Anunturi, Joi, 8 martie 2018

Joi, 8 martie 2018

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.