Centrul de cercetare în ecotehnologii avansate de fabricație – Tehnopolis

Centrul de cercetare în ecotehnologii avansate de fabricație – Tehnopolis

Universitatea POLITEHNICA din București implementează, începând cu data de 21.12.2020, proiectul cu titlul “Centrul de cercetare în ecotehnologii avansate de fabricaţie – Tehnopolis”, cod SMIS 125213, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 10 – Îmbunătățirea infrastructurii  educaționale, PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, OBIECTIV SPECIFIC 10.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul Centrul de cercetare în ecotehnologii avansate de fabricaţie – Tehnopolis”, persoana de contact este dl. prof. dr. ing. Cristian DOICIN – Responsabil Proiect, e-mail: cristian.doicin@upb.ro, telefon: 021.402.93.02.

COMUNICAT DE PRESA

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro