Universitate

Linkuri Utile

POCU AM pentru Programul Operațional Capital Uman - www.fonduri-ue.ro/pocu-2014 Organismul Intermediar Regional București-Ilfov - www.oiposdrubi.ro Organismul Intermediar Sud Muntenia - www.fsesudmuntenia.ro Organismul Intermediar Regional Sud-Est - www.fsesudest.ro Organismul Intermediar Sud-Vest Oltenia - www.oirsvfse.ro Organismul Intermediar Regional Vest - www.oirposdru-vest.ro Organismul Intermediar Regional Nord-Vest - www.runv.ro Organismul Intermediar Regional Centru - www.oirposdrucentru.ro Organismul Intermediar Ministerul Educației
DETAIL

Despre noi

Direcția  Fonduri Europene (DFE) este o entitate fără personalitate juridică, constituită prin Hotărârea Senatului Universităţii POLITEHNICA din București (UPB) din data de 03.12.2015. DFE este organizată şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011, ale Cartei Universităţii POLITEHNICA din București şi ale hotărârilor Senatului Universităţii. Direcția Fonduri Europene are rolul de a contribui
DETAIL

Direcția General Administrativă

Direcţia Generală Administrativă coordonează, prin personal cu pregătire în domeniul social- economic, administrativ şi tehnic de specialitate, întreaga activitate administrativă, tehnică şi financiar-contabilă a universităţii, în următoarele domenii: patrimonial, imobiliar, universitar, gestionare; investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, întreţinere; financiar-contabil: gestionarea şi evidenţa tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare; salarizare şi gestionarea resurselor umane; cercetare; activităţi universitare:
DETAIL

Comisia de Etica

Universitatea Politehnica din Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior, de cercetare avansată, care are ca scop crearea unui climat de încredere şi respect reciproc prin eforturile educaţionale pe care aceasta le depune. Etica reprezintă o ramură a filosofiei care se ocupă cu cercetarea problemelor de ordin moral raportate la ansamblul normelor si regulilor unei
DETAIL

Achiziții Publice

Direcția Achiziții din cadrul Universității Politehnica din București este organizată în structura Direcției Generale Administrativ Economică și are în componență următoarele subunități: Serviciul Achiziții Produse, Lucrări și Servicii Serviciul Contracte, Asistență Avizare și Legislație Achiziții Publice Serviciul Valorificare Resurse Serviciul Editura Politehnica Biroul Depozit Anunțuri de achiziție publică pentru contractări directe sau proceduri organizate conform
DETAIL

Regulamente și Rapoarte

Regulamente GeneraleDocumente strategiceRegulamente studențiCARTA UPBInformatii financiar contabileAlegeri in UPB 2016-2020Formulare UtileProceduriActe normativeHotărâri SenatRegulamente Generale STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019 1.Regulament de organizare si functionare 2.Regulament Intern 3 Regulament privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior - Ordin 6572014 4 Instructiuni privind evidenta cadrelor didactice si a activitatilor de invatamant 5 Regulament de organizarea
DETAIL

Cookie Policy

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies

DETAIL

200 ANI

Universitatea Politehnica din București Două secole de inovație În următoarea perioadă, Universitatea Politehnica din București își va sărbători bicentenarul cu o serie remarcabilă de evenimente - de la simpozioane la spectacole, de la expoziții la  evenimente științifice, toate evenimentele se vor concentra pe a spune povestea celei mai mari universități tehnice din România. În pragul
DETAIL
X