Facultăți

mart.
08

Facultatea de Energetică

ConducereDepartamenteContactLicențăMasterConducere Decan: Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana Robescu Prodecan: Prof.dr.ing. Ion Triştu Prodecan: Prof.dr.ing. Virgil Dumbravă Prodecan: Prof.dr.ing. Eduard Minciuc Prodecan: Ș.l.dr.ing. Constantin Drăgoi Prodecan: Conf.dr.ing. Constantin Ionescu Departamente Producerea și Utilizarea Energiei Director de departament Prof.dr.ing. Cristian DINCĂ Telefon: + 40 21 402 9401 Sisteme Electroenergetice Director de departament Prof.dr.ing. Constantin BULAC Telefon: +4 021-402
DETAIL
mart.
08

Facultatea de Inginerie Electrică

ConducereDepartamenteContactLicențăMasterConducere Decan: Conf. dr. ing. Dragoș Marin NICULAE Prodecan: Conf.dr.ing. Mihai Iulian REBICAN Prodecan: Conf.dr.ing. Ioan Dragoș DEACONU Prodecan: Prof.dr.ing. Octavian Mihai GHIȚĂ Prodecan: Prof.dr.ing. George Călin SERIȚAN Departamente Măsurări, Aparate Electrice si Convertoare Statice Director de departament Prof. dr. ing. Dan GRIGORESCU Telefon: +4021-402 96 63 Electrotehnică Director de departament Conf. dr. ing. Mihai MARICARU
DETAIL