Posturi Cercetare

25.03.2021 – Selectia grupului tinta (seria a III-a) in cadru proiectului ANTREPRENORDOC

Anunt de selectie grup tinta (seria a III-a) in cadrul proiectului finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2015-2020 – Excelență academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor” – ANTREPRENORDOC. – POCU/380/6/13/123847. Beneficiarul proiectului meste Universitatea Dunarea

DETAIL

23.03.2021 – post de Asistent de cercetare-masterand – in cadrul proiectului I-GReta

ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti anunta organizarea concursului pentru ocuparea, pe perioada determinata, cu fractiune de norma a postului de Asistent de cercetare – masterand in cadrul proiectului – Aplicatii generice in mediul FIWARE pentru integrarea consumatorilor cu facilitati de stocare a energiei in comunitati responsabile fata de mediu – I-GReta. 29.03.2021 PROCES VERBAL – privind

DETAIL

15.03.2021 – Asistent de cercetare in calculatoare in cadrul prooiectului Lib2Life

ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti implementeaza proiecte de cercetare de tip Proof of Concept, cu edintificatorul UPB-PoC 2020. UPB anunta scoaterea la concurs a postului de Asistent de cercetare in calculatoare in cadrul proiectului – Revitalizarea bibliotecilor si a patrimoniului cultural prin tehnologii avansate – (Lib2Life) – Cod – PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017. 18.03.2021 PROCES-VERBAL – incheiat in urma

DETAIL

9.03.2021 – Asistent de cercetare stiintifica (drnd) in cadrul proiectului -ReTeRom

ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti anunta scoaterea la concurs cu norma intreaga, a postului de asistent cercetare stiintifica (doctorand), pozitia 23, din cadrul proiectului de cercetare – ReTeRom. Concursul va consta intro proba de tip interviu ce va avea loc pe data de 22 martie 2021, ora 14:00. Proba se va desfasura online pe

DETAIL

Cercetator stiintific III – Proiect IRR

05.02.2021 PROCES VERBAL – Evaluare si selectie a dosarelor de concurs pentru ocuparea unui post de Cercetator stiintific III in cadrul proiectului Erasmus + cu titlu –  Inclusive Responsible Research. Knowledge Mobilisation and University Social Responsibility (IRR), cod 2020-1-ES01-KA203-081978. 09.02.2021 REZULTAT FINAL  pentru ocuparea postului de – Cercetator stiintific III, în cadrul proiectului Erasmus + – Inclusive Responsible Research.

DETAIL

26.01.2021 – Cercetator stiintific III – Proiect Erasmus + (IRR)

ANUNT – privind organizarea de catre Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti a concursului de dosare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, (15.02.2021-31.08.2022), a unui post de Cercetator stiintific III, în cadrul proiectului Erasmus + – Inclusive Responsible Research. Knowledge Mobilisation and University Social Responsibility (IRR), cod 2020-1-ES01-KA203-081978. Dosarele se vor depune la Registratura Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti

DETAIL

28.12.2020 – Coordonator implementare activitati – Proiect PRACTICE

Comisia de concurs pentru ocuparea postului de Coordonator implementare activitati in cadrul proiectului – Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a raspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii in domeniile electric, energetic si Stiinta materialelor – PRACTICE – a procedat la selectia dosarelor de concurs PROCES VERBAL – SELECTIA DOSARELOR  

DETAIL

5.11.2020 – PROCES VERBAL – selectie dosare concurs in cadrul proiectului VIACOMP

Proces verbal privind selectia dosarelor pentru ocuparea postului de Expert dezvoltare oferte educationale in cadrul proiectului – Sisteme de compensare a vibratiilor echipamentelor cu fascicul laser pentru microchirurgie – VIACOMP Pentru detalii puteti consulta – PROCESUL VERBAL

DETAIL