prin sprijinul continuu pentru persoanele cu demență atunci când sunt acasă sau în exterior. Pentru a dezvolta și a valida soluția IONIS, se va utiliza un proiect centrat pe utilizator care implică încercări ample de testare.

Alin Moldoveanu

alin_moldoveanu3
Hospital Acquired Infection and Outbreak Prevention System (HAI-OPS)

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Responsabil de partener: Alin Moldoveanu

Tip proiect: EUREKA-EUROSTARS

Perioada de desfasurate: 2015-2018

Website: http://haiops.eu/

Coordonator: Innovatec Sensorización Y Comunicación S.l., Spania

HAI-OPS will handle the prevention of hospital acquired infections (HAI) both as singular cases and outbreaks. The project will create a cyber-physical solution integrating a network of sensors and monitoring software for clinical workflows and ambient conditions, able to provide real-time information & alerts, advanced analytics for cutting down HAI roots and for outbreak prevention, all packed as configurable, standards-compliant plug-in for existing Hospital Information Systems (HIS).

Ciprian Dobre

ciprian_dobre
High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet)

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Responsabil de partener (coordonator în Core Group): Ciprian Dobre

Tip proiect: COST Action IC1406

Perioada de desfasurate: 2015-2018

Website: http://chipset-cost.eu/

Coordonator: Cracow University of Technology, Polonia

Acțiunea COST combină două direcții deosebit de importante pentru susținerea fenomenului Big Data la ora actuală: calculul de înaltă performanță (HPC), cu soluții de modelareși simulare din perspectiva simplificării aspectelor complexe ale aplicațiilor curente ale Big data. Acțiunea prevede schimbul de informații, sinergia și coordonarea activităților între cele mai importante grupuri de cercetare europene și cele mai importante instituțiipartenere globaleși promovează competitivitatea europeană ă industriei software de HPC și modelare și simulare.

Radu-Ioan Ciobanu

sheldon2

Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly (SHELD-ON)


Facultatea de Automatica si Calculatoare

Responsabil de partener: Radu-Ioan Ciobanu

Tip proiect: COST Action CA16226

Perioada de desfasurate: 2017-2021

Website: http://www.sheld-on.eu/

Coordonator: Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnologico del Muebley la Madera de la Region de Murcia, Spain

Acțiunea COST CA16226 “Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly” (SHELD-ON) creează o rețea multi disciplinară în vederea dezvoltării de soluții de cercetare avansată care să permită persoanelor vârstnice să trăiască în siguranță și confort prin integrarea unor elemente de design, ICT, ergonomie și inovații în sănătate, reflectate în proiectarea inteligentă a mobilierului și clădirilor. Integrarea soluțiilor deICT în domenii precum ergonomie și sănătate le va permite persoanelor în vârstă să rămână activi și productivi mai multi timp, în ciuda impedimentelor cognitive sau fizice.

George Pantelimon Popescu

george_popescu

 

Cryptanalysis of ubiquitous computing systems (CRYPTACUS)


Facultatea de Automatica si Calculatoare

Responsabil de partener: George Pantelimon Popescu

Tip proiect: COST Action IC1403

Perioada de desfasurate: 2014-2018

Website: https://www.cryptacus.eu/en/

Coordonator: INSA Rennes, Franța

Recent technological advances in hardware and software ha ve irrevocably affected the classical picture of computing systems. Today, these no longer consist only of connected servers, but involve a wide range of pervasive and embedded devices, leading to the concept of “ubiquitous computing systems”. The objective of the Action is to improve and adapt the existent cryptanalysis methodologies and tools to the ubiquitous computing framework. Cryptanalysis, which is the assessment of theoretical and practical cryptographic mechanisms designed to ensure security and privacy, will be implemented along four axes: cryptographic models, cryptanalysis of building blocks, hardware and software security engineering, and security assessment of real-world systems. Researchers have only recently started to focus on the security of ubiquitous computing systems. Despite the critical flaws found, the required highly-specialized skills and the isolation of the involved disciplines are a true barrier for identifying additional issues. The Action will establish ă network of complementary skills, so that expertise in cryptography, information security, privacy, and embedded systems can be put to work together.

Florin Pop

florin_pop_6

Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice (ImAppNIO)


Facultatea de Automatica si Calculatoare

Responsabil de partener: Florin Pop

Tip proiect: COST Action CA15140

Perioada de desfasurate: 2016-2020

Website: http://imappnio.dcs.aber.ac.uk/

Coordonator: Aberystwyth University, UK

Nature-inspired search and optimisation heuristics are easy to implement and apply to new problems. However, in order to achieve good performance it is usually necessary to adjust them to the problem at hand. The main objective of the COST Action is to improve the applicability of all kinds of nature-inspired optimisation methods. It aims at making theoretical insights more accessible and practical by creating a platform where theoreticians and practitioners can meet and exchange insights, ideas and needs; by developing robust guidelines and practical support for application development based on theoretical insights; by developing theoretical frameworks driven by actual needs arising from practical applications; by training Early Career Investigators in a theory of nature-inspired optimisation methods that clearly aims at practical applications; by broadening participation in the ongoing research of how to develop and apply robust nature-inspired optimisation methods in different application areas.

Elena Apostol

elena_apostol_2

Resilient communication services protecting end-user applications from disaster-based failures (RECODIS)


Facultatea de Automatica si Calculatoare

Responsabil de partener: Elena Apostol

Tip proiect: COST Action CA15127

Perioada de desfasurate: 2015-2019

Website: http://www.cost-recodis.eu/

Coordonator: Gdansk University of Technology, Polonia

Disaster-based disruptions seriously degrading the performance of any communication network (following from natural disasters, technology-related disasters, or malicious attacks) are now gaining importance due to observed increase of their intensity and scale. The problem is of the utmost importance due to lack of appropriate mechanisms deployed in practice in Europe. Each time, unavailability of communication networks services, considered as an important part of critical infrastructure, in the presence of disasters implies evident societal problems for people desperately seeking for information, or trying to communicate with each other. The Action fills this gap by offering the respective solutions to provide resilient communications in the presence of disaster-based disruptions of all types for existing communication networks (e.g., IPv4-based, current Internet), as well as emerging architectures of the global communications infrastructure (i.e., the Future Internet).

Corina Văduva

corina_v

 

Multispectral Data Analysis Toolbox for SNAP–ESA’s SentiNel Application Platform (DAS-Tool)


Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Coordonator proiect: Corina Văduva

Tip proiect: ESA-IS

Perioada de desfasurate: 2017-2019

Website: http://ceospacetech.pub.ro/index.php/das-tool-short-description

Coordonator: Universitatea Politehnica din București, România

Developed by ESA as part of the Copernicus Program, the Sentinel-2 (S2) mission was developed to perform terrestrial observations in support of services such as forest monitoring, land cover changes detection, and natural disaster management. With a systematic global coverage of land surfaces and a temporal resolution of 5 days, the S2 mission raises ă great interest due to the augmented volume of medium resolution imagery it provides. Moreover, its multispectral instrument (MSI) is capable of measuring the radiation reflected by the Earth surface in 13 different intervals of the electromagnetic spectrum. Computer-based data analysis is highly required to extract similarity by processing and assist human understanding and semantic annotation. Given these facts, the Multispectral Data Analysis Toolbox for SNAP–ESA’s SentiNel Application Platform (DAS-Tool) technical objectives are directed towards the elaboration of dedicated algorithms for content description and semantic analysis of Sentinel 2 data. Spectral band discovery for exploratory visual analysis will be added in support of MSI image understanding. A unitary data mining framework is envisaged in order to enhance relevant aspects and transpose the S2 data into actionable information.

Remus Cacoveanu

remus_cacoveanu

Opportunistic C-band Bistatic SAR Differential Interferometry (COBIS)


Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Coordonator proiect: Remus Cacoveanu

Tip proiect: ESA-IS

Perioada de desfasurate: 2016-2018

Website: http://ceospacetech.pub.ro/index.php/research/projects-ongoing/menu-cobis

Coordonator: Universitatea Politehnica din București, România

The project aims at prototyping architecture of a bistatic differential interferometry SAR using opportunistic the C band Sentinel 1 satellite, able to exploit best characteristics of both ground based SARs, classic satellite SAR interferometry and persistent scatterer techniques in monitoring ground movements like landslides, volcanoes, glaciers and large built structures. By using both the Sentinel 1 transmitter and the ground-based transmitter, we intend to exploit the advantages brought by each of them. On one hand, the satellite-based transmitter ensures a high azimuth resolution (practically independent of the range) and illumi nates a large area, but has a limited range resolution. On the other hand, the ground-based transmitter’s chirp bandwidth can be increased for a better range resolution, but the azimuth resolution is range dependent and the illuminated area relatively small.

Daniela Coltuc

daniela_coltuc

Optical Compressive Sensing (CS) Technologies for Space Applications (OCSTech)


Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Coordonator proiect: Daniela Coltuc

Tip proiect: ESA-GSTP

Perioada de desfasurate: 2016-2018

Website: http://ceospacetech.pub.ro/index.php/research/projects-ongoing/menu-ocstech

Coordonator: Universitatea Politehnica din București, România

Optical Compressive Sensing Technologies for Space Applications (OCSTech) foresees a detailed analysis of those space applications and optical systems that could potentially benefit from the CS techniques and technologies. On the basis of this analysis, a list of CS based instruments will be proposed to ESA that will select two instruments targeting two different space applications. A preliminary design for both CS instruments will be performed and models will be elaborated in order to define and quantify the improvements made with respect to the traditional ones.

Ioan Plotog

ioan_paltog

Memristors – Devices, Models, Circuits, Systems and Applications (MemoCiS)


Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Responsabil de partener: Ioan Plotog

Tip proiect: COST Action IC1401

Perioada de desfasurate: 2014-2018

Website: www.cost.eu/COST_Actions/ict/IC1401

Coordonator: University of Cyprus, Cipru

The recently rediscovered Memristor offers a computational substrate with plasticity, in which adaptive circuits can be efficiently implemented. This Action is aimed at bringing together researchers of different backgrounds to work in unison so as to overcome multidisciplinary barriers in the area of memristors. Bringing together device designers, device modelers, circuit theorists, analogue and digital designers, neuromorphic engineers and computation scientists will enable the defragmentation of current research efforts and is likely the to bring then next technological revolution. The creation of the hardware basis for future self-organizing/self-programming systems will really open up a wide range of application areas and new industries, e.g. humanoid robots to look after the elderly, self-driven vehicles etc.

Adrian-Mihail Stoica

upb_logo_200ani_v1

 

Advanced Control Techniques for Future Launchers (ACTFL)


Facultatea de Inginerie Aerospațială

Responsabil de partener: Adrian-Mihail Stoica

Tip proiect: ESA

Perioada de desfasurate: 2017-2019

Website:

Coordonator:

Octavian Thor Pleter

upb_logo_200ani_v1

Non-cooperative RV Experiment Phases C/D/E1 (PROBA-3)


Facultatea de Inginerie Aerospațială

Responsabil de partener: Octavian Thor Pleter

Tip proiect: ESA

Perioada de desfasurate: 2017-2020

Website:

Coordonator:

Doina Răducanu

draducanu

 

Porous and nanostructured magnesium biodegradable alloy implants, with bioactive nanocoatings, controlled degradation and improved osseointegration (BioIMplantMag)


Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor

Coordonator de proiect: Doina Răducanu

Tip proiect: ERANET-MANUNET II

Perioada de desfasurate: 2017-2019

Website: http://www.mdef.pub.ro/research/BIOIMPLANTMAG/index.html

Coordonator: Universitatea Politehnica din București, România

The project „Porous and nanostructured magnesium biodegradable alloy implants, with bioactive nanocoatings, controlled degradation and improved osseointegration ”(BioIMplantMag) provides an improved solution, with societal impact, by developing temporary implants of metallic materials based on magnesium alloys that eliminate the costs of surgical re-interventions required to remove the „classic” temporarily implants with advantages for the comfort of the patient and for health costs. For achieving project goals, scientific activities will be effectuated concerning the following: design of the alloy composition; alloy synthesis by melting infurnace; study of the alloy deformability; thermo-mechanical alloy processing by extrusion and by SPD; complex characterization of the as-cast and mechanical processed alloy; in-vitro advanced characterization by electrochemical studies and hydrogen evolution tests and by biological response analysis; implants design and execution. It will be demonstrated the applicability of the research results and will be validated the technologies obtained through manufacture and characterization of a lot test implants. Project objective is to obtain orthopaedic and maxillofacial implants from a new biodegradable Mg based alloys, with controlled degradation rate and advanced mechanical properties. At the end of the project, prototypes, samples, technologies , characterization and tests results will be available. Will be obtained capitalized scientific results concerning: new biodegradable alloy; new implant with complex geometry to accelerate osseoint egration. The scientific results will be achieved by knowledge development at international level in biodegradable Mg-based alloy to pics, as a biomaterial of high actuality but less in investigated now. Project outcomes implementation will assess the afferent necessary steps. A detailed exploitation plan of the IPR rights and the study of the production and commercialization alternatives for the involved industrial company will be realized.

Iulian Antoniac

iulian_antoniac

Biogenic Inks combining marine collagen and ionic-doped calcium phosphates for bone tissue engineering (BiogenInk)


Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor

Responsabil de partener: Iulian Antoniac

Tip proiect: M-ERA.NET II

Perioada de desfasurate: 2017-2019

Website: www.biogenink.eu/

Coordonator: University of Minho (UMinho), Braga/Portugalia

Additive Manufacturing (AM) is arising as a versatile and potent group of technologies for production of biomaterials, in particular tissue engineering (TE) scaffolds by 3D printing. However, such versatility is still hampered by the limited materials that can be used to really trigger its widespread use. The development of new printable materials is, hence, a current scientific and technological challenge. The main aim of the BiogenInk project is to develop new biogenic and resorbable inks using AM, with tuneable structure and enhanced mechanical properties in order to overcome the European Research on the field of bone tissue engineering. The project „Biogenic Inks combining marine collagen and ionic- doped calcium phosphates for bone tissue engineering ”(BiogenInk) is oriented to the development of advanced scaffolds by printing materials from marine origin composed of collagen and ionic-doped calcium phosphates for bone tissue engineering and promote innovation in health sector, particularly on orthopedic therapies. The results of BiogenInk are expected to contribute to the development of innovative materials for AM in the field of bone tissue engineering, which can accelerate bone formation thus targeting specific diseases or injuries. Based on the significant expertise of the consortium members on 3D printing and tissue engineering, the development of 3D printed collagen/CaP composite scaffolds for bone tissue engineering will quickly be achieved at laboratory level, aiming to establish the conditions and methodology to produce patient-specific biomaterials, in sterile conditions, at the end of the project, capable of replying to future clinical demand. The BiogenInk aims thus to contribute for improving the competitiveness of the European Health industry and, therefore, promote social and economic cohesion.

Iulian Antoniac

iulian_antoniac

Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing (NMP-REG)


Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor

Responsabil de partener: Iulian Antoniac

Tip proiect: Interreg Europe, European Commission through the European Regional Development Fund (ERDF)

Perioada de desfasurate: 2017-2019

Website: https://www.interregeurope.eu/nmp-reg/

Coordonator: Agency for the development of the Empolese Valdelsa, Tuscany, Italia

Nanotechnologies, new materials and production technologies (NMP) are cornerstones of EU policy for innovation and advanced manufacturing. NMP are regarded as key enabling technologies (KET) that have the potential to reverse negative growth trends in manufacturing, foster growth and create jobs. Although Europe strongly invests in NMP research and development, only part of the research output has led to innovations in industry. Therefore, the common challenge is to ensure that actors from the entire value chain cooperate to deliver advanced knowledge and technologies to the manufacturing sector, with subsequent benefits for regional growth. The Interreg Europe project „Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing ”NMP-REG groups 7 partners from 5 European regions to strengthen technology transfer from NMP research and development to innovative products by drafting policy recommendations and implementing regional action plans. NMP-REG focuses on policy actions facilitating technology valorization in the manufacturing sector using coordinated action from key players.

Ileana Rău

ileana_rau

Doping ionic conductivity and photothermal stability of functionalized DNA for solar energy conversion and electrochromic applications


Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Coordonator de proiect: Ileana Rău

Tip proiect: EOARD GRANT FA8655-10-1-3073 (NATO – Air Force Research Laboratory)

Perioada de desfasurate: 2010-2020

Website: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a546975.pdf

Coordonator: Universitatea Politehnica din București, România

In this project we focused our studies on functionalization of DNA and of collagen with active molecules and thin film processing, their photostability in view of their further application in electronics and photonics as all optical switching elements, bioleds, optical memories, light amplifies, electro-optic modulators, etc. We have particularly addressed the very important point for the practical application of these materials, not studied previously, which is the photostability of these materials. If they have to work in photonic systems they have to exhibit an excellent stability in time and at the temperature operation range, in practical devices.

Eugenia Eftimie Totu

stefania_totu
Stereolithographic technique for complete denture fabrication (PRIDENTPRO)

Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Coordonator proiect: Eugenia Eftimie Totu

Tip proiect: ERA-NET MANUNET 2015

Perioada de desfasurate: 2016-2019

Website: www.pridentpro.ro

Coordonator: Universitatea Politehnica din București, România

The aim of PRIDENTPRO project is to establish improved highly biocompatible composite material with nanoparticles inclusions and new manufacturing technique for highly defined and accurate dental prosthesis, a high tech social denture, with reduced number of appointments, chair time and adjustments, at affordable costs. Due to rapidly growing of elderly population and subsequently of the number of edentulous people requiring complete and over dentures there will be an increased market for such dental devices. The exploitation of the project results will support the health policy for improving and maintaining the oral health and functionality providing a better quality of life for elderly patients, and for edentulous patients in general. As results of our project we propose new improved materials and a protocol for any dental laboratory production owing adequate equipment – 3D printer and CAD/CAM software.

