Marti, 31 octombrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, in cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

2. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustineriii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Bugete si activitate Econnomica:

PV – administrator financiar I(S) – activitate de evidenta contabila);

PV – administrator financiar I(S) – activitate privind elaborarea si urmarirea executiei bugetului de venituri si cheltuieli.

3. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat, din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

Luni, 30 octombrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 21.11.2017, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, a concursurilot organizate pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice:

A1 – un post de inginer IA(S);

A2 – un post de inginer I(S).

Vineri, 27 octombrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 20.11.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane:

A1 si FISA POSTULUI – un post de administrator financiar I(S) – intervalul orar 12.00-14.00;

A2 un post de administrator financiar I(S) – Serviciul Salarizare – intervalul orar 10.00-12.00.

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 20.11.2017, ora 9:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor I, din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

Joi, 26 octombrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 17.11.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, intre orele 12.00-14.00, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de muncitor calificat, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant.

Miercuri, 25 octombrie 2017

1. PROCESE-VERBAL incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, din cadrul Directiei Financiar-Contabila, Biroul Bugete si activitate Economica:

administrator financiar I(S) – activitati evidenta contabila;

administrator financiar I(S) – activitati privind elaborarea si urmarirea executiei bugetului de venituri si cheltuieli.

2. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, in cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

3. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Inginerie Mecaniza si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, in cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

Luni, 23 octombrie 2017

1. REZULTATUL FINAL al concursului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Relatii Internationale, Biroul ERASMUS+.

Vineri, 20 octombrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 13.11.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 13.11.2017, intervalul orar 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de administrator financiar debutant, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Dezvoltarea Patrimoniului.

Joi, 19 octombrie 2017

1. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata determinata de un an, a postului vacant de administrator financiar debutant, din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economica, Serviciul Relatii Publice, Biroul Comunicare.

2. PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. organe de Masini si Tribologie.

Miercuri, 18 octombrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizzat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Relatii Internationale, Biroul ERASMUS+.

2. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de psiholog debutant, in cadrul Agentiei de plasare a fortei de munca.

3. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Fac. IMST, DEp. Rezistemta Materialelor.

Luni, 16 octombrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 07.11.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice, sala D 106, ora 10.00, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de secretar IA (M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 07.11.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Casa de Oaspeti, Complex Leu, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de muncitor calificat (camerista) din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Biroul Casa de Oaspeti, Complex Leu.

3. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (perioada determinata de un an), in cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Relatii Publice, Biroul Comunicare.

Vineri, 13 octombrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 08.11.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada determinata de doi ani, cu norma intreaga, a unui post vacant de administrator financiar debutant (M), din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Biroul Alumni.

2. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Rezistenta Materialelor.

3. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de psiholog debutant, din cadrul Agentiei de Plasare a Fortei de Munca.

Joi, 12 octombrie 2017

1. RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi din cadrul Gradinitei Politehnica:

administrator financiar I(S) ;

secretar I(S) .

Miercuri, 11 octombrie 2017

1. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de sofer, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auro.

2. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor.

3. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de psiholog, in cadrul Gradinitei Politehnica.

Marti, 10 octombrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea, pe o perioada determinata de un an, a postului vacant de administrator financiar debutant, din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Relatii Publice, Biroul Comunicare.

Luni, 9 octombrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Fac. IMST, Dep. Rezistenta Materialelor.

2. RAPORT FINAL al examenului de promovare a personalului din cadrul Fac. SIM, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

3. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru examenele organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Gradinitei Politehnica:

administrator financiar I(S) ;

secretar (S) .

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postulu vacant de psiholog debutant, din cadrul Agentiei de plasare a fortei de munca.

Vineri, 6 octombrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 09.11.2017, intre orele 11.00-13:00, la sediul sau din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, sala C301, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 30.10.2017, la sediul sau din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, sala L 015, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 30.10.2017, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada determinata de un an, cu norma intreaga, a doua posturi vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Bugete si Activitate Economica.

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor.

5. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer, in cadrul Biroului Parc Auto.

6. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

7. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postulu vacant de psiholog, din cadrul Gradinitei Politehnica.

Joi, 5 octombrie 2017

1. RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Urmarire Investitii.

2. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a posturilor vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

Miercuri, 4 octombrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice a examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii SIM, DEp. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

2. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant, pe o perioada determinata de un an, in cadrul Directiei Generale Administrativ-Economica, Serviciul Relatii Publice, Biroul Comunicare.

Marti, 3 octombrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari.

3. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Rezistenta Materialelor.

4. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, din cadrul Gradinitei Politehnica;

administrator financiar I(S) ;

secretar .

5. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de psiholog debutant, din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca.

Luni, 2 octombrie 2017

1. RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor:

administrator financiar I(S ) – Biroul Evidenta si Gestiunea Proiectelor;

administrator financiar I(S) – Biroul Programe Nationale si Internationale de Cercetare.

2. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Urmarire Investitii.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 24.10.2017, intre orele 10.00-12:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, sala CG 020, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de psiholog, din cadrul Gradinitei Politehnica.

5. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor.

6. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer, in cadrul Biroului Parc Auto.

7. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (camerista), din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Biroul Casa de Oaspeti, Complex Leu.

8. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Serviciului Interventii in Spatii de Invatamant, Directia Intretinere Patrimoniu.

9. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 286/2011 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, Biroul Erasmus, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Relatii Internationale, Biroul ERASMUS+.

Miercuri, 29 noiembrie 2017

1. PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto:

sofer (categoria B);

sofer (categoriile B si D).

2. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

3. PROCES-VERBAL inchaiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de muncitor (electrician), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

5. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant.

6. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice a examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M), din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si Actionari electrice, laboratorul Masini electrice.

Marti, 28 noiembrie 2017

1. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Inginerie Mecaniza si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice:

inginer IA(S );

inginer I(S) .

2. ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 22.12.2017, la sediul din Str. Polizu, nr. 1-7, Sector 1, Cod postal 011061, CIF 4183199, Bucuresti, ora 10.00, sala S 001, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.

Luni, 27 noiembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane.

2. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Salarizare, Dep. Informatizare si Resurse Umane.

3. RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Salarizare.

Vineri, 24 noiembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I, din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

2. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Intretinere in Spatii de Invatamant.

Joi, 23 noiembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

2. RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar debutant (S), din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu, Serviciul Dezvoltare Patrimoniu.

3. PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M), din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Masini, Material si Actionari electrice.

5. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminara, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

6. ANUNTURI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, a urmatoarelor examene pentru promovarea personalului:

A1 – inginer II(S), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Lab. Chimie Generala;

A2 – tehnician II, din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Lab. Chimie Generala;

A3 – administrator financiar III(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Miercuri, 22 noiembrie 2017

1. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, DEp. Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice:

inginer IA(S) ;

inginer I(S) .

2. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane – Serviciul Salarizare.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii.

Marti, 21 noiembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise si a probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I, din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

2. PROCES-VERBAL inchaiat in urma sustinerii probei scrise a examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane.

3. PROCES-VERBAL inchaiat in urma sustinerii probei scrise a examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Salarizare, Departamentul Informatizare si Resurse Umane.

Luni, 20 noiembrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 14.12.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, intre orele 12.00-14.00, sala CD 009, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual vacant de secretar III(S), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Secretariat.

2. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

administrator financiar I(S) – Directia Dezvoltare Patrimoniu, Biroul Administrarea Patrimoniului;

administrator financiar debutant – Serviciul Dezvoltare Patrimoniu.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 14.12.2017, la sediul din Str. Polizu, nr. 1-7, Sector 1, Cod postal 011061, CIF 4183199, Bucuresti, ora 11.00, sala F 019, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Organica „C. Nenitescu”.

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant.

Vineri, 17 noiembrie 2017

1. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de secretar IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

2. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat, in cadrul Directiei Generale Administrativ Economice, Biroul Casa de Oaspeti.

