Conf.dr.ing. MONICA DASCALU / Aplicații avansate hardware și software ale unor noi arhitecturi electronice

Joi, 22 iunie 2017, ora 11, in Sala A413 (Facultatea ETTI) va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul Aplicații avansate hardware și software ale unor noi arhitecturi electronice

Doamna Conf.dr.ing. MONICA DASCALU

a) rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf -ul;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor –  aici.pdf ;

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
  • Acad. Gheorghe Stefan, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

  • Acad. Horia Teodorescu, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
  • Prof. Alexandru Șerbănescu, Academia Tehnică Militară din București