Georgeta Predeanu

georgeta - predeanu

Assessment Of Possible Recycling Directions Of Heavy & Rare Metals Recovered From Combustion Waste Products (RAREASH)


Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Coordonator proiect: Georgeta Predeanu

Tip proiect: 2nd ERA-MIN Joint Call on Sustainable Supply of Raw Materials in Europe 2014 / ERA-NET ERAMIN

Perioada de desfasurate: 2015-2018

Website: http://upb-cpmte.ro/rareash/

Coordonator: Universitatea Politehnica din București

The project aims to demonstrate by a detailed fundamental and applied investigation the technically feasible alternative for strategic metals production as heavy and Rare Metals (HRM) consisting of Lanthanides: Lanthan (La), Cerium (Ce), Praseodymium (Pr), Neodymium (Nd), Promethium (Pm), Samarium (Sm), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Terbium (Tb), Dysprosium (Dy), Holmium (Ho), Erbium (Er), Thulium (Tm), YƩerbium (Yb), Lutetium (Lu), including Gallium (Ga), Strontium (Sr), Rubidium (Rb), Ytterbium (Y) and Tungsten (Wolfram), by utilizing fresh and reuse landfilled fly ash and bottom ash as a source source (pulverized) rock. The proposed approach, with a very limited experience in Europe and even worldwide, demonstrates innovative methods/technologies to develop metal recovery processes and transform wastes into high-grade and valuable metals with various applications, creating the possibility for a fast and low-cost access to strategic metals and a widespread saving of EU primary mineral resources.

Georgeta Predeanu

georgeta - predeanu

Coal liquid based upgraded carbon materials for energy storage (SUPERCOAL)


Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Responsabil de partener: Georgeta Predeanu

Tip proiect:

 • Programul Research Fund for Coal and Steel (RFCS)
 • Programul Research Fund for Coal and Steel (RFCS) Call: RFCS-2014

Perioada de desfasurate: 2015-2018

Website: http://supercoal.incar.csic.es

Coordonator: Instituto Nacional del Carbón- Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Spania

In the last years our society has shown a growing interest not only on the development of new sources of clean energy but also of advanced devices able to store it, because of the need associated with the appearance of new applications and to address one of the main drawbacks of the electricity distribution network as fluctuations between supply/demand. In this context, supercapacitors (SCs) and hybrid systems have emerged to cover the power and energy density demands. The main goal of this project is the development of coal liquids-based carbon materials with superior properties for their use as electrodes in these electrochemical energy storage systems. Coal-derived liquids (coal tars, anthracene oils) are proposed as raw materials for the production (following conventional and unconventional technologies) of polymerized-isotropic/mesophase pitches and cokes/graphites to be used in the preparation of activated carbons (ACs), graphenes (Gs) and composites of both of them (AC/Gs) with tailored characteristics that will allow the production of devices with higher power and energy densities. Thus, this project will address the demand of the electrical energy industry for more efficient energy storage devices.

Georgeta Predeanu

georgeta - predeanu

Carbonul nears provenit din arderea carbunilor, utilizat ca inlocuitor al grafitului natural folosit in tehnologii energetice verzi (CHARPHYTE)


Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Responsabil de partener: Georgeta Predeanu

Tip proiect: 3rd ERA-MIN Joint Call on Sustainable Supply of Raw Materials in Europe 2015 / ERA-NET ERAMIN

Perioada de desfasurate: 2016-2019

Website: http://www.utgjiu.ro/charphite/

Coordonator: University of Porto, Portugalia

CHARPHITE creates a driven research network between 9 partners from 5 countries (Portugal3, Romania-2, Poland-2, Argentina-1, South Africa-1) to achieve sustainable secondary resources supply under “EU initiative of Raw Materials ”for the recovery of CHAR – Unburned Carbon in fly ashes- as a substitute for natural graphite, thus increasing reuse of CHAR derived from coal combustion. Research is vital to explore CHAR extraction from ash deposits in Europe Union, Argentina and South Africa, deposits which are of high risk with regard to the environment, and to develop knowledge on unconventional resources of graphite. Unburned Carbon in fly ashes is a potential precursor for Graphitized Carbon, with suitable structural characteristics to be employed in industrial applications, as are the development of novel electrocatalysts with high catalytic activity, longer durability, lower cost, and scalability could greatly facilitate the improvement of clean energy infrastructures. Within carbon materials, graphitized chars, their exfoliated products and metal oxide composites to be prepared in this project, emerge as excellent alternative electrocatalysts for the referred electrochemical energy-related reactions.

Liana Anicăi

liana_anicai

Novel nanostructured tin based alloys for electronic applications and as electrode materials for Li ion batteries using ionic liquid analogues (NOVTINALBEST)


Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Coordonator proiect: Liana Anicăi

Tip proiect: M-ERA.NET

Perioada de desfasurate: 2016-2018

Website: http://upb-cpmte.ro/rareash/

Coordonator: Universitatea Politehnica din București

NOVTINALBEST aims at developing novel scientific and technological routes to reach high performance nanostructured Sn alloys coatings from environmentally friendly ionic liquids analogues suitable for electronic applications and as electrode materials for Li ion batteries. Based on previous excellent experimental results, the present project intends to develop several novel nanostructured coatings, respectively: whiskers resistant Sn binary and ternary alloys (e.g. SnCu, Sn-Ni, Sn-Co, Sn-In, Sn-Ag, Sn-Ag-Cu, Sn-Ag-In, Sn-Cu-Ni) with applications in electronics and as nanostructured anodes for Li ion batteries as well. Through a careful selection of IL based electrolyte composition and operating conditions various nano-morphologies could be obtained, which are expected to create interconnects with low electrical resistivity and superior lifetimes against electromigration and stress migration and thus to enable miniaturization of modern microelectronic devices. In addition, the developed nanostructured Sn binary alloys (as continuous films electrodeposited onto ă substrate or as one-dimensional materials, such as nanorods/nanowires), including Sn-Cu, Sn-Ni, Sn-Co will be further optimized to be also used as anode materials for Li-ion battery. In the last years, much attention has been devoted to the study of binary tin-alloys (MxSny) as reliable candidates for anodes instead of pure Sn. In these alloys M is an inactive electrochemical matrix vs. Lithium reaction which buffers drastically the volume expansion/contraction during the lithium alloying process. The influence of graphene addition both to stop whiskers growth and to improve the nanostructured Sn based alloy anode performance will be also investigated.

Marian Enachescu

marian_enachescu

Fabrication and functionalization of nanostructured metallic foams for energy storage applications (NANOFOAM)


Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Responsabil de partener: Marian Enachescu

Tip proiect: M-ERA.NET

Perioada de desfasurate: 2016-2018

Website: http://cssnt-upb.ro/pro/nanofoam/

Coordonator: IST-ID Associação do Instituto Superior Tecnico para a Investigação e o Desenvolvimento, Portugalia

Proiectul are ca obiectiv fabricarea spumelor metalice nanostructurate foarte poroase pentru aplicatii precum electrozi redox pentru supercapacitori asimetrici și suprafețe catalitice pentru producerea hidrogenului. Proiectul NANOFOAM isi propune proiectarea și producerea de nanospume 3D, funcționalizarea caracterizarea și testarea acestora. Spumele metalice, cu porozitate controlată și compoziția chimică adaptată, vor fi produse prin electrodepunere, un procedeu simplu si cu cost mic, pe substraturi din oțel inoxidabil, care prezinta o stabilitate chimică ridicata, o bună conductivitate și rezistență la coroziune. Spumele nanostructurate 3D, după funcționalizarea corespunzătoare, adaptate pentru fiecare obiectiv specific, sunt prevazute să lucreze ca materiale multi-țintă potrivite pentru diferite aplicații în sistemele energetice.

Câstigatorul distinctiei/ premiului la nivel international

Mircea Eremia

mircea_eremia

Premiul Henri Coanda


Facultatea de Energetica

Premiul HENRI COANDĂ pentru Științe Aplicate a fost acordat de Academia Română și Marea Loja Națională a României domnului Mircea Eremia, pentru un set de 3 cărți internaționale, respectiv Advanced Solutions in Power Systems: HVDC, FACTS, and Artificial Intelligence (2016, IEEE Press și Wiley),Handbook of Electrical Power System Dynamics: Modeling, Stability and Control(2013, IEEE Press și Wiley) și Electric Power Systems. Electric Networks (2006, Editura Academiei Române).

Adrian Ciocănea

Adrian

Cioc

ă

nea

– Gold Medal la Inventica 2017

adrian_cioconea

Gold Medal la Inventica 2017


Facultatea de Energetica

Profesor Doctor, Catedra de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului Universitatea Politehnica, Bucuresti. Contribuțiile sale științifice sunt evidențiate în peste 100 de articole și mai multe volume în domenii ca hidroși aerodinamica mașinilor hidraulice și gazodinamice, surse regenerabile de energie în special eolianși solar, cavitație, mecanica fluidelor experimentală. Este membru al mai multor asociații profesionale și desfășoară activități de recenzor și editor asociat. GOLD MEDAL–INVENTICA 2017–The XXI-th International Salon of Research, Innovation and Technological Transfer, Iași–România, June 28–June 30, 2017 :”Methodand device for reducing the vortices effect on suction chamber of centrifugal pumps”- Autor Adrian Ciocănea

SILVER MEDAL – EUROINVENT 2017 – The IX– th Edition of European Exhibition of Creativity and Innovation Iași – România, May 25 – May 27, 2017 : ”Method and device for reducing the vortices effect on suction chamber of centrifugal pumps” – Autor Adrian Ciocănea

Florin Pop

florin_pop

Premiul “Gheorghe Cartianu” al Academiei Romane


Facultatea de Automatica si Calculatoare

Premiul a fost acordat pentru grupul de lucrari „Managementul resurselor în sisteme distribuite de mari dimensiuni” (14 articole), pentru anul 2015.

Ciprian Dobre

ciprian_dobre4

Premiul “Gheorghe Cartianu” al Academiei Romane


Facultatea de Automatica si Calculatoare

Premiul a fost acordat pentru grupul de lucrari „Optimizarea comunicaţiei prin reţele ad-hoc centrate pe oameni ”(grup de noua lucrari), pentru anul 2014. Alte premii și distincții:

 • 2017: Best Poster Award, pentru lucrarea „C. Dobre, F. Pop, C. Gosman, Privacy-preserving data aggregation in Intelligent Transportation Systems”, FNSCC 2017 in cadrul IEEE/IFIP IM 2017, Portugalia, 2017.
 • 2016: Premiul „Gheorghe Cartianu” oferit de Academia Română, 2014 (acordat in 2016). Grup de nouă lucrări: „Optimizarea comunicaţiei prin reţele ad-hoc centrate pe oameni”, autori români principali: prof. Ciprian Dobre, dr. Radu Ioan Ciobanu.
 • 2015: Runner Up Award, 5th International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER 2015), Lisbon, Portugal, pentru lucrarea “Antonio M. Alberti, Waldir Moreira, Rodrigo da R. Righi, Francisco J. Pereira Neto, Ciprian Dobre, Dhananjay Singh, Towards An Opportunistic, Socially-Driven, Self-Organizing, Cloud Networking Architecture with NovaGenesis”.
 • 2015: Outstanding reviewer for Future Generation Computer Systems (FGCS) Journal – Elsevier.
 • 2014: Outstanding reviewer for Ad Hoc Networks Journal– Elsevier.
 • 2013: IBM Faculty Award 2013, pentru proiectul cu titlul “Multi-modal Informational Management & Analysis for Context-aware Smart Cities”. https://www.research.ibm.com/university/pdfs/2013_faculty_award _recipients.pdf.
 • 2013: Best Paper Award, pentru lucrarea “D. Urda, C. Dobre, F. Pop, Storing location-aware data in mobile distributed systems, in Proc. of 12th International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC 2013), Bucharest, Romania, pp. 135-142, (DOI: 10.1109/ISPDC.2013.26) June 2013”.
 • 2013: Locul 2 mondial, obținut în cadrul MANIAC Challenge 2013, Berlin, Germania – echipa coordonată de C. Dobre a demonstrate algoritmi avansați pentru data offloading în cadrul unor rețele mobile.
 • 2012: Best Paper Award, pentru lucrarea “R.-C. Marin, C. Dobre, F. Xhafa, Exploring Predictability in Mobile Interaction, in Proc. of Third International Conference on Emerging Intelligent Data and Web Technologies (EIDWT-2012), B ucharest, Romania, pp. 133-139, September 2012”.
 • 2010: Best Paper Award, pentru lucrarea “C. Dobre, F. Pop, V. Cristea, A fault-tolerant approach to storing objects in distributed systems, in Proc. of International Conference on P2P, Paralel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC 2010), Fukuoka, Japan, pp. 1-8, November 2010”.

Valentin Cristea

valentin_cristea

Premiul “Gheorghe Cartianu” al Academiei Romane


Facultatea de Automatica si Calculatoare

Premiul a fost acordat pentru grupul de lucrari „Managementul resurselor în sisteme distribuite de mari dimensiuni” (14 articole), pentru anul 2015.

Radu-Ioan Ciobanu

radu_ioan_ciobanu

Premiul “Gheorghe Cartianu” al Academiei Romane


Facultatea de Automatica si Calculatoare

Premiul a fost acordat pentru grupul de lucrari „Optimizarea comunicaţiei prin reţele ad-hoc centrate pe oameni” (grup de noua lucrari), pentru anul 2014.

Alina Badescu

alina_badescu_2

Premiul “Gheorghe Cartianu” al Academiei Romane


Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Premiul a fost acordat pentru grupul de lucrari„Tehnici radio investigare univers” (carte și patru articole), pentru anul 2015.

Mihai Datcu

mihai_datcu1
Blaise Pascal International Chair of Excellence

Facultatea de Electronica si Telecomunicatii

Descriere:

La sfarsitul anului 2017, Profesorului Mihai Datcu i se acorda premiul Blaise Pascal International Chair of Excellence pentru deosebitele sale realizari in domeniul Data Science pentru Observarea Terrei. Acordat anual unui numar de 4 oameni de stiinta straini de renume international, Blaise Pascal Chair este un premiu francez, a carui extraordinara reputatie este confirmata de faptul ca printre savantii selectati se numarasi 5 castigatori ai Premiului Nobel. Prin urmare, incepand din 2018, Profesorul Mihai Datcu va ocupa pozitia de Profesor Invitat la Centre d’Etudes et de Recherche en Informatique(CEDRIC) al Conservatoire National des Arts et Métiers(CNAM), parte a grupului francez Grandes Écoles din Paris.
Mihai Datcu a obtinut titlurile de Ing. Dipl. si Dr. Ing. in domeniul Electronica si Telecomunicatii in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti, UPB, Romania in anii 1978 sirespectiv 1986. In 1999, primeste titlul de Habilitation à diriger des recherches in domeniul informaticii din partea Universitatii Louis Pasteur din Strasbourg, Franta. In prezent, este Profesor in cadrul Departamentului de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei din Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, director al Centrului de Cercetare pentru Informatie Spatiala CEOSpacetech din UPB, Coordonatorul grupului de cercetare Data Intelligence and Knowledge Discovery din cadrul Centrului Aeropaptial German. Intre 1992 si 2002 a fost Profesor Invitat in cadrul Institultului Federal de Technologie, ETH Zurich. Intre 2005 si 2013 a fost Profesor titular al catedrei DLR-CNES din ParisTech, Telecom Paris. Domeniile sale de interes sunt: Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence si Computational Imaging pentru aplicatii spatiale. Este implicat in programe si proiecte dedicate pentru Big Data initiate de ESA, NASA, ROSA si alte agentii nationale. Este membru in grupul de lucru al ESA pentru Big Data from Space. In 2006 primeste premiul pentru cea mai buna lucrare din partea IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, iar in 2008 i se acorda Ordinul National in grad de cavaler de catre Presedintele Romaniei pentru rezultate internationale exceptionale in domeniul cercetarii. In 1987 primeste premiul Traian Vuia din partea Academiei Romane pentru dezvoltarea sistemului SAADI pentru analiza de imagini si activitatile din domeniul procesarii de imagini. Este Fellow IEEE.

Iulian Riposan

iriposan
American Foundry Society [AFS] – Award of Scientific Merit

Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor
Descriere:

„This is the highest recognition the American Foundry Society and your peers can give to the individuals who have served the industry honorably and well. In presenting this award, we are confident it will bring you the recognition you so well deserve. The spirit in which you have fulfilled AFS’mission of sharing knowledge has been one of the main considerations in making this award”.„For advancing the knowledge of the cast iron industry through extensive research and for generously sharing his knowledge and expertise with the industry”;

 • THE BEST PAPER AWARD – The 106th American Foundry Society Congress
 • THE BEST OPERATING PAPER AWARD – The 107th American Foundry Society Congress
 • THE BEST PAPER AWARD – The 63rd World Foundry Congress [World Foundry Organization; I. Riposan – 22 papers representing Romania, 1974-2017]

Augustin Semenescu

asemenescu
Gold medals for the Patent no. RO131379-A0- Semiconstrained Total Elbow Prosthesis Made of Shape-Memory Alloys, with Coupling System Based on Shape-Memory Effect

Facultatea Stiinta si Ingineria materialelor si Facultatea de Inginerie in Limbi Straine

Descriere:

Our proposed design eliminates auxiliary components used for connecting the ulnar and humeral components in a total constrained elbow implant. The connection between the ulnar and humeral components is based on shape memory effect (SME) of the metallic material used for the humeral component. SME allows the humeral component to reach two positions: open (before connecting), and close (after connecting). The body temperature (~36 oC) or warm saline solution will activate the humeral component to close. Initially, the humeral component is in an open position by keeping it in a cold environment (e.g., cold water).The surgeon procedure is the following. Before the implantation, the humeral component is getting cold at 1-3 oC to bring the catching device in the “open” position.
The surgeon will start the approach and after identification and dissection of the ulnar nerve the radial head is excised and the humeral and ulnar ends are prepared and reamed according with the chosen stems.The next step is to implant the two components (cemented or uncemented) to afford the biologic integration.After implantation, the two ends of the of the humeral and ulnar components are aligned and the coupling extension is getting warm with saline solution at 38-40 oC. The coupling extension is closed and the elbow is moved through full range of motion and the stability is checked.The ulnar nerve is anterior translocated and the wound is closed in usual manner.
 • GOLD MEDAL and Diploma offered by the JURY ofThe 45-th International Exhibition of Inventions of Geneva-2017, for “Semiconstrained Total Elbow Prosthesis Made of Shape-Memory Alloys, with Coupling System Based on Shape-Memory Effect”
 • GOLD MEDAL and Diploma INNOVA BARCELONA, The II-nd edition of the World Exhibition on Inventions, Research, and New Technologies, Barcelona, SPAIN, 4-6th of May 2017, for “Semiconstrained Total Elbow Prosthesis Made of Shape-Memory Alloys, with Coupling System Based on Shape-Memory Effect”
 • WIIPA ( World Invention Intellectual Property Associations) MEDAL & HONOR of INVENTION Diploma -E U R O I N V E N T 2017, IAŞI – ROMANIA ( Member of IFIA – International Federation of Inventors’ Associations și WIIPA – World Inventions Intellectual Property Associations), IX-th-Edițion, 25-27May 2017
 • GOLD MEDAL IWIS 2017 WARSAW (POLAND, 9-11 Oct.) & DIPLOMA for the invention SEMICONSTRAINED TOTAL ELBOW PROSTHESIS MADE OF SHAPE-MEMORY ALLOYS, WITH COUPLING SYSTEM BASED ON SHAPE-MEMORY EFFECT
 • (http://www.euroinvent.org)

Maria-Iuliana Dascalu

maria_iuliana_dascalu
Danubius Young Scientist Award 2016

FILS – Facultatea de Inginerie in Limbi Straine

Descriere: 

Maria-Iuliana Dascalu a obtinut Danubius Young Scientist Award 2016, premiu european prestigios, acordat anual unui singur cercetator din fiecare tara din Regiunea Danubiana, de catre Ministerul Austriac al Stiintei, Cercetarii si Economiei si de Intitutul Regiunii Danubiene si Europei Centrale.
Maria-Iuliana Dascalu a fost coordonator UPB al proiectului international „Feasibility Study on Implementing a Pan-European Social Platform to Support Lifelong Learning and Employability (START-SoPI)”, proiect finantat de Uniunea Europeana si Primaria Vienei prin programul START – Danube Region Project Fund in 2016.
Maria-Iuliana Dascalu a obtinut premiul international Distinguished Paper Award la conferinta IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics (ZINC) ce s-a desfasurat in Novi Sad, Serbia, in mai 2017, ca urmare a co-autoratului lucrar ii „The TRAVEE neuromotor rehabilitation system: In-vivo testing”, alaturi de alti cercetatori din UPB.
Distincții de excelență științifică – 2017
• Maria-Iuliana Dascalu – Distinguished Paper Award la conferinta IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics (ZINC) ce s-a desfasurat in Novi Sad, Serbia, in mai 2017, pentru lucrarea „The TRAVEE neuromotor rehabilitation system: In-vivo testing ” – Oana Ferche, Alin Moldoveanu, Maria-Iuliana Dascalu, Constanta-Nicoleta Bodea, Robert Gabriel Lupu, Danut Irimia, Florica Moldoveanu (premiu international)
• Maria-Iuliana Dascalu – Premiu pentru lucrarea „How social and semantictechnologies can sustain employability through knowledge development and positive behavioral changes” – Maria-Iuliana Dascalu, Constanta-Nicoleta Bodea, Bianca Tesila, Alin Moldoveanu, Patricia Ordoñez de Pablos, publicata in jurnal cu factori de impact, cod PN-III-P1-1.1-PRECISI-2016-12327 (premiu national)
• Maria-Iuliana Dascalu – Premiu de excelenta in informatica obtinut la competitia Premiile „Rada Mihalcea pentru Tineri Cercetatori in Stiinta si Inginerie” 2017 (premiu national)

Cercetator cu publicatii in Science / Cercetator cu factor Hirsch peste 20

Corneliu Bălan

corneliu_balan2

Facultatea de Energetica,
Universitatea Politehnica din București
Descriere:
Profesorul Corneliu Bălan, fondatorul și conducătorul colectivului de cercetare REOROM din Universitatea Politehnca București, este un specialist recunoscut pe plan mondial în domeniul reologiei și reometriei fluidelor complexe. A publicat peste 30 de lucrări în jurnale indexate WOS, are peste 600 de citări (factorul Hirsch H = 15) și a condus până în prezent 11 teze de doctorat. Este vice-președintele Societății Române de Reologie (co-fondator în anul 2009), membru în Comitetul Internațional de Reologie (ICR) și reprezentatul României în Societatea Europeană de Reologie (ESR). A fost bursier DAAD, Fulbright Senior Researcher, visiting professor la T.U. Darmstadt și Université Claude-Bernard din Lyon. A susținut ca profesor invitat numeroase prelegeri și conferințe la prestigioase universități din întreaga lume (Harvard, Texas A&M, Ecole Politechnique de Montreal, N. U. Singapore, University of Wales, T. U. Eindhoven, Delft, V.K.I. Brussels).
Lucrări representative pentru procedura din reometrie denumită LAOS (rezultatul cooperării dintre grupul REOROM și Institutul Max Planck din Mainz; Andreea Călin a fost doctorandă REOROM în perioada 2004-2008).
 • Klein Ch., Spiess H., Calin A., Balan C., Wilhelm M., Separation of the nonlinear oscillatory response into a superposition of linear, strain hardening, strain softening, and wall slip response, Macromolecules 40, 4250-4259, 2007 (126 citări)
 • Calin A., Wilhelm M., Balan C., Determination of the non-linear parameter (mobility factor) of the Giesekus constitutive model using LAOS procedure, J. Non-Newtonian Fluid Mech. 165, 1564– 1577, 2010 (34 citări)
Mai multe detaliihttps://scholar.google.ro/citations?hl=r&user=MvR37l0AAAAJ

Valentin Cristea

valentin_cristea

 

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Mai multe detalii: https://scholar.google.ro/citations?hl=ro&oi=ao&user=bVWBvbQAAAAJ

Stefan Trăușan-Matu

stefan_trausan_matu

 

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Mai multe detalii: https://scholar.google.ro/citations?hl=ro&oi=ao&user=p_KpBToAAAAJ

Ciprian Dobre

ciprian_dobre4

 

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Contribuțiiștiințifice în domeniul sistemelor distribuite pe scară largă.Interesele curente de cercetare se axează în zona unor subiecte legate de rețele wireless mobile, servicii pervasive, aplicații dependente de context sau cu componente sociale, și tehnici de colaborare tip participatory sensing. Experiza în aceste domenii e legată de dezvoltarea aplicațiilor și servicilor mobile, respective evalaurea prin modelare și simulare. Responsabilul laboratorului de Servicii și Produse Pervasive (MobyLab), unde derulăm activități de cercetare legate de domenii precum rețele wireless mobile (ca o continuare a intereselor de cercetare legate de comunicația în lumea vehiculelorși transportului inteligent), servicii pervasive dependente de context (în caredispozitivele mobile devin mai mult decât simpli clienți ci noduri de lucru capabile să ofere inteligență contextuală unor aplicații dinamice distribuite pe scară largă). Derulămo serie de activități și proiecte de cercetare pe subiecte precum colectatea, agregarea și derivarea datelor de context, înțelegerea situațiilor contextuale prin tehnici de învățare, folosirea unor componente sociale pentru îmbogățirea capabilităților de colectare și derivare a unor fenomene la nivelul unor colectivități umane, dezvoltarea de modele și tehnici pentru asigurarea securității în cazul aplicațiilor mobile, soluții suport pentru comunicare ad-hoc în mediimobile ca suport pentru Internetul viitoruluiși Internet-of-Things. Aceste domenii de cercetare se află astăzi la frontiera dintre domenii precum mobile and pervasive computing, context representation and reasoning, ad-hoc smart wireless networks, cu aplicații directe în domeniul sistemelor inteligente de transport. Astfel de soluții au la bază o analiză conştiincioasăa stadiului curent al dezvoltării şi inovării ştiinţifice, precum şi o bună înţelegere a tehnologiilor, tehnicilor şi instrumentarului disponibil la ora actuală în respectivele domenii de interes.

