Anunturi, Miercuri, 14 martie 2018

Miercuri, 14 martie 2018

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.