Cercetare

Project management

PlanificareSolicitare finanțareContractareStart proiectExecuția proiectuluiTerminarea proiectuluiPlanificare De la idee abstractă la plan concret: Aveți o idee pentru un proiect de cercetare? Vorbiți cu prodecanul cu cercetarea sau conducatorul grupului dumeavoastra de cercetare cât mai curând posibil. Discutați dacă ideea este în conformitate cu strategia Universitatii. Punctele de discutat sunt: dacă o cerere este rezonabilă; unde trebuie
DETAIL

Procesul de cercetare pas-cu-pas

Colectarea datelor cu caracter personalCitări si referințePublicarea & IPRBune practici in cercetareColectarea datelor cu caracter personal Colectarea de informații personale: Dacă doriți să colectați date despre persoane in cardul proiectului dumneavostra, trebuie să verificați dacă trebuie să raportați cercetarea la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Consultati politica GDPR Sfaturi etice
DETAIL

Excelenta in resursa umana de cercetare – Plan de actiune

T1. Ethical and Professional aspects, Researcher’s Working environmentÎntărirea angajamentului instituțional la principiile de Etică a profesiei de cercetătorACȚIUNEA 1: Elaborarea și publicarea unui îndrumar (guidance) în sprijinul personalului din UPB pentru conștientizarea și înțelegerea Codului de etică şi deontologie profesională universitară și a principiilor C&C și a unui portal conținând exemple de practici de aplicare
DETAIL

HR AWARD – HRS4R

În anul 2019, Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) a aprobat aderarea la principiile consacrate ale Cartei europene a cercetătorilor și Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor (C&C). Universitatea a dezvoltat o Analiză internă a Decalajelor (Gap Analysis - GA) în raport cu principiile C&C și a realizat un sondaj în rândul personalului universitar privind măsura
DETAIL

Nume de prestigiu

Anghel Saligny este autorul a numeroase invenţii şi soluţii unice utilizate la proiectarea podurilor şi a construcţiilor industriale, la fundaţia cheiurilor portuare şi a docurilor, precum şi la construirea silozurilor de cereale prin folosirea prefabricatelor din beton, toate în premieră mondială. De-a lungul vieţii sale, Anghel Saligny ocupă numeroase poziţii de conducere care implică ingineria.
DETAIL

Facultăţi și ramuri de știinţă

FacultatiFacultatea de Automatica si Calculatoare Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management Centre Centrul pentru automatica, conducerea proceselor si calculatoareCentrul de cercetare si instruire in robotica, informatica industriala si ingineria materialelor Centrul national de tehnologia informatieiCentrul de control inteligent si bioinginerie Proiecte Nationale: Platforma
DETAIL

Platforme CDI

Platforma UDiManager este utilizată pentru depunerea şi evaluarea online a propunerilor de proiecte din competiţiile PNCDI III şi FDI. Platforma EVoC este utilizată pentru contractarea şi monitorizarea online a proiectelor finanţate de UEFISCDI. Platforma EVoC este utilizată pentru contractarea şi monitorizarea online a proiectelor finanţate de UEFISCDI. Platforma EVoC este utilizată pentru contractarea şi monitorizarea
DETAIL

Competiții interne (UPB)

VizStar - UPB Support for ERC GrantsView moreGEX 2017 - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerilor cercetători din cadrul UPBView moreGEX 2016 - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerilor cercetători din cadrul UPBView more PubArt Total founds 2.000.000 RON Projects submitted   Projects financed Lansare PubArt 14 Iunie 2019 Se lansează PubArt -Program pentru sustinerea
DETAIL