Mai multe detalii: https://scholar.google.ro/citations?hl=ro&oi=ao&user=_44USrIAAAAJ

Florin Pop

florin_pop

 

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Mai multe detalii: https://scholar.google.ro/citations?hl=ro&oi=ao&user=gT3N0kYAAAAJ

Costin Raiciu

c_raiciu

 

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Mai multe detalii: https://scholar.google.ro/citations?hl=ro&oi=ao&user=_G2CFAEAAAAJ

Dragos Niculescu

dragos_niculescu

 

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Mai multe detalii: https://scholar.google.ro/citations?hl=ro&oi=ao&user=EV-Pg0MAAAAJ

Mihai Dascălu

mihai_dascalu

 

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Mai multe detalii: https://scholar.google.ro/citations?hl=ro&oi=ao&user=3L9yY8UAAAAJ

Marius Leordeanu

marius_leordeanu

 

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Mai multe detalii: https://scholar.google.ro/citations?hl=ro&oi=ao&user=se9kni0AAAAJ

Mihail Viorel Bădescu

1024px-Logo_Universitatea_Politehnica_din_București.svg

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

Descriere:

Profesor, Doctor, in cadrul UPB, catedra de Termotehnica
Membru si presedinte in Comisia de organizare a Cercului Stiintific Studentesc de Termotehnica, Facultatea de Inginerie Mecanica, Universitatea Politehnica din Bucuresti, 1991- prezent.
A inceput activitatea stiintifica in anul 1973 , anul II de facultate , in cadrul colectivului condus de Conf. Dr. Ing. Candida Oancea de la Catedra de Fizica a IPB. Pana la terminarea facultatii , in 1977 , a participat in permanenta la activitatea cercului de Fizica , cu lucrari din domeniul mecanicii cuantice , corpului solid si energiei solare. In aceeasi perioada (1973-1977) a participat in cadrul grupului condus de Conf. Dr. Ing. Candida Oancea la diferite sesiuni stiintifice din tara precum si la o serie de contracte stiintifice. Dupa terminarea studiilor superioare si repartizarea in productie a mentinut in continuare legatura cu grupul condus de Conf. Dr. Ing. Candida Oancea , participind in calitate de colaborator extern al IPB la lucrarile a trei contracte de cercetare stiintifica. A participat , de asemeni , prin prezenta fizica si lucrari la mai multe sesiuni de comunicari stiintifice desfasurate in IPB precum si organizate de catre alte institutii din tara si strainatate. A sustinut prin prezenta fizica si interventii la discutii doua seminare organizate de IPB ( Seminarul de Structurile Fizicii – Catedra de Fizica , Seminarul de Teoria Elementelor Finite – Catedra de Matematici ). Directiile principale de cercetare la care a luat parte sunt :
 1. Studiul contactului metal-semiconductor
 2. Studiul sistemelor de captare si conversie a energiei solare in energie termica folosind insolatori plani.
 3. Studiul disponibilului de energie solara si a structurii acesteia.
 4. Studiul sistemelor de captare si conversie a energiei termice folosind campuri de heliostate.
 5. Modelarea cu metoda elementelor finite a solicitarilor mecanice si termice la care sunt supuse echipamentele termoenergetice.
 6. Studiul sistemelor de captare si conversie a radiatiei solare la nivel ridicat de temperatura.
 7. Studiul sistemelor de conversie fotovoltaica
 8. Fizica radiatiei.
 9. Fizica statistica si Termodinamica teoretica.
 10. Control optimal in ingineria proceselor termice.
 11. Analiza energetica a caselor pasive.
 12. Macroengineering
Mai multe detalii: https://scholar.google.ro/citations?user=Y_qWfTYAAAAJ&hl=ro

Mihai Datcu

datcu mihai

Facultatea de Electronică, Telecomunicații si Tehnologia Informației

Descriere:

La sfarsitul anului 2017, Profesorului Mihai Datcu i se acorda premiul Blaise Pascal International Chair of Excellence pentru deosebitele sale realizari in domeniul Data Science pentru Observarea Terrei. Acordat anual unui numar de 4 oameni de stiinta straini de renume international, Blaise Pascal Chair este un premiu francez, a carui extraordinara reputatie este confirmata de faptul ca printre savantii selectati se numarasi 5 castigatori ai Premiului Nobel. Prin urmare, incepand din 2018, Profesorul Mihai Datcu va ocupa pozitia de Profesor Invitat la Centre d’Etudes et de Recherche en Informatique(CEDRIC) al Conservatoire National des Arts et Métiers(CNAM), parte a grupului francez Grandes Écoles din Paris.
Mihai Datcu a obtinut titlurile de Ing. Dipl. si Dr. Ing. in domeniul Electronica si Telecomunicatii in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti, UPB, Romania in anii 1978 sirespectiv 1986. In 1999, primeste titlul de Habilitation à diriger des recherches in domeniul informaticii din partea Universitatii Louis Pasteur din Strasbourg, Franta. In prezent, este Profesor in cadrul Departamentului de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei din Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, director al Centrului de Cercetare pentru Informatie Spatiala CEOSpacetech din UPB, Coordonatorul grupului de cercetare Data Intelligence and Knowledge Discovery din cadrul Centrului Aeropaptial German. Intre 1992 si 2002 a fost Profesor Invitat in cadrul Institultului Federal de Technologie, ETH Zurich. Intre 2005 si 2013 a fost Profesor titular al catedrei DLR-CNES din ParisTech, Telecom Paris. Domeniile sale de interes sunt: Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence si Computational Imaging pentru aplicatii spatiale. Este implicat in programe si proiecte dedicate pentru Big Data initiate de ESA, NASA, ROSA si alte agentii nationale. Este membru in grupul de lucru al ESA pentru Big Data from Space. In 2006 primeste premiul pentru cea mai buna lucrare din partea IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, iar in 2008 i se acorda Ordinul National in grad de cavaler de catre Presedintele Romaniei pentru rezultate internationale exceptionale in domeniul cercetarii. In 1987 primeste premiul Traian Vuia din partea Academiei Romane pentru dezvoltarea sistemului SAADI pentru analiza de imagini si activitatile din domeniul procesarii de imagini. Este Fellow IEEE.

Ecaterina Andronescu

ecaterina_andronescu

 

 

Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Descriere:

Profesor universitar, doctor inginer chimist, președinte al Senatului Universității POLITEHNICA București. Rector al UPB (2004-2012); Ministru al Educației, Cercetăriiși Inovării (2000-2003; 22.12.2008–01.10.2009; 2012). Este membru deplin al Academiei de Științe Tehnice din România, Academiei Oamenilor de Știință din România (președintele secției de chimie) și membru al Academiei Tiberina gia Pontificia din Roma. D-na prof. Ecaterina ANDRONESCU a activat sau coordonat peste 100 de proiecte de cercetare care au permis realizarea unui colectiv de cercetare puternic, în prezent având peste 20 de doctoranzi în stagiu. Activitatea de cercetare s-a concretizat prin dezvoltarea ă două centre de cercetare performante: CNMN și CNpSA dotate la standarde internaționale și care permit derularea de proiecte de cercetare naționale și internaționale de anvergură, publicații de prestigiu, participare la conferințe de specialitate. Cariera de succes a doamnei prof. Andronescu este dovedită de titlurile dobândite: doctor HONORIS CAUSA a peste 13 universități din țară sau din străinătate; peste 20 de medalii și premii speciale acordate la diversele saloane de invenții din țară și străinătate pentru brevetele de invenție cu care s-a participat; 4 premii Best Paper Awards acordate preponderent în străinătate (ASET, WASET sau SISCOM), etc. Domenii de competență științifică: Cercetare științifică în chimia fizică a compușilor oxidici, Chimia fizică a stării solide a silicaților; Știința materialelor oxidice; Materiale ceramice cu proprietăți electriceși magnetice; Nanomateriale și nanotehnologii. Lucrare reprezentativă: M. Cernea, E. Andronescu, R. Radu, F. FochiB, and C. Galassi, „Sol-gel synthesis and characterization of BaTiO3-doped (Bi 0.5 Na 0.5)TiO3 piezoelectric ceramics,” Journal of Alloys and Compounds, vol. 490, pp. 690-694, Feb 4 2010. Citat de 78 ori in SCOPUS (Bi 0.5Na 0.5)TiO 3 dopat cu 8 mol% BaTiO3 (BNT-BT0.08) pulbere ă fost preparat printr-o metodă sol-gel pornind de la acetat-alcoxid. Evoluția structurii și microstructurii gelului precursor precum și a proprietăților piezoelectrice și feroelectrice ale ceramicii BNT-BT0.08 a fost studiată la diferite temperaturi. Nanopulberile BNT-BT0.08 cu dimensiunea medie a particulelor de 30 nm și cristalizat cu structura perovskitică a (Bi 0.5 Na 0.5) TiO3, a fost obținut din gelul precursor prin încălzire la 600 °C, timp de 3 ore în aer. Ceramica de compoziţie 0,92 (Bi0.5Na10.5)TiO3-0.08BaTiO3, fabricata din pulberea nanostructurata astfel preparata, are proprietăți dielectrice bune (ɛr, max = 4000-4500, tan δ = 0,02-0,03) factor (Qm ~ 500).

