Cercetare

Nume de prestigiu

Anghel Saligny este autorul a numeroase invenţii şi soluţii unice utilizate la proiectarea podurilor şi a construcţiilor industriale, la fundaţia cheiurilor portuare şi a docurilor, precum şi la construirea silozurilor de cereale prin folosirea prefabricatelor din beton, toate în premieră mondială. De-a lungul vieţii sale, Anghel Saligny ocupă numeroase poziţii de conducere care implică ingineria.
DETAIL

Facultăţi și ramuri de știinţă

FacultatiFacultatea de Automatica si Calculatoare Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management Centre Centrul pentru automatica, conducerea proceselor si calculatoareCentrul de cercetare si instruire in robotica, informatica industriala si ingineria materialelor Centrul national de tehnologia informatieiCentrul de control inteligent si bioinginerie Proiecte Nationale: Platforma
DETAIL

Platforme CDI

Platforma UDiManager este utilizată pentru depunerea şi evaluarea online a propunerilor de proiecte din competiţiile PNCDI III şi FDI. Platforma EVoC este utilizată pentru contractarea şi monitorizarea online a proiectelor finanţate de UEFISCDI. Platforma EVoC este utilizată pentru contractarea şi monitorizarea online a proiectelor finanţate de UEFISCDI. Platforma EVoC este utilizată pentru contractarea şi monitorizarea
DETAIL

Competiții interne (UPB)

VizStar - UPB Support for ERC GrantsView moreGEX 2017 - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerilor cercetători din cadrul UPBView moreGEX 2016 - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerilor cercetători din cadrul UPBView more PubArt Total founds 2.000.000 RON Projects submitted   Projects financed Lansare PubArt 14 Iunie 2019 Se lansează PubArt -Program pentru sustinerea
DETAIL

Programe naționale

GNaC ARUT 2018 GNaC ARUT 2018View more Competitii 2019 Competitii 2019View moreP1 - Dezvoltarea sistemului national de CD Obiectivele programului: dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii și a instituțiilor de profil; creșterea eficienței utilizării resurselor în organizațiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a calității și relevanței activităților CDI; creșterea atractivității sistemului și deschiderea
DETAIL

Fonduri structurale

Pentru sprijin în vederea scrierii și implementării proiectelor finanțate din fonduri structurale, vă rugăm să vă adresați Direcției Fonduri Europene. E-mail: fondurieuropene@upb.ro, Serviciul Monitorizare – Raportare Proiecte Tel: +4021-402.9387 Cladire Rectorat, Etaj IV, Camera 421 Serviciul Dezvoltare – Contractare Proiecte Tel. +4021-402.9256, Clădire Rectorat, Etaj IV, Camera 420  
DETAIL

Programul de cercetare finanțat de Norvegia și țările SEA

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) a fost desemnată Operator de Program (PO) pentru Programul Cercetare, din cadrul: EEA Financial Mechanism 2014-2021, încheiat între Statele Donatoare Norvegia, Islanda şi Liechtenstein şi Guvernul României şi Norwegian Financial Mechanism 2014 -2021 încheiat între Norvegia şi Guvernul României. Cele două mecanisme financiare contribuie la reducerea disparităţilor
DETAIL

Orizont 2020

Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program de Cercetare si Inovare derulat vreodata de Uniunea Europeana. Este disponibila o finantare de 80 de miliarde de euro pe durata a 7 ani (2014-2020),  pe langa investitiile private pe care aceasta finantare le va atrage. Aceasta promite mai multe inovatii capitale, descoperiri si premiere mondiale, aducand
DETAIL