Joi, 16 noiembrie 2017

1. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada determinata de 2 (doi) ani, a postului vacant de administrator financiar debutant (M), din cadrul Directiei Generale Administrativ Financiara, Biroul Alumni.

2. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S), din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice.

3. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA(S), din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice.

Miercuri, 15 noiembrie 2017

1. PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane:

PV1 – administrator financiar I(S);

PV2 – administrator financiar I(S) – Serviciul Salarizare.

2. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muncitor I, din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 11.12.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, intre orele 10.00-12.00, cladirea Rectorat, sala R 310, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de conducere de sef serviciu, in cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriat.

4. ANUNTURI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, in data de 29.11.2017, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala BN 134, a examenelor pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. de Fizica:

– inginer I(S) – ora 11.00;

– subinginer I(SSD) – ora 10.00

– laborant I – ora 12.00

Marti, 14 noiembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant, din cadrul Serviciului Dezvoltare Patrimoniu.

2. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

3. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (camerista) din cadrul Directiei Generale Administrativ Economice, Biroul Casa de Oaspeti, Complex Leu.

5. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Intretinere Spatii de Invatamant.

Luni, 13 noiembrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 07.12.2017, ora 10.00, la sediul sau din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea de Inginerie Aerospatiala, a concursului pentru ocuparea pe perioada determinata de 1an, cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Dep. Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic „Nicolae Tipei”.

2. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (M), din cadrul Directiei Generale Administrativ Economice, Biroul Alumni.

Vineri, 10 noiembrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 06.12.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, intre orele 10.00-12.00, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de sofer categoria B, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 06.12.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, intre orele 11.00-13.00, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi vacante de muncitor (electrician), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 06.12.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, ora 10.00, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de sofer categoria B si D, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

Joi, 9 noiembrie 2017

1. RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Bugete si Activitate Economica:

RF1 – administrator financiar I(S) – activitate de evidenta contabila;

RF2 – administrator financiar I(S) – activitate privind elaborarea si urmarirea executiei bugetului de venituri si cheltuieli.

2. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

3. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

Miercuri, 8 noiembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (camerista), din cadrul Directiei Generale Administrativ Economice, Biroul Casa de Oaspeti, Complex Leu.

2. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu, Biroul Administrarea Patrimoniului.

3. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant, din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu, Serviciul Dezvoltare Patrimoniu.

Marti, 7 noiembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (M), in cadrul Directiei Generale Administrativ Economice, Biroul Alumni.

Luni, 6 noiembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

2. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Financiar Contabile, Biroul Bugete si Activitate Economica:

PV administrator financiar I(S) – activitate privind elaborarea si urmarirea executiei bugetului de venituri si cheltuieli;

PV administrator financiar I(S) – activitatede evidenta contabila.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 28.11.2017, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Inginerie Electrica, sala EA16, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postulu vacant de muncitor I(M), din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si Actionari Electrice, laboratorul Masini electrice.

4. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 28.11.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Transporturi, sala JC 211, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postulu vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

5. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Salarizare.

6. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

7. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 28.11.2017, ora 10.00, la sediul sau din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, sala D102, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician I(M), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

Vineri, 3 noiembrie 2017

1. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

Joi, 2 noiembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (camerista), din cadrul Directiei Generale Administrativ Economica, Biroul Casa de Oaspeti, Complex Leu.

2. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

Miercuri, 1 noiembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (M), din cadrul Directiei Generale Administrativ Economice, Biroul Alumni.

Vineri, 29 decembrie 2017

1. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 12.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Juridica si Contencios – Biroul pentru Exercitarea Activitatilor de Control Intern.

2. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 12.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, Bufet Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a doua posturi contractual vacante de executie de Muncitor necalificat, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu – Serviciul Gestiunea Complexelor Studentesti.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 10.00-12>00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, Bufet Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacante de conducere de Sef Serviciu, din cadrul Directiei Relatii Internationale.

4. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Sala D 011, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacante de executie de Tehnician IA (M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice-Departamentul Sisteme Biotehnice.

5. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, intre orele 10.00-12.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea spalatorie complex Regie, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 7 (sapte) posturi contractual vacante de executie de Ingrijitor, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu – Serviciul Gestiunea Complexelor Studentesti.

6. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 11.00-12:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Biblioteca Centrala, Etaj II, Sala 2.2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Administrator Financiar I(S), din cadrul Directiei Generala Administrativ Economica – Serviciul Contractare Evenimente.

7. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 13.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, Sala R 102, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Administrator Financiar III (M), din cadrul Directiei Achizitii – Serviciul Editura Politehnica PRESS.

8. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 11.00-13.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, Sala R 102, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Achizitii.

9. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, Sala R 310, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de conducere de DIRECTOR, din cadrul Directiei Relatii Internationale.

10. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 09.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii IMST, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de TEHNICIAN IA (M), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice – Laboratorul Tehnologia Constructiilor de Masini.

11. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 12.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, Sala R 310, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Administrator Financiar III(M), din cadrul Directiei Relatii Internationale-Serviciul Relatii de Parteneriat.

12. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, la sediul din Str. Polizu, nr. 1-7, Sector 1, Cod postal 011061, CIF 4183199, Bucuresti, ora 10.00, sala Laborator 2B, corpul B, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual vacant de inginer I(S), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Anorganica, Chimie fizica si Electrochimie.

13. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, ora 10.00,Scoala Primara Politehnica, Cancelarie, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual vacant de ingrijitor, din cadrul Scolii Primare Politehnica.

Joi, 28 decembrie 2017

1. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 10:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant vacant de executie de Muncitor necalificat, din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

2. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 12:00-13.30, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de executie de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

3. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de conducere de Sef Birou, din cadrul Directiei Juridica si Contencios, Biroul Contracte.

4. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de conducere de Sef Serviciu, din cadrul Directiei Juridica si Contencios – Serviciul Contencios.

5. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Secretar I (S), din cadrul Secretariatului Universitate.

6. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Administrator Financiar I (M), din cadrul Directiei Achizitii – Biroul Depozit.

7. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 10.30-12:30, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, Cladire Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 5 (cinci) posturi contractual vacante de executie de POMPIER, din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu – Serviciul pentru Situatii de Urgenta

8. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 10.00-12:00, la sediul sau din Bld. Gheorghe Polizu, nr 1-7, sector 1,Cod postal 011061, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Secretar I (S), din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala – Secretariat.

9. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 09:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala sala R 310, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 4 (patru) postului vacant de executie de Muncitor necalificat, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

10. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 09:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala sala R 310, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de executie de Muncitor necalificat, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

11. RAPORT FINAL – al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de executie, pe durata nedeterminata de Tehnician I A (M), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor – Departamentul de Chimie Organica ”C. Nenitescu”

12. RAPORT FINAL – al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de executie, pe durata nedeterminata de Secretar III (S), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Miercuri, 27 decembrie 2017

1. PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii examenului organizat pentru promovarea Dnei RACOVEANU Florentina din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor – Departamentul Chimie Organica „C. Nenitescu”

2. PROCES VERBAL – incheiat cu ocazia sustinerii concursului pentru ocuparea postului vacant de Tehnician IA (M) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor – Laborator Inginerie Chimica si Biochimica

3. ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 09.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala R 310, a concursului pentru ocuparea pe perioada determinata, cu norma intreaga, a postului vacant deexecutie de Muncitor necalificat, din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

Joi, 21 decembrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2018, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Organica „C. Nenitescu”.

3. RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de sef serviciu, in cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriat.

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar III(S), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice – Secretariat.

Miercuri, 20 decembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Organica „C. Nenitescu”.

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 17.01.2018, ora 10:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala JF 105, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de secretar I(S), din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Telecomenzi si Electronica in Transporturi.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 17.01.2018, ora 9:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala JA 003, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de secretar I(M), din cadrul Facultatii Transporturi, Secretariat.

4. ANUNTURI Universitatea POLITEHNICA din Bucurest i, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.E.N. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala JE 109, a 2 (doua) examene pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic si Logistica.

5. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 17.01.2018, ora 14:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala ELA 024, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

6. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 17.01.2018, ora 12:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Centrului de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

7. ANUNTURI Universitatea POLITEHNICA din Bucurest i, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.E.N. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala JE 109, a 2 (doua) examene pentru promovarea personalului (inginer I(S) si inginer IA(S)) din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic si Logistica.

8. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 17.01.2018, in intervalul orar 10.00-12.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant deadministrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Calitate.

Marti, 19 decembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 16.01.2018, ora 11:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de inginer IA(S), din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Informatica Industriala.

3. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala, Dep. Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic „Nicolae Tipei”.

Luni, 18 decembrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 15.01.2018, ora 10:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, camin P 13 – Complex Studentesc Regie, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor (zugrav-vopsitor), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 15.01.2018, intre orele 9:00-11.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, sala CE 111, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

3. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de sofer (cat. B si D), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

4. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a 2 (doua) posturi vacante de muncitor (electrician), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii In Spatii de Invatamant si Camine.

5. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 15.01.2018, ora 14.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a doua posturi vacante din cadrul Directiei Financiar Contabila:

– un post de administrator financiar I(S) – Biroul Financiar;

– un post de administrator financiar I(S) – Biroul Inventariere.

6. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 15.01.2018, ora 14.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Financiar Contabila, Biroul Financiar.

7. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 15.01.2018, ora 8.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Depozit.

8. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu, din cadrul Serviciului Relatii de Parteneriat, Directia Relatii Internationale.

9. REZULTAT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

10. REZULTATE FINALE ale celor doua examene organizate pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Generala.

11. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 15.01.2018, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul Monitorizare-Raportare Proiecte.

Vineri, 15 decembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar III(S), din cadrul Facultatii IMST, Secretariat.

2. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii.

Joi, 14 decembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala, Dep. Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic „Nicolae Tipei”.

Miercuri, 13 decembrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 10.01.2018, la sediul din Str. Polizu, nr. 1-7, Sector 1, Cod postal 011061, CIF 4183199, Bucuresti, ora 10.00, sala Laborator 2B, corpul B, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual vacant de inginer II(S), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Organica „C. Nenitescu”.

2. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la examenele organizate pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii CASM:

PV1 – Dep. Chimie Generala;

PV2 – Dep. Chimie Generala.

3. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru examenul organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de muncitor (electrician), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru ocuparea postului vacant de sofer (cat. B si D), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

5. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Marti, 12 decembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea ppostului vacant de sef serviciu, din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriat.

2. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de muncitor I, din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si actionari Electrice.

3. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

4. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de tehnician I(M), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

Luni, 11 decembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de examen ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar III(S), din cadrul Facultatii IMST – Secretariat.

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, in data de 08.01.2018, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator I(S), din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul de Inovare si Transfer Tehnologic.

Vineri, 8 decembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala, Dep. Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic „Nicolae Tipei”.

Joi, 7 decembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

2. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei practice la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto:

sofer (categoria B);

sofer (categoriile B si D).

3. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M), din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si actionari electrice, laboratorul Masini electrice.

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de muncitor (electrician), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

5. REZULTATELE FINALE ale celor 3 examene organizate pentru promovarea personalului in cadrul Facultatii Stiinte Aplicate, Dep. Fizica.

6. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

Miercuri, 6 decembrie 2017

1. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu, din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriat.

Marti, 5 decembrie 2017

1. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru cele 3 (trei) examene organizate pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Stiinte Aplicate, Dep. de Fizica.

2. RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice:

inginer I(S) ;

inginer IA(S) .

Luni, 4 decembrie 2017

1. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de muncitor I, din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

2. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Salarizare.

3. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane.

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala, Dep. Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic „Nicolae Tipei”.

5. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.E.N. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, cladirea F 019, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Organica „Costin Nenitescu”.