Anunturi Concursuri, Miercuri, 4 aprilie 2018

Miercuri, 4 aprilie 2018

1. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de secretar I(S), din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala.

2. REZULTATELE FINALE ale examenului de promovare a personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.