Anunturi, Marti, 16 ianuarie 2018

Marti, 16 ianuarie 2018

1. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Financiar Contabila:

–   PV – administrator financiar I(M), Biroul Financiar;

–   PV – administrator financiar I(S), Biroul Financiar;

–   PV – administrator financiar I(S), Biroul Inventarierea Patrimoniului.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Depozit.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise si a probei practice la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul facultatii IMST, Dep. TCM.

4.   REZULTATELE FINALE ale celor 4 (patru) examene organizate pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic si Logistica.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postulu ivacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul Monitorizare-Raportare Proiecte.

2.   PROCES VERBAL  incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Muncitor I (M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti..