Universitate

ERASMUS Policy Statement

The European Commission has adopted a decision on awarding the Erasmus Charter for Higher Education to the University POLITEHNICA of Bucharest. The ECHE was signed by the Vice-Rector in charge in International Affairs of the University POLITEHNICA of Bucharest. UNS Erasmus code: RO BUCURES11 The mission of the Direction of International Relations in University Politehnica

DETAIL

Linkuri Utile

POCU AM pentru Programul Operațional Capital Uman - www.fonduri-ue.ro/pocu-2014 Organismul Intermediar Regional București-Ilfov - www.oiposdrubi.ro Organismul Intermediar Sud Muntenia - www.fsesudmuntenia.ro Organismul Intermediar Regional Sud-Est - www.fsesudest.ro Organismul Intermediar Sud-Vest Oltenia - www.oirsvfse.ro Organismul Intermediar Regional Vest - www.oirposdru-vest.ro Organismul Intermediar Regional Nord-Vest - www.runv.ro Organismul Intermediar Regional Centru - www.oirposdrucentru.ro Organismul Intermediar Ministerul Educației
DETAIL

Despre noi

Direcția  Fonduri Europene (DFE) este o entitate fără personalitate juridică, constituită prin Hotărârea Senatului Universităţii POLITEHNICA din București (UPB) din data de 03.12.2015. DFE este organizată şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011, ale Cartei Universităţii POLITEHNICA din București şi ale hotărârilor Senatului Universităţii. Direcția Fonduri Europene are rolul de a contribui
DETAIL

Direcția General Administrativă

Direcţia Generală Administrativă coordonează, prin personal cu pregătire în domeniul social- economic, administrativ şi tehnic de specialitate, întreaga activitate administrativă, tehnică şi financiar-contabilă a universităţii, în următoarele domenii: patrimonial, imobiliar, universitar, gestionare; investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, întreţinere; financiar-contabil: gestionarea şi evidenţa tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare; salarizare şi gestionarea resurselor umane; cercetare; activităţi universitare:
DETAIL

Comisia de Etica

Universitatea Politehnica din Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior, de cercetare avansată, care are ca scop crearea unui climat de încredere şi respect reciproc prin eforturile educaţionale pe care aceasta le depune. Etica reprezintă o ramură a filosofiei care se ocupă cu cercetarea problemelor de ordin moral raportate la ansamblul normelor si regulilor unei
DETAIL

Achiziții Publice

Anunțuri de achiziție publică pentru contractări directe sau proceduri organizate conform unor norme internaționale ID AchizitieDată publicare anunțDenumire achizițieTip contractCod CPVValoare estimatăTermen limită depunere oferteDocumentație / clarificări la documentațieAnunț activ / inactiv ROSE - AG 201/SGU/NC/II/109.07.2020Echipamente ITEchipamente IT18.07.2020 ora 14:00Invitatie de participare Specificatii tehniceINACTIV AG 148 / SGU / NC / II 09.07.2020Echipamente ITEchipamente IT18.07.2020
DETAIL

Regulamente și Rapoarte

Regulamente generaleDocumente strategiceRegulamente studențiCarta UPBAlegeri in UPB 2016-2020Alegeri in UPB 2020-2024Formulare utileProceduriActe normativeHotărâri SenatRegulamente generale REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A ALEGERILOR PENTRU REPREZENTANȚII STUDENȚILOR DIN SENAT ȘI CONSILIILE FACULTĂȚILOR Alegeri reprezentanți studenți în Senatul Universității și Consiliile Facultăților STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020 Metodologie privind aprobarea menținerii calității de titular în anul universitar 2019-2020 a cadrelor didactice,
DETAIL

Politica de utilizare a cookies-urilor

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și respectarea dreptului la
DETAIL