Universitate

ERASMUS Policy Statement

UNS Erasmus code: RO BUCURES11 Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (UPB) isi asuma misiunea de a pregati specialisti in diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic si social-cultural al societatii romanesti si al lumii contemporane. UPB asigura realizarea unui invatamant de performanta, dezvoltat
DETAIL

Linkuri Utile

POCU AM pentru Programul Operațional Capital Uman - www.fonduri-ue.ro/pocu-2014 Organismul Intermediar Regional București-Ilfov - www.oiposdrubi.ro Organismul Intermediar Sud Muntenia - www.fsesudmuntenia.ro Organismul Intermediar Regional Sud-Est - www.fsesudest.ro Organismul Intermediar Sud-Vest Oltenia - www.oirsvfse.ro Organismul Intermediar Regional Vest - www.oirposdru-vest.ro Organismul Intermediar Regional Nord-Vest - www.runv.ro Organismul Intermediar Regional Centru - www.oirposdrucentru.ro Organismul Intermediar Ministerul Educației
DETAIL

Despre noi

Direcția  Fonduri Europene (DFE) este o entitate fără personalitate juridică, constituită prin Hotărârea Senatului Universităţii POLITEHNICA din București (UPB) din data de 03.12.2015. DFE este organizată şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011, ale Cartei Universităţii POLITEHNICA din București şi ale hotărârilor Senatului Universităţii. Direcția Fonduri Europene are rolul de a contribui
DETAIL

Direcția General Administrativă

Direcţia Generală Administrativă coordonează, prin personal cu pregătire în domeniul social- economic, administrativ şi tehnic de specialitate, întreaga activitate administrativă, tehnică şi financiar-contabilă a universităţii, în următoarele domenii: patrimonial, imobiliar, universitar, gestionare; investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, întreţinere; financiar-contabil: gestionarea şi evidenţa tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare; salarizare şi gestionarea resurselor umane; cercetare; activităţi universitare:
DETAIL

Comisia de Etica

Universitatea Politehnica din Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior, de cercetare avansată, care are ca scop crearea unui climat de încredere şi respect reciproc prin eforturile educaţionale pe care aceasta le depune. Etica reprezintă o ramură a filosofiei care se ocupă cu cercetarea problemelor de ordin moral raportate la ansamblul normelor si regulilor unei
DETAIL

Achiziții Publice

INVITATII DE PARTICIPARE Anunțuri de achiziție publică pentru contractări directe sau proceduri organizate conform unor norme internaționale ID AchizitieDată publicare anunțDenumire achizițieTip contractCod CPVValoare estimatăTermen limită depunere oferteDocumentație / clarificări la documentațieAnunț activ / inactiv ROSE-336-SGU05.01.2021Echipamente ITPachet Echipamente IT13.01.2021 ora 12:00Invitatie de participare, termeni si conditiiACTIV ROSE-336-SGU05.01.2021RechiziteKit student programe remediale13.01.2021 ora 12:00Invitatie de participare Termeni
DETAIL

Regulamente și Rapoarte

Regulamente generaleDocumente strategiceRegulamente studențiCarta UPBAlegeri in UPB 2016-2020Alegeri in UPB 2020-2024Formulare utileProceduriActe normativeHotărâri SenatSectionRegulamente generale STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021 Metodologie privind acordarea gradatiei de merit în UPB 2020-2021 Instrucțiuni privind evidența cadrelor didactice și a activităților procesului de învățământ în UPB 2020-2021 Metodologie privind aprobarea menținerii calității de titular, în anul universitar 2020-2021, a cadrelor
DETAIL

Politica de utilizare a cookies-urilor

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și respectarea dreptului la
DETAIL