Prof.dr.ing. GHEORGHE Ştefan / Calitatea energiei electrice – trecut, prezent şi viitor. Ultimii 25 de ani şi următorii 10 ani

In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

cu titlul „Calitatea energiei electrice – trecut, prezent şi viitor. Ultimii 25 de ani şi următorii 10 ani”

Domnul Prof.dr.ing. GHEORGHE Ştefan

a)  rezumatul tezei de abilitare.pdf ;

b)   lista lucrari   si   CV -ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor –   aici .pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
  • Prof. BULAC Constantin, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

  • Prof. GAVRILAŞ Mihai, Universitatea Tehnică „Gheroghe Asachi” din Iaşi
  • Prof. MUNTEANU Călin, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca