Teze de doctorat / online

Răzvan-Viorel MIHAI / Planificarea traiectoriei de zbor pentru o formatie de UAV-uri cu minimizarea consumului energetic / Flight Path Planning for a UAV Formation with Energy Consumption Minimization – 14.05.2021, ora 13:00

În data de 14.05.2021, la ora 13:00, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Planificarea traiectoriei de zbor pentru o formatie de UAV-uri cu minimizarea consumului energetic / Flight Path Planning for a UAV Formation with
DETAIL

Ioan – Alexandru SGÂRCIU / Contribuții la analiza, realizarea și utilizarea distribuitoarelor pneumatice proporționale comandate în impulsuri  / Contributions to Analysis, Realization and Use of Pulse-Controlled Proportional Pneumatic Distributors – 21.05.2021, ora 12:00

In data de 21.05.2021, la ora 12:00, în cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul:  Contribuții la analiza, realizarea și utilizarea distribuitoarelor pneumatice proporționale comandate în impulsuri  / Contributions

DETAIL

Daniela ENCIU / Studiul unor cazuri critice pentru stabilitatea soluțiilor sistemelor de ecuații diferențiale cu întârziere și comutare cu aplicații în inginerie / The Study of Critical Cases for Stability of Solutions of Switched Systems of Delay Differential Equations with Applications in Engineering – 24.05.2021, ora 13:00

În data de 24.05.2021, la ora 13:00, va avea loc, în cadrul facultății de Științe Aplicate, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul: Studiul unor cazuri critice pentru stabilitatea soluțiilor sistemelor de ecuații diferențiale cu întârziere și comutare cu aplicații în inginerie / The Study

DETAIL

Alexandru BUTURUGĂ (VLĂDESCU) / Determinarea și evaluarea experimentală a performanțelor microcontrolerelor cu arhitectură pe 8 biți /  The Experimental Determination and Evaluation of 8-Bit Architecture Microcontrollers’ Performance – 21.05.2021, ora 10:00

În data de 21.05.2021, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  Determinarea și evaluarea experimentală a performanțelor microcontrolerelor cu arhitectură pe 8 biți /  The Experimental Determination and Evaluation of

DETAIL

Claudiu – Petrică PĂTRAȘCU / Instabilitatea și dinamica interfețelor lichid – lichid sub acțiunea forțelor de capilaritate / Instability and Dynamics of Liquid in Liquid Interfaces under the Action of Interfacial Tension – 19.05.2021, ora 13:30

In data de 19.05.2021, la ora 13:30, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul Instabilitatea și dinamica interfețelor lichid – lichid sub acțiunea forțelor de capilaritate  / Instability and Dynamics of Liquid in Liquid Interfaces under the Action of Interfacial

DETAIL

Nicolae NĂVODARIU / Contribuții privind tehnologiile de procesare termo-mecanică și acoperiri în jet de plasmă a elementelor de caroserie a autovehiculelor / Contributions Regarding Thermo-Mechanical Processing Technologies and Plasma Jet Coatings of Car Body Elements – 20.05.2021, ora 11:00

In data de 20.05.2021, la ora 11:00, va avea loc, în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind tehnologiile de procesare termo-mecanică și acoperiri în jet de plasmă a elementelor de caroserie a autovehiculelor / Contributions

DETAIL

Mihai – Alexandru GRIGOROȘCUȚĂ / Materiale pe bază de boruri și pământuri rare pentru aplicații energetice / Boron and Rare Earths Based Materials for Energy Applications – 13.05.2021, ora 10:00

In data de 13.05.2021, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Materiale pe bază de boruri și pământuri rare pentru aplicații energetice / Boron and Rare Earths Based Materials for Energy

DETAIL

Valentina-Elena CALOIAN / Cercetări experimentale privind stabilirea tehnologiei optime de execuție a semifabricatelor forjate cu destinație specială / Experimental Research for Establishment of the Optimum Technology for the Execution of Forged Semi-Products with Special Destination – 11.05.2021, ora 12:00

In data de 11.05.2021, la ora 12:00, va avea loc, în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  Cercetări experimentale privind stabilirea tehnologiei optime de execuție a semifabricatelor forjate cu destinație specială / Experimental Research for Establishment of

DETAIL