Prof.dr.ing. Cristina MOHORA / Cercetări privind soluții integrate de creștere a productivității prin modelarea și simularea fabricației

In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare in data de 03 noiembrie 2017, ora 12,30, sala CK 104.

cu titlul “Cercetări privind soluții integrate de creștere a productivității prin modelarea și simularea fabricației”

Domnul Prof.dr.ing. Cristina MOHORA

a)  rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf – ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor –  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
  • Prof. Miron ZAPCIU, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

  • Prof. George DRĂGHICI, Universitatea Politehnica din Timisoara
  • Prof. Paul Dan BRÎNDAȘU, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
  • Prof. Cătălin Gabriel DUMITRAȘ, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași MEMBRU SUPLEANT