Alexandru Mihai Grumezescu

grumezescu

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor

Descriere:

Șef de lucrări în cadrul UPB, membru al Departamentului Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale.
Publicaţii:
 • Articole publicate în jurnale de tip peer review: 174
 • Capitole în cărți publicate în străinătate: 46
 • Cărți publicate la edituri în străinătate (in calitate de co-autor): 7
 • Cărți publicate la edituri în străinătate (în calitate de editor): 51
 • Îndrumare și culegeri publicate în țară: 3
Distincţii:
 • 2013 GTIS (Green Technology Invention Societey) Fellow, Taiwan
 • 2015 BS (Biotechnology Society) Fellow, Taiwan
Funcții Onorifice:
 • Guest Editor – 22 numere speciale pregătite la diverse reviste de specialitate din străinătate
 • Editor – 6 reviste de specialitate din străinătate (una indexata isi, cu factor de impact)
Mai multe detalii: https://scholar.google.ro/citations?user=xMi5zrIAAAAJ&hl=ro

Anton Ficai

FICAI-Anton

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor

Descriere:

Profesor universitar, doctor inginer, abilitat drept conducător de doctorat în domeniul inginerie chimică începând din martie 2016 având în stagiu 5 doctoranzi. Activitatea de cercetare este strâns corelată cu activitatea didactică, pe parcursul celor ~12 ani de carieră didactică fiind implicat în peste 30 de proiecte de cercetare din fonduri naționale sau internaționale. Activitatea științifică a fost încununată de Premiul “In tempore opportuno” acordat de UPB, de numeroasele premii obținute la sesiunile științifice studențești, olimpiadele școlare, saloanele de invenții, conferințe, etc. În prezent, Anton FICAI este director de proiect din partea României la un proiectul „Titanium Oxynitride Coatings for the Improvement of Biocompatibility and Long-Term Functionality of Cardiovascular Stents: Development of Novel Deposition Technology” finanțat în cadrul competiției EraNetRusPlus şi realizat în cadrul unui consorțiu de parteneri din Germania, Polonia și Rusia. Proiectul are ca scop realizarea de stenturi inovative nanostructurate.

Domenii de competență științifică: Biomateriale compozite pentru medicină; Sisteme cu eliberare controlată; Sinteza, procesarea și caracterizarea avansată a materialelor; etc.

Lucrare reprezentativă:

 1. Andronescu, M. Ficai, G. Voicu, D. Ficai, M. Maganu, and A. Ficai, „Synthesis and characterization of collagen/hydroxyapatite: magnetite composite material for bone cancer treatment,” Journal of Materials Science-Materials in Medicine, vol. 21, pp. 2237-2242, Jul 2010. 94 citari in Google Scholar; DOI: 10.1007/s10856-010-4076-7

Lucrarea este importantă deoarece a deschis o direcție importantă în scopul obținerii de materiale multifuncționale destinate tratamentului cancerului osos. Pornind de la posibilitatea de tratament prin hipertermie, rezultatele obținute au permis dezvoltarea de material multifuncționale cu eliberare controlată de substanțe biologic active antitumorale, îmbinând activitatea antitumorală a nanoparticulelor și a substanțelor biologic active eliberate, după profile de eliberare impuse post-implantare.

Mai multe detalii: https://scholar.google.ro/citations?user=wSWLTkQAAAAJ&hl=ro

Vasile Bogdan Ștefan

bogdan vasile

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor

Descriere:

Cercetător Științific de gradul III in cadrul UPB.
Domenii de expertiză:
 • Micoscopie electronica prin transmisie (TEM-HRTEM)
 • MIcroscopie electronica prin transmisie analica: EDX, EELS, Spectrum Imaging, Elemental Mapping
 • Sinteza si procesare materiale micro si nanostructurate
Cărți și capitole de carte:  3
 1. Bi0.5Na0.5TiO3 based piezoelectric ceramics, Marin Cernea, Vasile B.S., Trusca R., Andronescu E., Politehnica Press, Bucuresti, 2014, ISBN: 978-606-515-562-6 (Book);
 2. Inorganic micro- and nanostructured implants for tissue engineering, Neacsu, I.A., Nicoară, A.I., Vasile, O.R., Vasile, B.S., Nanobiomaterials in Hard Tissue Engineering: Applications of Nanobiomaterials, 10.1016/B978-0-323-42862-0.00009-2 (2016) (Book Chapter);
 3. Incorporation Mechanism and Functional Properties of Ce-Doped BaTiO3 Ceramics Derived from Nanopowders Prepared by the Modified Pechini Method, Ianculescu A.C., Berger D.C., Vasilescu C.A., Olariu M., Vasile B.S., Curecheriu L.P., Gajovic A., Trusca R., Nanoscale Ferroelectrics and Multiferroics: Key Processing and Characterization Issues, and Nanoscale Effects, First Edition. Edited by Miguel Alguero, J Marty Gregg and Liliana Mitoseriu. 2016 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2016 by John Wiley & Sons, Ldt. ISBN: 978-7-118-93575-0 (Book Chapter);
Articole cotate ISI: 126
Articole B+: 1
Prezentari orale: 8
Proceedings: 4
Brevete: 1
Mai multe detalii: https://scholar.google.ro/citations?user=t8hSbpIAAAAJ&hl=ro

Eugeniu Vasile

Eugeniu_Vasile

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor

Descriere:

Cercetător senior în Departamentul Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale, din cadrul UPB.
Lucrări publicate:
Cărți: 5
1.Nanoclusteri metalici in halogenuri alcalineEugeniu Vasile, Ioan Roman, Ed. „Ars Academica” Bucuresti, 2008, pp.141, ISBN 978-973-88931-3-9;
2.Aspecte practice ale electrochimiei superaliajelor cu baza nichel – Ioan Roman, Eugeniu Vasile, Ed. „Ars Academica” Bucuresti, 2008, pp.131, ISBN 978-973-88931-2-2;
3.Nanostructuri complexe generate in plasma:obtinere si caracterizare-Victor Ciupina, Gabriel Prodan, Critian Lungu, Eugeniu Vasile,si altii , Ed.Ovidius University Press, Constanta, 2008, pp.116,ISBN 978-973-614-456-1;
4.Materiale nanostructurate biocompatibile pentru aplicatii medicale(vol.I)-Doina Raducanu, Ion  Cinca, Anna Nocivin, Danut Cojocaru, Bojin Dionezie, Aurelian Buzaianu, Eugeniu Vasile,si altii , Ed.Printech, Bucuresti, 2008, ISBN 978-606-521-002-8;
5.Materiale nanostructurate biocompatibile pentru aplicatii medicale-Contributii la dezvoltarea domeniului (vol.II)-Doina Raducanu, Bojin Dionezie, Ion  Cinca, Anna Nocivin, Danut Cojocaru, Aurelian Buzaianu, Eugeniu Vasile,si altii , Ed.Printech, Bucuresti, 2008, ISBN 978-606-521-007-3.
Articole ISI: 41
Articole publicate in reviste necotate ISI: 8
Conferinte cu articole in proceeding: 23
Lucrări ştiinţifice prezentate la alte conferinţe internaţionale (articole,rezumate si rezumate extinse publicate in proceedinguri) ca postere sau sustineri orale : 33
Mai multe detalii: https://scholar.google.ro/citations?user=vfStWSIAAAAJ&hl=ro

Horia Iovu

iovu horia

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor

Descriere:

