Posturi Cercetare

21.10.2020 – Anunt angajare – Asistent de cercetare in calculatoare / Membru doctorand in cadrul proiectului ATES

Universitatea Politehnica din București implementează proiectul ATES – Evaluarea si Simplificarea Automată a Textelor – proiect de tip Tinere Echipe finanțat de UEFISCDI, în cadrul căruia este disponibil un post de asistent de cercetare în calculatoare / membru doctorand. Candidatul va fi angajat cu normă fracționară de maxim 40 ore/lună pe durata desfășurării proiectului. Pentru

DETAIL

20.10.2020 – Anunt angajare Asistent de cercetare in calculatoare in cadrul proiectului Al4GENDARED in care UPB este Partener

UPB implementeaza si este partener in cadrul proiectului Al4GENDARED – Imbunatatirea capacitatii functionaleale aplicatiei GENDARED prin utilizarea algoritmilor de inteligenta artificiala. In cadrul proiectului este disponibil un post de asistent de cercetare in calculatoare in echipa UPB. Candidatul selectat va fi angajat cu norma de 60 de ore/luna cu un tarif orar brut de 100

DETAIL

20.10.2020 – Anunt angajare Cercetator in calculatoare in cadrul proiectului Al4GENDARED in care UPB este Partener

UPB implementeaza si este partener in cadrul proiectului Al4GENDARED – Imbunatatirea capacitatii functionaleale aplicatiei GENDARED prin utilizarea algoritmilor de inteligenta artificiala. In cadrul proiectului este disponibil un post de cercetator in calculatoare in echipa UPB. Candidatul selectat va fi angajat cu norma de 60 de ore/luna cu un tarif orar brut de 155 lei/ora pe

DETAIL

6 martie – Asistent de cercetare, in proiectul Eco-nanotehnologii

ANUNT, Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii, republicată, anunță scoaterea la concurs a unui post pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, a postului care urmează să se vacanteze începând cu data de 01.04.2020, de asistent de cercetare, în cadrul proiectului cu titlul

DETAIL

ROSE – ADEPT-UPB 149/SGU/NC/II

În baza Acordului de Grant nr. AG149/SGU/NC/II, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Transporturi a accesat în cadrul Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități derulate în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 697.532,00   lei
DETAIL

11.11.2019 – Procer verbal – privind evaluarea dosarelor de concurs

PROCES VERBAL – privind selectia si evaluarea dosarelor de concurs de catre comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetator stiintific si asistent cercetare in cadrul proiectului – Smart and local reneWable Energy DISTRICT heating and cooling solution for sustainable living (WEDISTRICT)-H2020 nr. 857801.    

DETAIL

Anunt – Cod: Smart and local reneWable Energy DISTRICT heading and cooling solutions for sustainable living (WEDISTRICT)

Universitatea Politehnica din București, in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2003 - Codul Muncii, Procedura de Sistem privind recrutarea si selecția personalului din sursa externa pe posturi in afara organigramei in proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile si ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea in proiecte nerambursabile a UPB, Cod: Smart and
DETAIL

Anunt – Proiect ‘Productia de BIOcombustibili prin metode iNOVatoare de PIROliza/gazeificare si TEHnologii avansate’

ANUNT Universitatea Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003- Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Procedura de Sistem privind recrutarea si selectia personalului din sursa externa pe posture in afara organigramei in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile si ale Ordinului pentru aprobarea procedurii de sistem privind recrutarea in proiecte
DETAIL