Posturi Cercetare

6 martie – Asistent de cercetare, in proiectul Eco-nanotehnologii

ANUNT, Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii, republicată, anunță scoaterea la concurs a unui post pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, a postului care urmează să se vacanteze începând cu data de 01.04.2020, de asistent de cercetare, în cadrul proiectului cu titlul

DETAIL

ROSE – ADEPT-UPB 149/SGU/NC/II

În baza Acordului de Grant nr. AG149/SGU/NC/II, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Transporturi a accesat în cadrul Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități derulate în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 697.532,00   lei
DETAIL

11.11.2019 – Procer verbal – privind evaluarea dosarelor de concurs

PROCES VERBAL – privind selectia si evaluarea dosarelor de concurs de catre comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetator stiintific si asistent cercetare in cadrul proiectului – Smart and local reneWable Energy DISTRICT heating and cooling solution for sustainable living (WEDISTRICT)-H2020 nr. 857801.    

DETAIL

Anunt – Cod: Smart and local reneWable Energy DISTRICT heading and cooling solutions for sustainable living (WEDISTRICT)

Universitatea Politehnica din București, in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2003 - Codul Muncii, Procedura de Sistem privind recrutarea si selecția personalului din sursa externa pe posturi in afara organigramei in proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile si ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea in proiecte nerambursabile a UPB, Cod: Smart and
DETAIL

Anunt – Proiect ‘Productia de BIOcombustibili prin metode iNOVatoare de PIROliza/gazeificare si TEHnologii avansate’

ANUNT Universitatea Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003- Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Procedura de Sistem privind recrutarea si selectia personalului din sursa externa pe posture in afara organigramei in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile si ale Ordinului pentru aprobarea procedurii de sistem privind recrutarea in proiecte
DETAIL

UPB scoate la concurs două posturi de asistent de cercetare în cadrul proiectului ATLAS

Universitatea Politehnica din București implementează proiectul „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”, de tip Complex finanțat de UEFISCDI (Contract. Nr. 17PCCDI/2018) coordonat de Facultatea de Automatică și Calculatoare prin Sl. Dr. Ing. CHIROIU Mihai-Daniel. Proiectul își propune îmbunătățirea performanțelor de cercetare și de colaborare în domeniul securității cibernetice. Existența programelor de master
DETAIL