Profesor universitar, Departament Bioresurse și Știința Polimerilor, Directorul grupului de cercetare “Materiale polimerice avansate” din UPB, Membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, Membru titular-Fellow al Royal Society of Chemistry (UK). Profesorul Iovu are experiență în sinteza de materiale nanocompozite pe baza de matrici polimerice armate cu compuși oxidici, materiale nanocompozite pe baza de matrici polimerice armate cu nanotuburi de carbon / grafenă, nanotuburi de carbon – modificare și compatibilizare, biomateriale pentru țesuturi, compozite polimerice pe bază de colagen și hidroxiapatita, sisteme polimerice pentru eliberare controlată. Are un total de 178 articole publicate WOS, cu un numar total de 1110 citări, un indice Hirsch de 20 (media aritmetica intre WoS-17, Scopus-20 si Google Scholar-23).
Lucrare reprezentativa: Sodium alginate/graphene oxide composite films with enhanced thermal and mechanical properties Mariana Ionita, Andreea Pandele, Horia Iovu
Carbohydrate Polymers, 2013, 94 (1), p. 339-344
DOI: 10.1016/j.carbpol.2013.01.065
96 citari
Mai multe detalii la: https://scholar.google.ro/citations?user=DznDVRwAAAAJ&hl=ro

Octavian Fratu

fratu ocavian

Facultatea de Electronică și Telecomunicații

Descriere:

Profesor in cadrul UPB, Departamentul de Telecomunicatii.
Desfasorara cursuri din domeniul:
 • Comunicatie Mobila
 • Retele cu acces Wireless
 • Data Communications
 • Comunicatii Analog si Digital
 • Retele cu Sensor Wireless
 • Instrumente Electronice pentru Masuratori
Lucrări elaborate şi / sau publicate:
Carti:
 • O. Fratu, S. Halunga, “UMTS – o nouă generaţie în comunicaţiile mobile digitale (Aspecte generale. Interfaţa radio)”, Editura Electronica 2000, Bucureşti, 2003 (310 pag.), ISBN 973-99878-5-0., referenţi Prof. Dr. Ing. I. Constantin, (UPB), Prof Dr Ing. I Marghescu (UPB), tiraj 200 buc.
 • S. Halunga, O. Fratu, D Vizireanu “Sisteme de comunicaţie cu acces multiplu cu diviziune în cod (CDMA) – Noţiuni fundamentale. Tehnici de codare”- ETF, Bucureşti, 2000 (350 pag.), ISBN 973-95319-1-1., referenţi Prof Dr Ing. I Marghescu (UPB), Prof. Dr. Ing. C Bălan (ATM), tiraj 250 buc.
 • S. Halunga, O. Fratu “Simularea sistemelor de transmisiune analogice şi digitale folosind mediul Matlab/Simulink ”- Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2004 (324 pag.), ISBN 973-685-716-6. referenţi Prof. Dr. Ing. I. Constantin, (UPB), Prof Dr Ing. I Marghescu (UPB), tiraj 200 buc.
 • S. Halunga, O. Fratu, “Sisteme cu spectru împrăştiat de tip secvenţă directă: tehnici de sincronizare” – Editura Academiei tehnice Militare, Bucureşti ,2001 (182 pag.), ISBN 973-9456-96-0., referenţi Prof Dr Ing. I Marghescu (UPB), Conf. Dr. Ing. O Brădeanu (ATM), tiraj 150 buc.
 • O. Fratu, I. Fratu, „Transmisiuni de date BPSK şi BFSK”, ETF, Bucureşti, 1998 (44 pag.), îndrumar de proiect, ISBN 973-95319-0-3.
Lucrări publicate în reviste de specialitate: 6
Lucrări prezentate la Conferinţe internaţionale: 7

Mihai Postolache

Mihai_Postolache

Facultatea de Științe Aplicate
Mai multe detalii: https://scholar.google.ro/citations?user=MEv1V08AAAAJ&hl=ro

Dan Eduard Mihaiescu

Dan_Mihaiescu

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor

Descriere:

Conferențiar in cadrul UPB, membru al Departamentului de Chimie Organică „Costin Nenițescu” și al Grupului de Cercetare de Analiză Instrumentală și Nanocompoziție.
Domenii de cercetare:
 • 1993 – 2001 colaborare la activitatea de cercetare fundamentală a catedrei de Chimie Organică, la contracte de cercetare naţionale şi internaţionale, concretizată în lucrări conform listei de lucrări anexate. Cercetare în domeniul analizelor de pesticide, dioxinelor şi a altor compuşi poluanţi, spectrometriei de masă şi cromatografiei, spectrometriei în infraroşu şi absorbţiei atomice. Cercetare în domeniul chimiei organice, a compoziţiei şi efectelor uleiurilor volatile extrase din plante medicinale şi aromatice.
 • 2001 – 2007 colaborare la cercetările efectuate în cadrul Centrului de Cercetare pentru studiul Calităţii Produselor Horti-viticole la contracte de cercetare, concretizată în lucrări conform listei de lucrări.
 • 1998 – 2014 cercetare aplicativă şi dezvoltare de metode analitice în domeniul FT-IR, RAMAN, NIR şi ICP în cadrul Berd Trading Bucureşti.
 • 2007 – 2014 organizarea unui laborator de cromatografie şi analiză instrumentală în cazul Departamentului de Chimie Organică „Costin Neniţescu”, cercetări în domeniile: reacţii în plasmă, nanoparticule şi aplicaţiile acestora, polimerilor conductori, compuşilor supraconductori, compuşilor cu radicali liberi stabili grefaţi, compuşilor naturali, oceanografiei, compuşilor mezoporoşi, sintezei în fază solidă, eliberării controlate de substanţe bioactive, produse cosmetice naturale.
Membru în Organizaţii Profesionale:
 • Membru ResearcherID – Thomson Reuters – ID: I-5523-2014;
 • Membru al Societăţii Române de Chimie – ID 3648;
 • Membru al IEEE – ID 93038628;
Cărţi (selecție)
 • Cb1. I.Burzo, A.Dobrescu, L.Bădulescu, D.E.Mihaiescu, R.Bălan, Fiziologia Plantelor, vol. VIII. Substanţele Utile din Plante, Ed. Elisavaros, Bucureşti, 2005, ISBN: 973-8400-36-8,396 pag.
 • Cc1. I.Burzo, A.Dobrescu, D.E.Mihaiescu, Fiziologia Plantelor Horticole, Editura Ceres, 2002, 368pag.
 • I1. Delian Elena, Voican Viorica, Burzo Ioan, Dobrescu Aurelia, Bădulescu Liliana, Dan Mihaiescu, Fiziologia plantelor. Lucrări practice, 2003, AMC-USAMV Bucureşti, 144 pag
Mai multe detalii: https://scholar.google.ro/citations?user=DH6-2_wAAAAJ&hl=ro

Alina Bădescu

alina_badescu_2

 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Descriere:

Sef de lucrari in cadrul UPB, Departamentul de Telecomunicatii
Activitaţi didactice/comunicare:
 • lector la disciplinele: Antene şi propagare, Comunicaţii prin satelit; conducere seminar & îndrumare laborator la disciplinele: Microunde; Medii de transmisiune; Comunicaţii Analog Digitale; Sisteme de comunicaţii; Semnale, Circuite şi Sisteme; Transmisiuni de date pe canale radio etc.
 • îndrumător la peste 20 lucrări de diplomă şi dizertaţie
 • îndrumător la peste 10 lucrări prezentate la sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti
 • îndrumător în comisia doctorală pentru: Liliana Anchidin, Madalina Algiu, Adrian Andone – conducător
 • doctorat: prof. dr. ing. R. Tamaş, Universitatea Maritimă Constanţa (începand cu 2015)
 • membru în comisia de examinare la secţiunea 04-1 (Telecomunicaţii) a sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţesti UPB (2013-2016);
 • acordarea de burse de cercetare pentru studenţi (din ciclul de licenţă şi master) cu fonduri din cadrul grantului de cercetare nr 42194.
 • evaluator proiecte pentru concursul “Odysseus II” –Aprilie 2016, Cehia
 • partener în organizarea concursului “European Satellite Navigation Competition 2016 “ (etapa naţională)
 • membru în echipa managerială a proiectului strategic al facultății ETTI “Automobilul Autonom”
Cercetare:
– dezvoltarea unei metode de calibrare la distanţă a reţelei de detecţie radio “Auger Engineering Radio Array”; Karlsruhe Institute of Technology (2013)
– participare la construcţia observatorului radio “Auger Engineering Radio Array II” (Malargue, Argentina, aprilie 2012)- asamblare, testare şi instalare în site a 100 staţii de detecţie radio şi telecomunicaţii
– măsurarea lungimii de atenuare în sare la frecvenţe radio în salina Slănic Prahova folosind antene comerciale (noiembrie 2011)
– efectuarea de măsurători a permitivităţii dielectrice complexe la frecvenţe radio a sării din salina Slănic Prahova în laboratorul din Tokyo Metropolitan University (noiembrie 2010)
– stagiu de cercetare la Karlsruhe Institute of Technology (iulie-decembrie 2010)
Mai multe detalii: https://scholar.google.ro/citations?hl=ro&user=iZ3REVsAAAAJ