Cerecetare:
Spectroscopie dielectrică
izolatiile electrice
Rezistenta noilor materiale
Modele moleculare
 

Obiectivul principal al laboratorului se aliniază peocupărilor Europene în domeniul materialelor, constand in  dezvoltarea de cercetări pentru caracterizarea, modelarea si proiectarea noilor materiale pentru ingineria electrică, electronică și energetică.

Florin Ciuprina, in specialitatea Materiale Electrotehnice

Obiectivele laboratorului:

 • cercetări prin spectroscopie dielectrică privind dinamica sarcinilor electrice din materialele dielectrice;
 • dezvoltarea de tehnici pentru evidențierea defectelor din izolatiile electrice;
 • analiza rezistenței noilor materiale la solicitări electrice, termice și acțiunea apei;
 • estimarea duratei de viață a materialelor avansate din sistemele de izolație;
 • cercetări privind influența factorilor de mediu asupra proprietăților electrice și magnetice ale materialelor;
 • dezvoltarea de tehnici privind definirea relației structură-proprietate pentru materiale dielectrice și/sau magnetice;
 • dezvoltarea de modele moleculare pentru cresterea înțelegerii fundamentale a noilor materiale, în vederea predicției proprietăților lor electrice și magnetice și a dependenței acestora de frecvența campului electromagnetic;
 • dezvoltarea de modele pentru studiul repartiției campului electric și/sau magnetic în materialele avansate;
 • dezvoltarea de metode pentru proiectarea de materiale avansate cu proprietăți specifice aplicațiilor din ingineria electrică.

Studiu

Constatare

Design

Interpretare

Analiza

Concept

Dezvoltare

Examinare

Despre laborator

Dezvoltarea accelerată din ultimii ani a dispozitivelor electronice moderne și a echipamentelor electrice performante a fost posibilă, în mare parte, datorită progresului în dezvoltarea de materiale avansate. Un control foarte precis al funcționării calculatoarelor, telefoanelor mobile, roboților industriali sau a dispozitivelor electronice medicale, necesită o foarte bună cunoaștere a proprietăților tuturor materialelor utilizate în aceste aplicații. În acest sens, prioritățile de cercetare actuale la nivel european au în vedere faptul că proiectarea, cercetarea și dezvoltarea de noi materiale cu proprietăți avansate este cheia pentru atingerea scopurilor politicii de inovare a Europei, în acord cu strategia EUROPE 2020 pentru o creștere economică inteligentă și susținută. Materialele avansate pot determina succesul industrial și comercial, atât pentru produse și procese noi cât și existente, prin introducerea de noi funcționalități și/sau proprietăți îmbunătățite, adăugând astfel valoare produselor și proceselor.

Galerie Foto

Laborator de Materiale Avansate pentru Inginerie Electrică, Politehnica, Campus 1
Laborator de Materiale Avansate pentru Inginerie Electrică, Politehnica, Campus 8
Laborator de Materiale Avansate pentru Inginerie Electrică, Politehnica, Campus 8
Laborator de Materiale Avansate pentru Inginerie Electrică, Politehnica, Campus 8
Laborator de Materiale Avansate pentru Inginerie Electrică, Politehnica, Campus 8
Laborator de Materiale Avansate pentru Inginerie Electrică, Politehnica, Campus 8
Laborator de Materiale Avansate pentru Inginerie Electrică, Politehnica, Campus 8

Echipamente achiziționate din proiect:

 • Spectrometru dielectric pentru frecvențe înalte (1 GHz) cu Celulă spectrometru pentru măsurători la temperaturi joase;
 • Sursă de înaltă tensiune continuă;
 • Stand de caracterizare a materialelor magnetice.

Persoana de contact

Dr.ing. Florin Ciuprina, Profesor in specialitatea Materiale Electrotehnice

CONTACT

+40 (21) 402 92 91

florin@elmat.pub.ro

CAMPUS – Center for Advanced Research on New Materials, Products and Innovative Processes,

University Politehnica of Bucharest Splaiul Independenței 313, 060042 Bucharest.

Persoana de contact

Persoana de contact: Prof. dr. ing. Florin Ciuprina

CONTACT

+40 (21) 402 92 91

florin@elmat.pub.ro

CAMPUS – Center for Advanced Research on New Materials, Products and Innovative Processes, University Politehnica of Bucharest Splaiul Independenței 313, 060042 Bucharest.